Hjelpetabell rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Liste Fafo-rapporter

Alle Fafo-rapporter sortert etter ordrenummer.
Skriv ut:
Tittel Serie Publisert Ordrenr Nettutgave
Guri Tyldum : Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 2. utgave Fafo-rapport 2019:26 2019-08-09 20723 20723.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2019:23 2019-07-05 20719 20720.pdf
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2019:21 2019-08-15 20718 20718.pdf
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen : Seniorpolitikk i varehandelen Fafo-rapport 2019:19 2019-08-14 20716 20716.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad : Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2019:17 2019-08-15 20714 20714.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : En ny vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:15 2019-06-12 20712 20712.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv 2018 Fafo-rapport 2019:14 2019-05-13 20711 20711.pdf
20711-vedlegg2.pdf
20711-vedlegg3.pdf
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg : Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater Fafo-rapport 2019:13 2019-08-20 20710 20710.pdf
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene Fafo-rapport 2019:12 2019-03-27 20709 20709.pdf
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene : Når velferd er til salgs Fafo-rapport 2019:11 2019-05-29 20708 20708.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien : Bedre livsmestring og sosial inkludering Fafo-rapport 2019:10 2019-08-09 20707 20707.pdf
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Maritim kompetanse i en digital framtid Fafo-rapport 2019:09 2019-05-24 20706 20706.pdf
Leif E. Moland og Per Schanche : Lang vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:08 2019-03-27 20705 20705.pdf
Niri Talberg : Fra festtaler til realitet Fafo-rapport 2019:07 2019-05-06 20704 20704.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner Fafo-rapport 2019:06 2019-06-12 20703 20703.pdf
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes : Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern Fafo-rapport 2019:05 2019-05-06 20702 20702.pdf
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen : The living conditions of Syrian refugees in Jordan Fafo-report 2019:04 2019-02-07 20701 20701.pdf
Ståle Østhus : Kunnskap om pensjon Fafo-rapport 2019:02 2019-01-31 20699 20699.pdf
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset : Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll Fafo-rapport 2019:01 2019-01-16 20698 20698.pdf
Tewodros Aragie Kebede : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle de la Fondation Strømme au Burkina Faso, au Mali et au Niger Rapport Fafo 2018:48 2019-02-14 20697 20697.pdf
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie Fafo-rapport 2018:47 2019-01-28 20696 20696.pdf
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland : Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2018:46 2018-12-20 20695 20695.pdf
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger under nye betingelser Fafo-rapport 2018:45 2019-01-09 20694 20694.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:44 2019-01-24 20693 20693.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Om å bli eldre med hiv Fafo-rapport 2018:43 2018-11-30 20692 20692.pdf
20692-sammendrag.pdf
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:42 2019-01-08 20691 20691.pdf
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : I fraværsgrensens dødvinkel Fafo-rapport 2018:41 2019-01-25 20690 20690.pdf
Anne Inga Hilsen : Hvordan skape gode senkarrierer? Fafo-rapport 2018:40 2018-12-17 20689 20689.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet Fafo-rapport 2018:39 2018-11-09 20688 20688.pdf
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:38 2018-11-06 20687 20687.pdf
Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor Fafo-rapport 2018:37 2018-10-18 20686 20686.pdf
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg : Digitale skillelinjer Fafo-rapport 2018:36 2018-12-03 20685 20685.pdf
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : En mulighet for kvalifisering Fafo-rapport 2018:35 2018-10-26 20684 20684.pdf
Tove Midtsundstad : Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere Fafo-rapport 2018:34 2018-12-11 20683 20683.pdf
Anne Inga Hilsen : Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet Fafo-rapport 2018:33 2018-11-06 20682 20682.pdf
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad : Når jobben settes ut på anbud Fafo-rapport 2018:32 2018-11-05 20681 20681.pdf
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen : HMS og arbeidsmiljøarbeid Fafo-rapport 2018:31 2018-12-17 20680 20680.pdf
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Fafo-rapport 2018:30 2018-10-18 20679 20679.pdf
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia Fafo-rapport 2018:29 2018-10-26 20678 20678.pdf
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund : Verve og beholde Fafo-rapport 2018:28 2018-11-02 20677 20677.pdf
Tewodros Aragie Kebede : Strømme Foundation’s Speed School Program in Burkina Faso, Mali and Niger Fafo-report 2018:27 2019-02-14 20676 20676.pdf
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Renholdsbransjen sett nedenfra Fafo-rapport 2018:26 2018-08-16 20675 20675.pdf
Assistentenes rolle i barnehagene : Assistentenes rolle i barnehagene Fafo-rapport 2018:25 2018-06-18 20674 20674.pdf
Johan Røed Steen : Organisering i servicesektoren Fafo-rapport 2018:24 2018-08-22 20673 20673.pdf
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset : «It takes a village» Fafo-rapport 2018:23 2018-08-15 20672 20672.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2018:22 2018-06-25 20671 20671.pdf
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen : Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake Fafo-report 2018:21 2018-05-28 20670 20670.pdf
Lise Lien og Hanne Bogen : Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter Fafo-rapport 2018:20 2018-06-08 20669 20669.pdf
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter Fafo-rapport 2018:19 2018-06-13 20668 20668.pdf
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Reguleringer for utsendte arbeidstakere Fafo-rapport 2018:18 2018-04-26 20667 20667.pdf
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien : Nok pensjon? Fafo-rapport 2018:17 2018-06-07 20666 20666.pdf
Silje Sønsterudbråten : Assistert retur Fafo-rapport 2018:16 2018-08-24 20665 20665.pdf
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll : Fleksibel arbeidstid Fafo-rapport 2018:15 2018-06-27 20664 20664.pdf
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes : Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon Fafo-rapport 2018:14 2018-05-03 20663 20663.pdf
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Ikke som forventet Fafo-rapport 2018:13 2018-04-08 20662 20662.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017 Fafo-rapport 2018:12 2018-04-11 20661 20661.pdf
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll : Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Fafo-rapport 2018:11 2018-04-24 20660 20660.pdf
Kristin Jesnes og Elin Svarstad : Morgendagens fagbevegelse Fafo-rapport 2018:10 2018-04-03 20659 20659.pdf
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:09 2018-04-10 20658 20658.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:08 2018-04-25 20657 20657.pdf
Mona Bråten : Arbeidstakere som jobber alene Fafo-rapport 2018:07 2018-04-27 20656 20656.pdf
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies Fafo-report 2018:06 2018-02-16 20655 20655.pdf
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen : Et trygt sted å vente Fafo-rapport 2018:05 2018-03-06 20654 20654.pdf
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen : Fra deltakelse til mestring Fafo-rapport 2018:04 2018-02-16 20653 20653.pdf
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten : På egne bein Fafo-rapport 2018:03 2018-02-22 20652 20652.pdf
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Lokale særavtaler i kommunal sektor Fafo-rapport 2018:02 2018-03-16 20651 20651.pdf
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering Fafo-rapport 2018:01 2018-01-23 20650 20650.pdf
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim : Når sjefen er en app Fafo-rapport 2017:41 2017-12-14 20649 20649.pdf
Inger Marie Hagen : Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon Fafo-rapport 2017:40 2017-12-01 20648 20648.pdf
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings : Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa Fafo-report 2017:39 2017-11-01 20647 20647.pdf
Åsmund Arup Seip : Arbeidsinnvandrere og rus Fafo-rapport 2017:38 2017-11-16 20646 20646.pdf
Inger Lise Skog Hansen : NAV i fengsel Fafo-rapport 2017:37 2018-01-11 20645 20645.pdf
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad : På prøve Fafo-rapport 2017:36 2017-12-14 20644 20644.pdf
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombudsordningen i en ny tid Fafo-rapport 2017:35 2018-01-03 20643 20643.pdf
Geir Veland og Pål Lillevold : Ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:34 2017-12-06 20642 20642.pdf
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fraværet er redusert, men… Fafo-rapport 2017:33 2017-10-30 20641 20641.pdf
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård : Fagforbundets ungdomsbarometer 2017 Fafo-rapport 2017:32 2017-10-17 20640 20640.pdf
20640-vedlegg.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten : Introduksjonsprogram og norskopplæring Fafo-rapport 2017:31 2017-10-30 20639 20639.pdf
20639-summary.pdf
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Trygg trafikk med seniorer Fafo-rapport 2017:30 2017-10-25 20638 20638.pdf
Sol Skinnarland og Leif E. Moland : Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2017:29 2017-10-09 20637 20637.pdf
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen : Arbeidsrettede tiltak Fafo-rapport 2017:28 2018-03-16 20636 20636.pdf
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL Fafo-rapport 2017:27 2017-12-20 20635 20635.pdf
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad : «Bare plunder og heft» Fafo-rapport 2017:26 2017-08-16 20634 20634.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard : Varehandelen som inkluderingsarena Fafo-rapport 2017:25 2017-08-17 20633 20633.pdf
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach Fafo-report 2017:24 2018-03-02 20632 20632.pdf
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten : Asylum, integration and irregular migration in Lithuania Fafo-report 2017:23 2017-08-25 20631 20631.pdf
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum : Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak Fafo-rapport 2017:22 2017-10-25 20630 20630.pdf
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen : Bedre og enklere tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:21 2017-06-06 20629 20629.pdf
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? Fafo-rapport 2017:20 2017-06-06 20628 20628.pdf
Kathleen M. Jennings : Tracking Inclusion in Norwegian Development Support to Global Education Fafo-report 2017:19 2017-05-16 20627 20627.pdf
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter Fafo-rapport 2017:18 2017-05-23 20626 20626.pdf
Leif E. Moland : Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene Fafo-rapport 2017:17 2017-08-14 20625 20625.pdf
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip : TiSA-avtalen Fafo-rapport 2017:16 2017-08-15 20624 20624.pdf
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg : Offentlige tariffområder – endring og praktisering Fafo-rapport 2017:15 2017-03-21 20623 20623.pdf
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik : Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen Fafo-rapport 2017:14 2017-06-13 20622 20622.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Vulnerability and exploitation along the Balkan route Fafo-report 2017:12 2017-04-05 20620 20620.pdf
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder : Yrkesfaglærernes kompetanse Fafo-rapport 2017:11 2017-05-10 20619 20619.pdf
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien : Ny tjenestepensjon i kommunal sektor? Fafo-rapport 2017:10 2017-05-18 20618 20618.pdf
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i arbeidslivet Fafo-rapport 2017:09 2017-03-08 20617 20617.pdf
20617-spoerreskjema.pdf
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad : Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Fafo-rapport 2017:08 2017-02-09 20616 20616.pdf
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang : Opphold i asylmottak Fafo-rapport 2017:07 2017-04-04 20615 20615.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Fra bostedsløs til varig bolig Fafo-rapport 2017:06 2017-04-21 20614 20614.pdf
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad : Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Fafo-rapport 2017:04 2017-03-09 20612 20612.pdf
Roy A. Nielsen : Pensjonsuttak før fylte 67 år Fafo-rapport 2017:03 2017-02-01 20611 20611.pdf
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Veiledningserfaringer Fafo-rapport 2017:02 2017-03-03 20610 20610.pdf
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Gjør fagbrevet en forskjell? Fafo-rapport 2017:01 2017-02-15 20609 20609.pdf
Lise Lien : «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» Fafo-rapport 2016:46 2017-01-13 20608 20608.pdf
Åsmund Hermansen : Retaining Older Workers Fafo-report 2016:45 2017-01-06 20607 20607.pdf
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland : Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:44 2017-01-31 20606 20606.pdf
20606-abstract.pdf
20606-vedlegg-beregningsrapport.pdf
Jon Horgen Friberg : Assimilering på norsk Fafo-rapport 2016:43 2017-01-24 20605 20605.pdf
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland : En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet Fafo-rapport 2016:42 2016-12-07 20604 20604.pdf
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen : Jobb i barnehage – passer det for seniorer? Fafo-rapport 2016:41 2016-12-16 20603 20603.pdf
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland : SamBIM Fafo-rapport 2016:40 2017-01-11 20602 20602.pdf
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014 Fafo-rapport 2016:39 2017-01-18 20601 20601.pdf
Magne Bråthen and Tone Fløtten : The Norwegian social model – an inspiration for Greece? Fafo-report 2016:38 2016-11-27 20600 20600.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Bedre gjennomføring i videregående opplæring Fafo-rapport 2016:37 2016-12-16 20599 20599.pdf
Lise Lien : Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2016:36 2017-01-10 20598 20598.pdf
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk : Retur som avtalt? Fafo-rapport 2016:35 2017-02-14 20597 20597.pdf
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund Fafo-rapport 2016:34 2016-09-29 20596 20596.pdf
20596_Vedlegg1.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-rapport 2016:33 2016-09-29 20595 20595.pdf
20595-summary.pdf
20595_Vedlegg1.pdf
20595_Vedlegg2.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus Fafo-rapport 2016:32 2016-09-29 20594 20594.pdf
20594_Vedlegg1.pdf
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Oppfølging av lærlinger i Akershus Fafo-rapport 2016:31 2016-10-28 20593 20593.pdf
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter : En ideell forskjell? Fafo-rapport 2016:30 2016-10-14 20592 20592.pdf
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Foreldreveiledning – virker det? Fafo-rapport 2016:29 2016-10-26 20591 20591.pdf
20591-summary.pdf
Lise Lien og Hanne Bogen : Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær? Fafo-rapport 2016:28 2016-10-04 20590 20590.pdf
20590-summary.pdf
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen : Uførereformen Fafo-rapport 2016:27 2016-09-23 20589 20589.pdf
20589-summary.pdf
Sol Skinnarland : Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering Fafo-rapport 2016:26 2016-09-19 20588 20588.pdf
20588-summary.pdf
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport Fafo-rapport 2016:25 2017-12-12 20587 20587.pdf
Bård Jordfald : Lokal lønnsdannelse i staten 2014 Fafo-rapport 2016:24 2016-08-05 20586 20586.pdf
