Unge utenfor arbeidslivet
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Unge utenfor arbeidslivet

Kontakt

Det å falle utenfor arbeidslivet i ung alder kan ha alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Vi er opptatt av å studere unges utenforskap fra ulike perspektiver. Vi ønsker å bidra med forskning både om hvordan det offentlige hjelpeapparatet og NAV bidrar til å hjelpe unge over i arbeid, men også knytte forskningen til mekanismene bak inkluderende og ekskluderende faktorer for unge i arbeidslivet, samt samspillet mellom unges utenforskap og generelle utviklingstrekk i samfunnet.

Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:37

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring