Hjelpetabell publisering

Andre publikasjoner - hjelpetabell

Denne siden benyttes til å sette opp tabeller over publikasjoner for å finne kategoriene. Den er ment bare til internt bruk.
Skriv ut:
Tittel Forfattere Aktiv forsker Fafo-forfatter Kategori
FAKTAARK: Bidrar virksomhetenes seniortiltak til lengre yrkeskarrierer? Tove Midtsundstad Tove Midtsundstad 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Jon Rogstad 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS Jon Erik Dølvik Jon Erik Dølvik 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
EØS-striden i fagrørsla Jon Erik Dølvik Jon Erik Dølvik 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
'Pensjon er blitt litt som lotto' Tove Midtsundstad Tove Midtsundstad 2019 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tilpasning til nye aldersgrenser for stillingsvern Tove Midtsundstad Tove Midtsundstad 2019 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden Kristin Alsos & Kristine Nergaard Kristin Alsos 2018 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Jammehs mange sjansespill Tone Sommerfelt   2017 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi Tone Sommerfelt   2017 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
The crisis around Lake Chad Victor Adetula   2017 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En global utfordring Victor Adetula   2017 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
The Immunity Dilemma: Peacekeepers’ Crimes and the UN’s Response Kathleen M. Jennings   2017 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
A landscape of silence. The Dengbêj folk poets of Turkey Wendelmoet Hamelink   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt Åsmund Arup Seip og Kristin Dalen Åsmund Arup Seip Kristin Alsos 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det er mulig å beskytte barn mot krigsdeltakelse Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En fot innenfor er ikke nok Hanne Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva skjer når kompetansen er ukjent? Henriette Lunde   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva er yrkeskvalifikasjonsdirektivet? Henriette Lunde   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nå kan utenlandske fagarbeidere endelig bli godkjent Henriette Lunde   2016 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli Heidi Nicolaisen Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli Heidi Nicolaisen Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Verre for varslere Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser Anna Hagen Tønder Anna Hagen Tønder 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikter Kristine Nergaard Kristine Nergaard 2016 Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd. Kristine Nergaard og Kristin Alsos Kristin Alsos Kristine Nergaard 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen Heidi Nicolaisen Heidi Nicolaisen 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hjelp eller slaveri? Anne Hatløy, Henriette Lunde, Jon Pedersen og Anne Hatløy Anne Hatløy 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Gambia: Presidentens siste påfunn Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Valget i Gambia: Da Afrikas minste land overrasket en hel verden Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Yahya Jammeh's tribalism Tone Sommerfelt   2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tar appene livet av bedriftene? Kristin Jesnes og Torstein Nesheim Kristin Jesnes 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fem bud for forskningsbruk Tone Fløtten Tone Fløtten 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tar utdanning – kommer i jobb Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Skredder uten tråd Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En liste til besvær Hanne C. Kavli Hanne Cecilie Kavli 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
«Du er en skam for samfunnet» Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård Terje Olsen 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold Terje Olsen Terje Olsen 2016 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes Anne Hatløy Kristin Jesnes 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fare for et mer todelt arbeidsliv? Tone Fløtten og Sissel Trygstad Tone Fløtten Sissel C. Trygstad 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nytenkning av norsk midtøstenpolitikk Bård Vegar Solhjell, Silje Sønsterudbråten ogRolf Vestvik   2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Et farvel til frivilligheten? Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Silje Sønsterudbråten Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fagorganisering i norsk arbeidsliv Kristine Nergaard Kristine Nergaard 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem har slått på autopiloten? Sissel Trygstad og Kristine Nergaard Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Samarbeidsmodellen i oppløsning? Sissel Trygstad og Kristine Nergaard Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kurdish music can no longer be erased from our ears Wendelmoet Hamelink   2015 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Engangsstønad ved fødsel Grambo, A-C. & Nicolaisen, H. Heidi Nicolaisen 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer Heidi Nicolaisen Heidi Nicolaisen 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning? Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima Heidi Nicolaisen 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2015 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi Kristin Jesnes og Torstein Nesheim Kristin Jesnes 2015 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Solidaransvar for lønn – effektivt, men lite brukt Kristin Alsos og Line Eldring Kristin Alsos 2014 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Farlig folketelling Kristin Dalen, Kristin Jesnes og Marte Nilsen Kristin Jesnes Kristin Dalen 2014 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kan ikke, vil ikke, får ikke? Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2014 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Offer for egen suksess? Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard Kristine Nergaard Jon Erik Dølvik 2014 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tariffoppgjøret 2014 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Oppsummering av tariffoppgjøret 2013 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2014 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniorpolitikk etter pensjonsreformen T. Midtsundstad og J. M. Hippe Tove Midtsundstad 2013 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem snakker med de frafalne? Kaja Reegård og Jon Rogstad Kaja Reegård Jon Rogstad 2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Alle er i mot "sosial dumping", men... Line Eldring og Anne Mette Ødegård   2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Sosial dumping - virker tiltakene? Line Eldring   2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Befolkningen åpner for reformdebatt Tone Fløtten og Jon M. Hippe Tone Fløtten 2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om? Tone Fløtten Tone Fløtten 2013 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvor går grensen for fattigdom? Tone Fløtten Tone Fløtten 2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