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Rettmessig forskjellsbehandling? Fafo-rapport 2016:23 2016-08-17 20585 20585.pdf
Jørgen Svalund og Geir Veland : Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet Fafo-rapport 2016:22 2016-09-01 20584 20584.pdf
Anne Inga Hilsen : Hva er seniorkompetanse? Fafo-rapport 2016:21 2016-05-31 20583 20583.pdf
20583-summary.pdf
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt : Language and Social Survey in Morocco Fafo-report 2016:20 2016-05-24 20582 20582.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke» Fafo-rapport 2016:18 2016-07-12 20580 20580.pdf
Beret Bråten og Henriette Lunde : Ekstern barnehagevurdering Fafo-rapport 2016:17 2016-08-23 20579 20579.pdf
20579-summary.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandlingsfase og BIM på byggeplass Fafo-rapport 2016:16 2016-05-25 20578 20578.pdf
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad : Sjatteringer av likhet Fafo-rapport 2016:15 2016-05-13 20577 20577.pdf
20577-summary.pdf
Anne Kielland : Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning Fafo-rapport 2016:14 2016-04-01 20576 20576.pdf
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen : Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Fafo-rapport 2016:13 2016-05-19 20575 20575.pdf
Anne Kielland : Education in Niger Fafo-report 2016:12 2016-04-01 20574 20574.pdf
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt : Med mandat til å hjelpe Fafo-rapport 2016:11 2016-05-30 20573 20573.pdf
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland : Rekruttering til design- og håndverksfagene Fafo-rapport 2016:10 2016-03-29 20572 20572.pdf
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag Fafo-rapport 2016:09 2016-04-11 20571 20571.pdf
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor : Sammen om en bedre kommune: En oppsummering Fafo-rapport 2016:08 2016-05-03 20570 20570.pdf
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2016:07 2016-04-07 20569 20569.pdf
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland : Hjemme, borte eller uavgjort? Fafo-rapport 2016:06 2016-04-06 20568 20568.pdf
Mona Bråten : Digital kontroll og overvåking av arbeid Fafo-rapport 2016:05 2016-04-19 20567 20567.pdf
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland : Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor Fafo-rapport 2016:04 2016-09-09 20566 20566.pdf
Lillevold & Partners og Fafo : Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:03 2016-01-20 20565 20565.pdf
Jon Horgen Friberg : Arbeidsmigrasjon Fafo-rapport 2016:02 2016-01-13 20564 20564.pdf
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen : LOs lokalorganisasjoner Fafo-rapport 2016:01 2016-02-08 20563 20563.pdf
Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2015:57 2016-01-08 20562 20562.pdf
Guri Tyldum : The social meanings of migration Fafo-report 2015:56 2015-11-30 20561 20561.pdf
Tone Sommerfelt (éd.) : Placement et Travail Domestique des Enfants en Haïti en 2014 : Rapport analytique Rapport Fafo 2015:55 2016-05-11 20560 20560-web.pdf
Tone Sommerfelt (ed.) : Child Fosterage and Child Domestic Work in Haiti in 2014: Analytical report Fafo-report 2015:54 2016-05-11 20559 20559-web.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU Fafo-rapport 2015:53 2015-12-07 20558 20558.pdf
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli : Housing first i Norge – sluttrapport Fafo-rapport 2015:52 2016-02-03 20557 20557.pdf
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Fafo-rapport 2015:51 2016-01-20 20556 20556.pdf
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2 Fafo-rapport 2015:50 2016-01-13 20555 20555.pdf
Tove Midtsundstad : IA som strategi for lengre yrkeskarrierer Fafo-rapport 2015:49 2015-11-19 20554 20554.pdf
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten : Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48 2016-01-22 20553 20553.pdf
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene Fafo-rapport 2015:47 2016-01-05 20552 20552.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Godt, men ikke for godt Fafo-rapport 2015:46 2015-11-02 20551 20551.pdf
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt : Ikke våre barn Fafo-rapport 2015:45 2015-10-28 20550 20550.pdf
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Passe inn og passe til Fafo-rapport 2015:44 2015-10-23 20449 20449.pdf
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund : Tidsbruk i barnehagene Fafo-rapport 2015:43 2015-09-15 20448 20448.pdf
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press Fafo-rapport 2015:42 2015-09-17 20447 20447.pdf
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter : NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere Fafo-rapport 2015:41 2015-11-10 20446 20446.pdf
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand : Et blikk inn i skolen Fafo-rapport 2015:40 2015-10-27 20445 20445.pdf
Beret Bråten og Hanne Bogen : Målretting av gratis kjernetid Fafo-rapport 2015:39 2015-08-18 20444 20444.pdf
Line Eldring : Trade unions that cross borders Fafo-report 2015:38 2015-08-06 20443 20443.pdf
Sol Skinnarland : Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune Fafo-rapport 2015:37 2015-10-05 20442 20442.pdf
Line Eldring : Fagforeninger som krysser landegrensene Fafo-rapport 2015:36 2015-06-23 20441 20441.pdf
Dag Olberg : EL & IT Forbundet – Etterutdanningskravet og ELBUS Fafo-rapport 2015:35 2015-06-19 20440 20440.pdf
Inger Marie Hagen : Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling Fafo-rapport 2015:34 2015-06-22 20439 20439.pdf
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland : Et bedre NAV for brukerne Fafo-rapport 2015:33 2015-06-16 20438 20438.pdf
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2015:32 2015-08-05 20437 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Se og bli sett Fafo-rapport 2015:30 2015-09-17 20435 20435.pdf
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen : Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Fafo-rapport 2015:29 2015-06-09 20434 20434.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen : Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28 2015-06-05 20433 20433.pdf
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Grenser for utdanning Fafo-rapport 2015:27 2015-06-02 20432 20432.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli : Ti års erfaringer Fafo-rapport 2015:26 2015-04-28 20431 20431.pdf
Leif E. Moland : Større stillinger og bedre drift Fafo-rapport 2015:25 2015-05-07 20430 20430.pdf
Sol Skinnarland : Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen Fafo-rapport 2015:24 2015-04-29 20429 20429.pdf
Magne Bråthen og Lise Lien : Ringer i Vannet Fafo-rapport 2015:23 2015-03-25 20428 images/pub/2015/20428.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Preventing human trafficking Fafo-report 2015:22 2015-09-07 20427 20427.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Reframing trafficking prevention Fafo-report 2015:21 2015-09-06 20426 20426.pdf
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes : Réorientation religieuse au sud du Mali – Sommaire Rapport Fafo 2015:20 2016-01-07 20425 20425.pdf
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes : Religious reorientation in Southern Mali – A summary Fafo-report 2015:19 2015-10-30 20424 20424.pdf
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske modellen på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2015:18 2015-10-09 20423 20423.pdf
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen : Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 Fafo-rapport 2015:17 2015-03-12 20422 20422.pdf
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund : Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market Fafo-report 2015:16 2015-05-08 20421 20421.pdf
Tone Sommerfelt et Kristin Jesnes : La laïcité au sud du Mali: Des débats publics actuels sur la laïcité et la liberté religieuse Rapport Fafo 2015:15 2015-06-22 20420 20420.pdf
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing Liu : Réorientation religieuse au sud du Mali – Rapport de statistiques Rapport Fafo 2015:14 2015-06-19 20419 20419.pdf
Massa Coulibaly and Anne Hatløy : Religious issues and ethnicity in Southern Mali Fafo-report 2015:13 2015-06-19 20418 20418.pdf
