logo fafo 194x64
Fattigdom

Bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon er et grunnleggende velferdspolitisk mål. Nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner har fattigdomsproblemene høyt på dagsorden og et av FNs tusenårsmål var å halvere ekstrem fattigdom innen 2015. På Fafo har fattigdom og sosial eksklusjon alltid vært viktige forskningstemaer, og vi har gjennonmført prosjekter for offentlige myndigheter, forskningsrådet, frivillige organisasjoner, Nordisk ministerråd og EU.

Publisering

 • Fløtten, T. (2019). Fattigdom på norsk. I E. Brodtkorb og M. Rugkåsa (red.), Mellom mennesker og samfunn. Oslo: Gyldendal.

 • Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Fløtten, T. (2013). Hvor går grensen for fattigdom? Kronikk. Aftenposten, 27/11 2013.
 • Fløtten, T. (2013). Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om? I Fokus på fattigdom. Nordens välfärdcenter.
 • Fløtten. T. (2013). Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det? I Barn i Norge 2013. Voksne for Barn.

 • Fløtten, T. (2012). Fattigdom i moderne velferdssamfunn. Tobias, 2012, 36-43.

 • Fløtten, T., Axel West Pedersen & Ivar Lødemel (2009). Når problemet er fattigdom. I B. R. Nuland, B. S. Tranøy & J. Christensen (red.), Hjernen er alene - institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Fløtten, T. (2009). Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir. Agendainnlegg. Dagbladet, 28/8 2009.
 • Nuland, B. R. Fløtten, T. & Backe-Hanssen, E. (2009). Kommunenes arbeid med barnefattigdom. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk. I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Sociologi og socialantropologi. Mellom mennesker og samfund. København: Munksgaard Danmark.

 • Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Mellom menneske og samfunn II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Dahl, E., Fløtten, T. & Lorentzen, T. (2006). Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data. Journal of Social Policy Vol. 37, No. 2.

 • Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse. I I. Harsløf & S. Seim (red.),  Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Fløtten, T. & Nuland, B. (2007). Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway. Combat Poverty Agency, Ireland.
 • Fløtten, T. (2007). Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

 • Christensen, J., Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2007). Rikdom i Likhets-Norge. Kronikk i Aftenposten 24/8 2007.
 • Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

 • Fløtten, T. (2007). Ulikhet og sosial fordeling. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Fløtten, T. (2006). Poverty and social exclusion – two sides of the same coin. A comparative study of Norway and Estonia. Doctoral dissertation. Universitetet i Oslo/Fafo-report 487.
 • Fløtten, T. (2006). Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it? In Poverty among children, young people and families – a booklet of information and experiences. Ministry of Children and Equality. Oslo.
 • Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 
 • Sletten, M., Bakken, A. & Fløtten, T. (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 4(2), 55-76.

 • Fløtten, T. (2003). Hvordan har de fattige det? Samfunnsspeilet, 6/2003.
 • Fløtten, T. (2003). Fattigdom i en velferdsstat. Tidsskrift for velferdsforskning, 2/2003, 71-89.
 • Fløtten, T. (2003). The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion. In Heggen et al. (eds.), Marginalization and Social Exclusion. Volda: Møre research and Volda University College.
 • Fløtten, T. (2002). Dilemmaer i fattigdomsdebatten. Kronikk. Fontene, 1/2002.
 • Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

 • Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.
 • Fløtten, T. (1999). Finnes det fattige i Norge? Kronikk. Velferd, 2-99
 • Fløtten, T. (1999). Norsk fattigdomsgrense? Kronikk. Aftenposten, 16/6 1999.
 • Aasland, Aa. & Fløtten, T. (1999). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia. Europe-Asia studies, Vol. 53, No. 7, 2001, 1023-1049.
 • Fløtten, T. (1999). The causes of poverty. A discussion of central perspectives. Working paper.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B