For få i arbeid Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva er problemet? Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen Kristine Nergaard Heidi Nicolaisen 2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern? Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B. Arne Backer Grønningsæter 2013 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix» Heidi Nicolaisen Heidi Nicolaisen 2013 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Behov og muligheter for tilrettelegging T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2012 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniortiltakene – vet vi hva som virker? A. I. Hilsen og T. Midtsundstad Tove Midtsundstad Anne Inga Hilsen 2012 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder Anne Inga Hilsen Anna Hagen Tønder 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kjappe konklusjoner Anette Brunovskis and May-Len Skilbrei Anette Brunovskis 2012 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En europeisk lovfestet minstelønn? Kristin Alsos og Line Eldring Kristin Alsos 2012 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fattigdom i moderne velferdssamfunn Tone Fløtten Tone Fløtten 2012 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Elsker vi demokratiet? Jon Rogstad Jon Rogstad 2012 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Står støtt etter skjelvet Kristin Dalen og Hedda Flatø Hedda Flatø Kristin Dalen 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Streik for knapper og glansbilder Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Oppsummering av tariffoppgjøret 2012. Streik i stat og kommune. Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2012 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniorgoder uten effekt? T. Midtsundstad og H. Bogen Tove Midtsundstad 2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? Line Eldring   2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Seniorgoder uten effekt? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Tove Midtsundstad 2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor Kristine Nergaard og Mona Bråten Kristine Nergaard Mona Bråten 2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Is Job Creation in Haiti an Obstacle to Reconstruction? Henriette Lunde og Amsale Temesgen Amsale K. Temesgen 2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier Anne Inga Hilsen Anne Inga Hilsen 2011 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidsmiljøet avgjør T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2010 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det er på arbeidsplassen det må skje T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2010 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Kristin Alsos and Line Eldring Kristin Alsos 2010 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Rene hjem, svarte penger Line Eldring og Kristin Alsos Kristin Alsos 2010 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Nye utfordringer – gamle løsninger Hanne Cecilie Kavli og May Len Skilbrei Hanne Cecilie Kavli 2010 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA – ekskludering i praksis Hilde Haualand og Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli 2010 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Haiti – hva nå? Henriette Lunde   2010 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir Tone Fløtten Tone Fløtten 2009 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige Tone Fløtten, Steffen Torp og Jon Syse Tone Fløtten 2009 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Liv og ære Jon Rogstad Jon Rogstad 2009 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
AFP - syndebukk og redningsplanke T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2008 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva skjer med uførepensjonen? T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2008 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Når er en bror en bror? Tone Sommerfelt   2008 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Men hva gir lønnsomhet? Ragnhild Steen Jensen Ragnhild Steen Jensen 2008 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvilket mangfold? Jon Rogstad Jon Rogstad 2008 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet Heidi Nicolaisen Heidi Nicolaisen 2008 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Sliternes pensjon T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem taper på den nye AFP-ordningen? T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2007 Artikler, kronikker, debattinnlegg
AFP fra A til Å... T. Midtsundstad og H.Jacobsen Tove Midtsundstad 2007 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Polish construction in the wake of EU enlargement Paulina Trevena & Line Eldring   2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp Anette Brunovskis Anette Brunovskis 2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Rikdom i Likhets-Norge Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe Tone Fløtten 2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Etniske nettverk – demokratiets hodepine? Jon Rogstad Jon Rogstad 2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Vi, de andre og valget Jon Rogstad Jon Rogstad 2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
God and Sheikh Adi are Perfect Wendelmoet Hamelink   2007 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Flere syke og ledige T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2006 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Extension of collective agreements: The Norwegian case. Kristin Alsos and Line Eldring Kristin Alsos 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes. Jon Erik Dølvik og Line Eldring Jon Erik Dølvik 2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Strutsepolitikk om sexkjøp Guri Tyldum, May-Len Skilbrei og Anette Brunovskis Anette Brunovskis Guri Tyldum 2006 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Negerhorer eller ofre? Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Guri Tyldum Anette Brunovskis Guri Tyldum 2006 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Virker allmenngjøring? Kristin Alsos og Line Eldring Kristin Alsos 2006 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes Tone Fløtten 2006 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Innspill - Forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsreformer Dag Olberg   2006 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Heller pragmatisk fred enn krig Henriette Lunde og Morten Bøås   2006 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2005 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem lurer hvem? J. M. Hippe & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2005 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Etter pensjonsforliket J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland Tove Midtsundstad 2005 Artikler, kronikker, debattinnlegg