Hanne Bogen og Lise Lien : Fra fravær til nærvær Fafo-rapport 2015:12 2015-03-26 20417 20417.pdf
Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Fafo-rapport 2015:11 2015-02-25 20416 20416.pdf
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:10 2015-04-22 20415 20415.pdf
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Lærevilkår i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:09 2015-03-12 20414 20414.pdf
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen : Samordnet bosetting av flyktninger Fafo-rapport 2015:08 2015-05-19 20413 20413.pdf
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald : The Nordic model towards 2030. A new chapter? Fafo-report 2015:07 2015-02-04 20412 20412.pdf
20412-onepageview.pdf
Massa Coulibaly et Anne Hatløy : Les questions religieuses et ethniques au sud du Mali Rapport Fafo 2015:06 2015-06-19 20411 20411.pdf
Tone Sommerfelt and Kristin Jesnes : ’Laïcité’ in Southern Mali: Current public discussions on secularism and religious freedom Fafo-report 2015:05 2015-06-19 20410 20410.pdf
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu : Religious reorientation in Southern Mali – Tabulation report Fafo-report 2015:04 2015-06-19 20409 20409.pdf
Anne Inga Hilsen : "Jeg er glad i jobben min" Fafo-rapport 2015:03 2015-02-05 20408 20408.pdf
Roy A. Nielsen og Magne Bråthen : Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim Fafo-rapport 2015:02 2015-02-09 20407 20407.pdf
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen : Arbeidstid i barneverninstitusjonene Fafo-rapport 2015:01 2015-03-26 20406 20406.pdf
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik : Arbeidsforhold i gods og turbil Fafo-rapport 2014:58 2015-02-12 20405 20405.pdf
Henriette Lunde, Jing Liu et Jon Pedersen : Les enfants travailleurs domestiques en Haïti en 2014 : Rapport de statistiques Rapport Fafo 2014:57 2015-02-05 20404 20404-web.pdf
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen : Child domestic workers in Haiti 2014: Tabulation report Fafo-report 2014:56 2015-01-26 20403 20403-web.pdf
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske arbeidslivsmodellen i endring Fafo-rapport 2014:55 2015-01-15 20402 Nettutgave
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes : Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Fafo-rapport 2014:54 2015-02-12 20401 Nettutgave
Mette I. Snertingdal : Housing first i Norge – en kartlegging Fafo-rapport 2014:52 2015-01-09 20399 Nettutgave
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand : Evaluering av Husbankens kommunesatsing Fafo-rapport 2014:51 2015-01-19 20398 Nettutgave
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg : Et skritt på veien Fafo-rapport 2014:50 2014-12-30 20397 Nettutgave
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014 Fafo-rapport 2014:49 2014-12-30 20396 Nettutgave
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees Fafo-report 2014:47 2014-12-30 20394 Web edition, English
Web edition, Arabic
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald : Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 2014-12-30 20393 Nettutgave
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid og pensjon i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:45 2014-12-12 20392 Nettutgave
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle : Gratis kjernetid i barnehager Fafo-rapport 2014:44 2014-12-31 20391 Nettutgave
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin : Når aktivering blir ydmykelse Fafo-rapport 2014:43 2014-10-07 20390 Nettutgave
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen : Velferdsstatsutfordringer Fafo-rapport 2014:42 2015-01-02 20389 Nettutgave
Olav Elgvin og Gumund Hernes : Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet? Fafo-rapport 2014:41 2015-01-05 20388 Nettutgave
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter : Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder Fafo-rapport 2014:40 2015-01-16 20387 Nettutgave
Ingunn Bjørkhaug and Morten Bøås : Men, women, and gender-based violence in North Kivu, DRC Fafo-report 2014:39 2014-09-24 20386 Web edition
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Fafo-rapport 2014:38 2014-09-19 20385 Nettutgave
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Unge mottakere av helserelaterte ytelser Fafo-rapport 2014:37 2015-01-05 20384 Nettutgave
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Fafo-rapport 2014:36 2014-09-22 20383 Nettutgave
Roy A. Nielsen : Tidligpensjonering i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:35 2014-09-22 20382 Nettutgave
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Rett til utdanning? Fafo-rapport 2014:34 2015-01-04 20381 Nettutgave
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» Fafo-rapport 2014:33 2014-10-03 20380 Nettutgave
Beret Bråten og Olav Elgvin : Mangfoldskommunen Drammen Fafo-rapport 2014:32 2014-10-03 20379 Nettutgave
Lisbeth Pedersen og Søren Kaj Andersen : Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Dansk landerapport Fafo-rapport 2014:31 2015-01-07 20378 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2014:30 2014-10-03 20377 Nettutgave
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Fafo-rapport 2014:29 2015-05-07 20376 20376.pdf
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt : The good life at sea Fafo-report 2014:28 2014-10-03 20375 Web edition
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.) : Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering Fafo-rapport 2014:27 2014-10-03 20374 Nettutgave
Jan Fagerberg and Morten Fosaas : Innovation and innovation policy in the Nordic region Fafo-report 2014:26 2014-10-03 20373 Web edition
Juhana Vartiainen : To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model Fafo-report 2014:25 2014-10-03 20372 Web edition
Beret Bråten og Hedda Haakestad : Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid Fafo-rapport 2014:24 2014-10-03 20371 Nettutgave
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk : Å være seg sitt ansvar bevisst Fafo-rapport 2014:23 2014-10-03 20370 Nettutgave
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad : Redusert arbeidstid i pleie og omsorg Fafo-rapport 2014:22 2014-10-03 20369 Nettutgave
Jon M. Hippe and Hans Gunnar Vøien : An analysis of future benefits from public and private pension schemes Fafo-report 2014:21 2014-10-03 20368 Web edition
Høst, Håkon (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift Fafo-rapport 2014:20 2014-10-06 20367 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt : Det gode liv til sjøs Fafo-rapport 2014:19 2014-10-06 20366 Nettutgave
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley : Helhetlige tiltak mot barnefattigdom Fafo-rapport 2014:18 2014-10-06 20365 Nettutgave
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Fafo-rapport 2014:17 2014-10-06 20364 Nettutgave
Beret Bråten og Olav Elgvin : Forskningsbasert politikk? Fafo-rapport 2014:16 2014-10-06 20363 Nettutgave
Kristin Alsos og Line Eldring : Solidaransvar for lønn Fafo-rapport 2014:15 2014-10-06 20362 Nettutgave
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen : Privatmarkedet i byggenæringen Fafo-rapport 2014:14 2014-10-06 20361 Nettutgave
Katrín Ólafsdóttir and Stefán Ólafsson : Economy, Politics and Welfare in Iceland Fafo-report 2014:13 2015-01-07 20360 Web edition
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport 2014:12 2014-10-06 20359 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Fafo-rapport 2014:11 2014-10-06 20358 Nettutgave
Tomas Berglund & Ingrid Esser : Modell i förändring. Landrapport om Sverige Fafo-rapport 2014:10 2014-10-06 20357 Nettutgave
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg : Trafikkstasjonen på Risløkka Fafo-rapport 2014:09 2014-10-06 20356 Nettutgave
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen : De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver Fafo-rapport 2014:08 2014-10-06 20355 Nettutgave
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten : Språklige rollemodeller Fafo-rapport 2014:07 2014-10-06 20354 Nettutgave
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling Fafo-rapport 2014:06 2014-10-06 20353 Nettutgave
