Barnevern
Barnevern

Vår forskning på ulike omsorgstjenester omhandler også barnevern.

For eksempel har vi gransket utviklingen i barnevernet etter barnevernreformen i 2004. Samarbeid og samspill mellom det statlige og det kommunale barnevernet er et viktig tema. Det samme gjelder utviklingen innenfor hjelpetiltak og fosterhjem.

Barnevernforskningen på Fafo har involvert forskere med bakgrunn fra sosiologi, sosialt arbeid og økonomi.

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Fafo-rapport 2015:01
Fafo-rapport 2014:40
Fafo-rapport 2010:27
Fafo-rapport 2009:41
Hanne Bogen og Marjan Nadim
Fafo-rapport 2009:05
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen
Fafo-rapport 2007:11
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg
Fafo-rapport 545
Fafo-rapport 510
Fafo-rapport 504
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun
Fafo-rapport 193
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Grønningsæter, A.B.

Omsorg for traumatiserte barn.
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre.

Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

Fosterhjem for barns behov
Rapport fra et fireårig forskningsprogram

Prosjektleder: Terje Olsen
Prosjektslutt: 2020