AFP hjelper de svakeste T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2005 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Greit med handel med barn? Anette Brunovskis Anette Brunovskis 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Urovekkende om prostitusjon Anette Brunovskis, Lise Bjerkan og Linda Dyrlid Anette Brunovskis 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Næringspolitikk og likestilling Ragnhild Steen Jensen og O. Spilling Ragnhild Steen Jensen 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tre råd til Hansen Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Du ser det ikke før du tror det Jon Rogstad Jon Rogstad 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Minoritetspolitikk Jon Rogstad Jon Rogstad 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Krønikesamfunnet som forsvant Jon Rogstad Jon Rogstad 2005 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvor mange har rett til å gå av med AFP? T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2004 Artikler, kronikker, debattinnlegg
En betydelig seniorutfordring i staten T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Inkluderende arbeidsliv på dansk T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Underemployment in South Africa Line Eldring & P. Lewis   2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Trafficking og prostitusjon Anette Brunovskis Anette Brunovskis 2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Eierskap og likestilling Ragnhild Steen Jensen Ragnhild Steen Jensen 2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø Fredrik Engelstad og Jørgen Svalund Jørgen Svalund 2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
En mors bekymring Jon Rogstad Jon Rogstad 2004 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Artikler, kronikker, debattinnlegg
IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Inkluderende arbeidsliv på norsk J.A. Drøpping & T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Sammensatte årsaker til tidligpensjonering T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2003 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Melkesjokolandet? Jon Rogstad Jon Rogstad 2003 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2002 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Finnes det hamburgere i Afrika? Line Eldring   2002 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Dilemmaer i fattigdomsdebatten Tone Fløtten Tone Fløtten 2002 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Lokal lønnspolitikk i Vestfold Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2002 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Streikens utvikling over tid Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 2002 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Educating Shabana Jon Rogstad Jon Rogstad 2002 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Ullevål sykehus – en flerkulturell modell? Jon Rogstad og Trygve Aase Jon Rogstad 2002 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling" T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 2001 Artikler, kronikker, debattinnlegg
The most vulnerable: Minimum wages for domestic workers. Line Eldring   2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Frivillig integrering? Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli Tina Østberg 2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Tone Fløtten Tone Fløtten 2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hverdagsrasisme og rollemodeller Jon Rogstad Jon Rogstad 2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tapt uskyld? Jon Rogstad Jon Rogstad 2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Fra ammerom til bønnerom Jon Rogstad Jon Rogstad 2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hotell med særklasse Jon Rogstad Jon Rogstad 2001 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Domestic Workers in Gauteng: Wage and Working Conditions. Line Eldring   2000 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Det flerkulturelle arbeidsmarkedet Jon Rogstad Jon Rogstad 2000 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hva vet vi om konkurranseutsetting? Hanne Bogen   1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hemmelige maktkamerater eller lekende menn? Line Eldring   1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Finnes det fattige i Norge? Tone Fløtten Tone Fløtten 1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Norsk fattigdomsgrense? Tone Fløtten Tone Fløtten 1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvordan skal vi vite hva de kan? Jon Rogstad Jon Rogstad 1999 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Virker innvandrerkvotering? Jon Rogstad og Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve Jon Rogstad 1998 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Å se arbeidsgivere i hvitøyet Jon Rogstad Jon Rogstad 1998 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia? Jon Rogstad Jon Rogstad 1998 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tiltak for arbeidsledig ungdom: Størst effekt i privat sektor Line Eldring og Jens B. Grøgaard   1996 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Stakkars Oslo Tone Fløtten Tone Fløtten 1996 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Er tiden over for overtid? Jon Rogstad Jon Rogstad 1996 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Yrke, utdanning og fagorganisering T. Midtsundstad Tove Midtsundstad 1995 Artikler, kronikker, debattinnlegg
Overtid som middel Jon Rogstad Jon Rogstad 1993 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Profesjonskampen tapt Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 1992 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Alle vet jo at..... Kåre Hagen og Jon M. Hippe   1991 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Hvorfor sier kvinner nei? Tone Fløtten Tone Fløtten 1991 Andre publikasjoner | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen   1990 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Omtale av From Pyramid to Pillar. Population change and social security in Europe Jon M. Hippe   1990 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Beregninger av ulike trygdesystem Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen   1989 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg
Oslo – for fattig og rik Kåre Hagen og Jon M. Hippe   1984 Andre publikasjoner | Annen publisering | Artikler, kronikker, debattinnlegg

Redigeringsmeny