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : Evaluering av varslerbestemmelsene Fafo-rapport 2014:05 2014-10-06 20352 Nettutgave
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen : Kompetente parter i energibransjen Fafo-rapport 2014:04 2014-10-06 20351 Nettutgave
Vedlegg 3
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten : Norsk transport – veien videre Fafo-rapport 2014:03 2014-10-06 20350 Nettutgave
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen : Arbeidsforhold i utelivsbransjen Fafo-rapport 2014:02 2014-10-06 20349 Nettutgave
Vedlegg 1 Spørreskjema
Vedlegg 2 Intervjuguider
Vedlegg 3 Metodisk refleksjon
Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel : Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Fafo-rapport 2014:01 2014-10-06 20348 Nettutgave
Jørgen Svalund : The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries Fafo-report 2013:56 2013-03-17 20346 Web edition
Åsmund Arup Seip : Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:55 2013-03-06 20345 Nettutgave
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen : Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:54 2013-03-05 20344 Nettutgave
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli : Tre sårbare overganger til bolig Fafo-rapport 2013:53 2013-03-04 20343 Nettutgave
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad : Læringsnettverk og innovasjon i kommunene Fafo-rapport 2013:52 2013-03-03 20342 Nettutgave
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland : Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 2013-03-02 20341 Nettutgave
Mona Christophersen : Protest and reform in Jordan Fafo-report 2013:50 2013-03-16 20340 Nettutgave
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Fafo-rapport 2013:49 2013-03-01 20339 Nettutgave
Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Ambivalent Hospitality Fafo-report 2013:48 2013-03-15 20338 Nettutgave
Nerina Weiss : Normalitet i limbo Fafo-rapport 2013:47 2013-02-28 20337 Nettutgave
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid og fleksibilitet Fafo-rapport 2013:46 2013-02-27 20336 Nettutgave
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk : Helt bakerst i køen Fafo-rapport 2013:45 2013-02-26 20335 Nettutgave
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook : International talent recruitment to Norway Fafo-report 2013:44 2013-03-14 20334 Nettutgave
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Fafo-rapport 2013:43 2013-02-25 20333 Nettutgave
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : Progress, challenges, diversity Fafo-report 2013:42 2013-03-13 20332 Web edition
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen Fafo-rapport 2013:41 2013-02-24 20331 Nettutgave
Olli Kangas and Antti Saloniemi : Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland Fafo-report 2013:40 2013-03-12 20330 Web edition
Tewodros Aragie Kebede, Kristian Takvam Kindt and Jacob Høigilt : Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey Fafo-report 2013:39 2013-03-11 20329 Web edition
Geir Veland : Kommunale tjenestepensjoner i Europa Fafo-rapport 2013:38 2013-02-23 20328 Nettutgave
Leif E. Moland og Lise Lien : Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark? Fafo-rapport 2013:37 2013-02-22 20327 Nettutgave
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper Fafo-rapport 2013:36 2013-02-21 20326 Nettutgave
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen : Vilkår for læring i kommunene Fafo-rapport 2013:35 2013-02-20 20325 Nettutgave
Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2013 Fafo-rapport 2013:34 2013-02-19 20324 Nettutgave
Sol Skinnarland : Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway Fafo-report 2013:33 2013-03-10 20323 Web edition
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen : Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Fafo-rapport 2013:32 2013-02-18 20322 20322.pdf
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve : Innvandrerne som skulle klare seg selv Fafo-rapport 2013:31 2013-02-17 20321 Nettutgave
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen : Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:30 2013-02-16 20320 Nettutgave
Anette Brunovskis : Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år Fafo-rapport 2013:29 2013-02-15 20319 Nettutgave
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad : Det gamle landet og havet Fafo-rapport 2013:28 2013-02-14 20318 Nettutgave
Leif E. Moland : Heltid-deltid – en kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:27 2013-02-13 20317 Nettutgave
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy : Konkurranseutsatt kompetanse Fafo-rapport 2013:26 2013-02-12 20316 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter : LHBT i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:25 2013-02-11 20315 Nettutgave
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem : Konsekvenser av konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:24 2013-02-10 20314 Nettutgave
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen Fafo-rapport 2013:23 2013-02-09 20313 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Richard B. Freeman : Little Engines that Could Fafo-report 2013:22 2013-03-09 20312 Web edition
Åsmund Arup Seip : Vekterstreiken 2012 Fafo-rapport 2013:21 2013-02-08 20311 Nettutgave
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 2013-02-07 20310 Nettutgave
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos : Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber Fafo-rapport 2013:19 2013-02-06 20309 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Geir Veland : Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede Fafo-rapport 2013:18 2013-02-05 20308 media/com_netsukii/20308.pdf
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer Fafo-rapport 2013:17 2013-02-04 20307 Nettutgave
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland : LO og forbundenes ungdomsarbeid Fafo-rapport 2013:16 2013-02-03 20306 Nettutgave
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl. : Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:15 2013-03-22 20305 Nettutgave
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad : Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 2013:14 2013-03-21 20304 Nettutgave
Jon Erik Dølvik : Grunnpilarene i de nordiske modellene Fafo-rapport 2013:13 2013-03-20 20303 Nettutgave
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo-rapport 2013:12 2013-03-19 20302 20302.pdf
20302-dokumentasjonsrapport.pdf
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:11 2013-03-18 20301 Nettutgave
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Kvinner i fagbevegelsen 2013 Fafo-rapport 2013:10 2013-02-02 20300 Nettutgave
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard : Labour Relations in Norway Fafo-report 2013:09 2013-03-08 20299 Nettutgave
Mona Bråten : Ledermedlemmer i Unios forbund Fafo-rapport 2013:08 2013-02-01 20298 Nettutgave
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen : Seniorpolitikk under skiftende forhold Fafo-rapport 2013:07 2013-01-28 20297 20297.pdf
Jon Horgen Friberg : The Polish worker in Norway Fafo-report 2013:06 2013-03-07 20296 Web edition
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Å bli helsefagarbeider Fafo-rapport 2013:05 2013-01-27 20295 Nettutgave (lastes ned hos NIFU)
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Fafo-rapport 2013:04 2013-01-26 20294 Nettutgave
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 2013-01-25 20293 Nettutgave
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby : Rurbane møter Fafo-rapport 2013:02 2013-01-24 20292 Nettutgave
Silje Sønsterudbråten : Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel Fafo-rapport 2013:01 2013-01-23 20291 Nettutgave
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene Fafo-rapport 2012:63 2012-03-18 20290 Nettutgave
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen : Hvordan fordele omsorg? Fafo-rapport 2012:62 2012-03-18 20289 Nettutgave
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Hospitering i fagopplæringen Fafo-rapport 2012:61 2012-03-17 20288 media/com_netsukii/20288.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune Fafo-rapport 2012:60 2012-03-16 20287 Nettutgave
