Unge utenfor arbeidslivet
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Unge utenfor arbeidslivet

Kontakt

Det å falle utenfor arbeidslivet i ung alder kan ha alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Vi er opptatt av å studere unges utenforskap fra ulike perspektiver. Vi ønsker å bidra med forskning både om hvordan det offentlige hjelpeapparatet og NAV bidrar til å hjelpe unge over i arbeid, men også knytte forskningen til mekanismene bak inkluderende og ekskluderende faktorer for unge i arbeidslivet, samt samspillet mellom unges utenforskap og generelle utviklingstrekk i samfunnet.

Hyggen, C., Kolouh-Söderlund, L., Olsen, T. & Tägtström, J. (2018). Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries. I R. Halvorsen & B. Hvinden (red.), Youth, Diversity and Employment. Edward Elgar Press.

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Olsen, T. & Tägtström, J. (2014). NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs? Psykisk Hälsa, årgang 55, s 10-17.

Olsen, Terje & Jenny Tägtström