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Vil tiltakene virke? Fafo-rapport 2012:59 2012-03-15 20286 media/com_netsukii/20286.pdf
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland : Medbestemmelse – har eierskap betydning? Fafo-rapport 2012:58 2012-03-14 20285 media/com_netsukii/20285.pdf
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad : Ti år etter Fafo-rapport 2012:57 2012-03-13 20284 media/com_netsukii/20284.pdf
Bård Jordfald : Flere spor – mange veier? Fafo-rapport 2012:56 2012-03-12 20283 media/com_netsukii/20283.pdf
Liv Elin Torheim, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra : Nutrition – everybody's business and nobody's business Fafo-report 2012:55 2012-03-11 20282 Web edition
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad : Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 2012-03-10 20281 media/com_netsukii/20281.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand : Usynlig og selvlysende Fafo-rapport 2012:53 2012-03-09 20280 media/com_netsukii/20280.pdf
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Fafo-rapport 2012:52 2012-03-08 20279 media/com_netsukii/20279.pdf
Hilde Maria Haualand : Interpreting Ideals and Relaying Rights Fafo-rapport 2012:51 2012-03-07 20278 media/com_netsukii/20278.pdf
Mona Bråten og Tommy Tranvik : Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Fafo-rapport 2012:50 2012-03-06 20277 media/com_netsukii/20277.pdf
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen : Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 2012-03-05 20276 media/com_netsukii/20276.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem : Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Fafo-rapport 2012:48 2012-03-04 20275 media/com_netsukii/20275.pdf
Vedlegg 1
Sammendrag
Summary
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Fleksibilitet eller faglighet? Fafo-rapport 2012:47 2012-03-03 20274 media/com_netsukii/20274.pdf
Håkon Høst (red. : Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fafo-rapport 2012:46 2012-03-03 20273 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Roy A. Nielsen og Roland Mandal : Yrkesskade – mest for menn? Fafo-rapport 2012:45 2012-03-01 20272 media/com_netsukii/20272.pdf
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad : Det står mye på spill Fafo-rapport 2012:44 2012-02-28 20271 media/com_netsukii/20271.pdf
Heidi Gautun : Først på stedet Fafo-rapport 2012:43 2012-02-27 20270 media/com_netsukii/20270.pdf
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Mot en videre horisont Fafo-rapport 2012:42 2012-02-26 20269 media/com_netsukii/20269.pdf
Kristine Nergaard : Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41 2012-02-25 20268 media/com_netsukii/20268.pdf
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Tillitsvalgtes hverdag Fafo-rapport 2012:40 2012-02-24 20267 media/com_netsukii/20267.pdf
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng : Recovering from the Wenchuan Earthquake Fafo-report 2012:39 2012-02-23 20266 Web edition
Silje Sønsterudbråten : Lovlig med forbehold Fafo-rapport 2012:38 2012-02-22 20265 media/com_netsukii/20265.pdf
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen : Det riktige valget? Fafo-rapport 2012:37 2012-02-21 20264 media/com_netsukii/20264.pdf
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Fafo-rapport 2012:36 2012-02-20 20263 media/com_netsukii/20263.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance Fafo-report 2012:31 2012-02-20 20258 20258.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking Fafo-report 2012:30 2012-02-18 20257 Web edition
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities Fafo-report 2012:29 2012-02-17 20256 Web edition
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons Fafo-report 2012:28 2012-02-16 20255 Web edition
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve : Fortellinger om motivasjon Fafo-rapport 2012:27 2012-02-15 20254 media/com_netsukii/20254.pdf
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad : Stemmer de ikke? Fafo-rapport 2012:26 2012-02-14 20253 media/com_netsukii/20253.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand : Diskriminerende barrierer i arbeidslivet Fafo-rapport 2012:25 2012-02-13 20252 media/com_netsukii/20252.pdf
Anne Skevik Grødem : Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon Fafo-rapport 2012:24 2012-02-12 20251 media/com_netsukii/20251.pdf
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23 2012-02-11 20250 media/com_netsukii/20250.pdf
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fra sjø til land Fafo-rapport 2012:22 2012-02-10 20249 media/com_netsukii/20249.pdf
Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Risaralda, Colombia Fafo-report 2012:21 2012-02-09 20248 Web edition
Tabulation report
Tewodros Kebede, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Urban Cairo and Rural Fayoum, Egypt Fafo-report 2012:20 2012-02-08 20247 Web edition
Tabulation report
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan Fafo-report 2012:19 2012-02-07 20246 Web edition
Tabulation report
Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Port Loko and Freetown, Sierra Leone Fafo-report 2012:18 2012-02-06 20245 Web edition
Tabulation report
Line Eldring and Kristin Alsos : Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa Fafo-report 2012:17 2012-02-05 20244 media/com_netsukii/20244.pdf
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo-report 2012:16 2012-02-04 20243 Web edition
Åsmund Arup Seip : Uravstemning i LO Stat Fafo-rapport 2012:15 2012-02-03 20242 media/com_netsukii/20242.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 2012-02-03 20241 Nettutgave
Mona Christophersen, Jacob Høigilt and Åge A. Tiltnes : Palestinian youth and the Arab Spring Fafo-report 2012:09 / NOREF report 2012-02-01 20236 20236.pdf
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk : Klemt mellom Kina og klima Fafo-rapport 2012:08 2012-01-28 20235 media/com_netsukii/20235.pdf
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 2012-01-27 20234 media/com_netsukii/20234.pdf
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård : Kampen om vikarene Fafo-rapport 2012:06 2012-01-26 20233 Nettutgave
Heidi Gautun : Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien Fafo-rapport 2012:05 2012-01-25 20232 media/com_netsukii/20232.pdf
Sol Skinnarland : Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det Fafo-rapport 2012:04 2012-01-24 20231 Nettutgave
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter : Bolig og helse Fafo-rapport 2012:03 2012-01-23 20230 Nettutgave
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes : When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder Fafo-rapport 2012:02 2012-01-22 20229 Nettutgave
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald : Tidstyver i barnehagen Fafo-rapport 2012:01 2012-01-21 20228 media/com_netsukii/20228.pdf
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36 2011-03-03 20227 media/com_netsukii/20227.pdf
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde : Likeverdige tjenester? Fafo-rapport 2011:35 2011-03-02 20226 media/com_netsukii/20226.pdf
Jørgen Svalund : Undersysselsetting og ufrivillig deltid Fafo-rapport 2011:34 2011-03-01 20225 media/com_netsukii/20225.pdf
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Utleie av arbeidskraft 2011 Fafo-rapport 2011:33 2011-02-28 20224 media/com_netsukii/20224.pdf
Anne Skevik Grødem : Innvandrerbarn og bolig Fafo-rapport 2011:32 2011-02-27 20223 media/com_netsukii/20223.pdf
Kristin Alsos og Mona Bråten : Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte Fafo-rapport 2011:31 2011-02-26 20222 media/com_netsukii/20222.pdf
Svein Erik Moen : Kommunen som samfunnsutvikler Fafo-rapport 2011:30 2011-02-25 20221 media/com_netsukii/20221.pdf
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring Fafo-rapport 2011:29 2011-02-24 20220 media/com_netsukii/20220.pdf
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : På veien til fagbrev Fafo-rapport 2011:28 2011-02-23 20219 media/com_netsukii/20219.pdf
Jon Horgen Friberg og Line Eldring : Polonia i Oslo 2010 Fafo-rapport 2011:27 2011-02-22 20218 media/com_netsukii/20218.pdf
Mona Bråten (red.) : Omstilling i norske virksomheter Fafo-rapport 2011:26 2011-02-21 20217 media/com_netsukii/20217.pdf
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem : Hvem bestemmer? Fafo-rapport 2011:25 2011-02-20 20216 media/com_netsukii/20216.pdf
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen : Med NAV på laget? Fafo-rapport 2011:24 2011-02-19 20215 media/com_netsukii/20215.pdf
Åsmund Hermansen : Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 2011:23 2011-02-18 20214 media/com_netsukii/20214.pdf
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten : Tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2011:22 2011-02-17 20213 media/com_netsukii/20213.pdf
Vedlegg 2 Intervjuguide
Vedlegg 3 Spørreskjema
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen : Kunnskap om fattigdom i Norge Fafo-rapport 2011:21 2011-02-16 20212 media/com_netsukii/20212.pdf
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Skaff oss dem vi trenger Fafo-rapport 2011:20 2011-02-15 20211 media/com_netsukii/20211.pdf
Anne Britt Djuve : Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Fafo-rapport 2011:19 2011-02-15 20210 media/com_netsukii/20210.pdf
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Til renholdets pris Fafo-rapport 2011:18 2011-02-13 20209 media/com_netsukii/20209.pdf
Leif Moland : Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 2011-02-12 20208 media/com_netsukii/20208.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland : Bolig og oppvekst Fafo-rapport 2011:16 2011-02-11 20207 media/com_netsukii/20207.pdf
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 2011-02-10 20206 media/com_netsukii/20206.pdf
Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten : Anbud og arbeidstakerrettigheter Fafo-rapport 2011:14 2011-02-09 20205 media/com_netsukii/20205.pdf
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland : Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Fafo-rapport 2011:13 2011-02-08 20204 media/com_netsukii/20204.pdf
Heidi Gautun og Åsmund Hermansen : Eldreomsorg under press Fafo-rapport 2011:12 2011-02-07 20203 media/com_netsukii/20203.pdf
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder : Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver Fafo-rapport 2011:11 2011-02-06 20202 media/com_netsukii/20202.pdf
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Ulikt arbeid – ulike behov Fafo-rapport 2011:10 2011-02-05 20201 media/com_netsukii/20201.pdf
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos : Evaluering av tiltak mot sosial dumping Fafo-rapport 2011:09 2011-02-04 20200 media/com_netsukii/20200.pdf
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Flere hender i pleie og omsorg Fafo-rapport 2011:08 2011-02-03 20199 media/com_netsukii/20199.pdf
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Innvandrere i praksis Fafo-rapport 2011:07 2011-02-02 20198 media/com_netsukii/20198.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010 Fafo-rapport 2011:06 2011-02-01 20197 media/com_netsukii/20197.pdf
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Heltid en rett – deltid en mulighet? Fafo-rapport 2011:05 2011-01-28 20196 media/com_netsukii/20196.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet Fafo-rapport 2011:04 2011-01-27 20195 media/com_netsukii/20195.pdf
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten : No way in, no way out? Fafo-report 2011:03 2011-01-26 20194 20194.pdf media/com_netsukii/20194.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund : Kvinner i kvalifisering Fafo-rapport 2011:02 2011-01-25 20193 media/com_netsukii/20193.pdf
Hilde Haualand : Straffet og isolert Fafo-rapport 2011:01 2011-01-24 20192 media/com_netsukii/20192.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 Fafo-rapport 2010:47 2010-03-15 20191 media/com_netsukii/20191.pdf
Silje Sønsterudbråten : Veien videre Fafo-rapport 2010:46 2010-03-14 20190 media/com_netsukii/20190.pdf
English Summary
Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit : Pusterom eller ny start? Fafo-rapport 2010:45 2010-03-13 20189 media/com_netsukii/20189.pdf
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume II: Analytical Report Fafo-report 2010:44 2010-03-13 20188 media/com_netsukii/20188.pdf
Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen : Deltakende innovasjon Fafo-rapport 2010:43 2010-03-11 20187 media/com_netsukii/20187.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip : Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2010:42 2010-03-10 20186 media/com_netsukii/20186.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Fafo-rapport 2010:41 2010-03-09 20185 media/com_netsukii/20185.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter : Nye velferdssignaler Fafo-rapport 2010:40 2010-03-08 20184 media/com_netsukii/20184.pdf
Kristian Rose Tronstad : Mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:39 2010-03-07 20183 media/com_netsukii/20183.pdf
Bjørn R. Lescher-Nuland og Heidi Gautun : Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile Fafo-rapport 2010:38 2010-03-06 20182 media/com_netsukii/20182.pdf
Inger Marie Hagen : Vold og trusler om vold i offentlig sektor II Fafo-rapport 2010:37 2010-03-05 20181 media/com_netsukii/20181.pdf
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Den gylne middelvei Fafo-rapport 2010:36 2010-03-04 20180 media/com_netsukii/20180.pdf
Dag Olberg : De utvidete arbeidstidene Fafo-rapport 2010:35 2010-03-03 20179 media/com_netsukii/20179.pdf
Laura E. Mitchell : Coping, Closure, and Gendered Life Transitions Fafo-report 2010:34 2010-03-02 20178 media/com_netsukii/20178.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland : Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen Fafo-rapport 2010:33 2010-03-01 20177 media/com_netsukii/20177.pdf
Powerpoint-presentasjon
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk : Stønadsordningen for enslige forsørgere Fafo-rapport 2010:32 2010-02-28 20176 media/com_netsukii/20176.pdf
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : BygningsInformasjonsModellering (BIM) Fafo-rapport 2010:31 2010-02-27 20175 media/com_netsukii/20175.pdf
Torunn Kvinge and Anne Mette Ødegård : Protectionism or legitimate protection? Fafo-report 2010:30 2010-02-26 20174 media/com_netsukii/20174.pdf
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland : Sirkulær migrasjon Fafo-rapport 2010:29 2010-02-25 20173 media/com_netsukii/20173.pdf
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills : HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence Fafo-report 2010:28 2010-02-24 20172 media/com_netsukii/20172.pdf
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet II Fafo-rapport 2010:27 2010-02-23 20171 media/com_netsukii/20171.pdf
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen : HMS og IA: To sider av samme sak? Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11 2010-02-22 20170 media/com_netsukii/20170.pdf
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen Fafo-rapport 2010:25 2010-02-21 20169 media/com_netsukii/20169.pdf
Henriette Lunde : Young Haitian Labour Migrants Fafo-report 2010:24 2010-02-20 20168 Web edition
Kaja Reegård og Roland Mandal : Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2010:23 2010-02-19 20167 media/com_netsukii/20167.pdf
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:22 2010-02-18 20166 media/com_netsukii/20166.pdf
Mark B. Taylor, Robert C. Thompson and Anita Ramasastry : Overcoming Obstacles to Justice Fafo-report 2010:21 2010-02-17 20165 media/com_netsukii/20165.pdf
Cecilie Øien : Underveis Fafo-rapport 2010:20 2010-02-16 20164 media/com_netsukii/20164.pdf
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie : Tiltak for fattige barn og unge Fafo-rapport 2010:19 2010-02-15 20163 media/com_netsukii/20163.pdf
Sissel C. Trygstad : Med rett til å varsle Fafo-rapport 2010:18 2010-02-14 20162 media/com_netsukii/20162.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 2010-02-13 20161 media/com_netsukii/20161.pdf
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling gjennom hospitering Fafo-rapport 2010:16 2010-02-12 20160 media/com_netsukii/20160.pdf
Sol Skinnarland : Lean Construction i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:15 2010-02-11 20159 media/com_netsukii/20159.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke (red.) : Allmenngjøring i EU og Norge Fafo-rapport 2010:14 2010-02-10 20158 media/com_netsukii/20158.pdf
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard : Det er godt å ha noen i ryggen Fafo-rapport 2010:13 2010-02-09 20157 media/com_netsukii/20157.pdf
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Fagopplæring på nye felt Fafo-rapport 2010:12 2010-02-08 20156 media/com_netsukii/20156.pdf
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 2010-02-07 20155 media/com_netsukii/20155.pdf
Svein Erik Moen : Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten Fafo-rapport 2010:10 2010-02-06 20154 media/com_netsukii/20154.pdf
Amsale K. Temesgen : Climate Change to Conflict? Fafo-report 2010:09 2010-02-05 20153 media/com_netsukii/20153.pdf
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård : Hvem kan seile sin egen sjø? Fafo-rapport 2010:08 2010-02-04 20152 media/com_netsukii/20152.pdf
Sol Skinnarland og Svein Erik Moen : Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:07 2010-02-03 20151 media/com_netsukii/20151.pdf
Åsmund Arup Seip : Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten Fafo-rapport 2010:06 2010-02-02 20150 media/com_netsukii/20150.pdf
Jacob Høigilt : Raising Extremists? Fafo-report 2010:05 2010-02-01 20149 media/com_netsukii/20149.pdf
Henriette Lunde (dir.) : Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009 Fafo-report 2010:04 2010-01-28 20148 media/com_netsukii/20148.pdf
Gudmund Hernes : Gull av gråstein Fafo-rapport 2010:03 2010-01-27 20147 media/com_netsukii/20147.pdf
Inger Marie Hagen : Det mektige mindretallet Fafo-rapport 2010:02 2010-01-26 20146 media/com_netsukii/20146.pdf
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-rapport 2010:01 2010-01-25 20145 media/com_netsukii/20145.pdf
English Summary
Dag Olberg og Mona Bråten : Tradisjon og variasjon Fafo-rapport 2009:54 2009-03-19 20144 media/com_netsukii/20144.pdf
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume I: Tabulation Report Fafo-report 2009:53 2009-03-18 20143 media/com_netsukii/20143.pdf
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad : Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter Fafo-rapport 2009:52 2009-03-17 20142 media/com_netsukii/20142.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen : Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter Fafo-rapport 2009:51 2009-03-16 20141 media/com_netsukii/20141.pdf
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen : Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge Fafo-rapport 2009:50 2009-03-15 20140 media/com_netsukii/20140.pdf
Bård Jordfald og Jørgen Svalund : Alle prater om klima, men ingen om folk Fafo-rapport 2009:49 2009-03-14 20139 media/com_netsukii/20139.pdf
Laura E. Mitchell : Making Ends Meet: Gender and Household Coping Strategies in the West Bank Fafo-report 2009:48 2009-03-13 20138 media/com_netsukii/20138.pdf
media/com_netsukii/20138-Summary.pdf
Roland Mandal : Å komme hjem Fafo-rapport 2009:47 2009-03-12 20137 media/com_netsukii/20137.pdf
English Summary
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft Fafo-rapport 2009:46 2009-03-11 20136 media/com_netsukii/20136.pdf
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge. Sammendrag Fafo-rapport 2009:45 2009-03-10 20135 media/com_netsukii/20135.pdf
Åsmund Arup Seip : Regulering av arbeidstid Fafo-rapport 2009:44 2009-03-09 20134 media/com_netsukii/20134.pdf
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Living with HIV in Norway – 2009 Fafo-report 2009:43 2009-03-08 20133 media/com_netsukii/20133.pdf
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Cancer and living conditions Fafo-report 2009:42 2009-03-07 20132 media/com_netsukii/20132.pdf
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet Fafo-rapport 2009:41 2009-03-06 20131 media/com_netsukii/20131.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland : Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2009:40 2009-03-05 20130 media/com_netsukii/20130.pdf
Spørreskjema
Intervjuguide arbeidsgivere
Intervjuguide bedriftshelsetjeneste
Intervjuguide brukerorganisasjoner
Intervjuguide NAV Arbeid og NAV Arbeidslivssenter
Intervjuguide NAV Hjelpemiddelsentral
Hanne C. Kavli og Marjan Nadim : Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-rapport 2009:39 2009-03-04 20129 media/com_netsukii/20129.pdf
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge Fafo-rapport 2009:38 2009-03-03 20128 media/com_netsukii/20128.pdf
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal : Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne Fafo-rapport 2009:37 2009-03-02 20127 media/com_netsukii/20127.pdf
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip : Sykepleiernes kompetanse Fafo-rapport 2009:36 2009-03-01 20126 media/com_netsukii/20126.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokratiets tilstand Fafo-rapport 2009:35 2009-02-28 20125 media/com_netsukii/20125.pdf
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer Fafo-rapport 2009:34 2009-02-27 20124 media/com_netsukii/20124.pdf
Espen Løken and Torgeir Aarvaag Stokke : Labour relations in Norway Fafo-report 2009:33 2009-02-26 20123 media/com_netsukii/20123.pdf
Espen Løken : Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Fafo-rapport 2009:32 2009-02-25 20122 media/com_netsukii/20122.pdf
Hanne Bogen og Kaja Reegård : Gratis kjernetid i barnehage Fafo-rapport 2009:31 2009-02-24 20121 media/com_netsukii/20121.pdf
Jørgen Svalund : Vold og trusler om vold i offentlig sektor Fafo-rapport 2009:30 2009-02-23 20120 media/com_netsukii/20120.pdf
Cecilie Øien : On equal terms? Fafo-report 2009:29 2009-02-22 20119 media/com_netsukii/20119.pdf
Øyvind Berge og Mona Bråten : Medlemmer i lederstillinger Fafo-rapport 2009:28 2009-02-21 20118 media/com_netsukii/20118.pdf
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad : Ja, vi elsker... Fafo-rapport 2009:27 2009-02-20 20117 media/com_netsukii/20117.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Lesbiske og homofile i Sápmi Fafo-rapport 2009:26 2009-02-19 20116 media/com_netsukii/20116.pdf
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik : From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization Fafo-report 2009:25 2009-02-18 20115 media/com_netsukii/20115.pdf
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund : Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Fafo-rapport 2009:24 2009-02-18 20114 media/com_netsukii/20114.pdf
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip : Tidstyvene Fafo-rapport 2009:23 2009-02-16 20113 media/com_netsukii/20113.pdf
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22 2009-02-15 20112 media/com_netsukii/20112.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kompetanse – for hvem? Fafo-rapport 2009:21 2009-02-14 20111 media/com_netsukii/20111.pdf
Jon Pedersen : Health and Conflict Fafo-report 2009:20 2009-02-13 20110 media/com_netsukii/20110.pdf
Marjan Nadim og Marianne Tveit : En fot innenfor? Fafo-rapport 2009:19 2009-02-12 20109 media/com_netsukii/20109.pdf
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård : Jeg følte det var min dag Fafo-rapport 2009:18 2009-02-11 20108 media/com_netsukii/20108.pdf
Odd Bjørn Ure : Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland Fafo-rapport 2009:17 2009-02-10 20107 media/com_netsukii/20107.pdf
Tove Midtsundstad : Bedre helse, mindre slit og mer familie Fafo-rapport 2009:16 2009-02-09 20106 media/com_netsukii/20106.pdf
Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud Fafo-rapport 2009:15 2009-02-08 20105 media/com_netsukii/20105.pdf
Sissel C. Trygstad : Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte Fafo-rapport 2009:14 2009-02-07 20104 media/com_netsukii/20104.pdf
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Fra holdninger til levekår Fafo-rapport 2009:13 2009-02-06 20103 media/com_netsukii/20103.pdf
Jørgen Svalund : Fakta om arbeidslivet Fafo-rapport 2009:12 2009-02-05 20102 media/com_netsukii/20102.pdf
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos : Sammen er vi sterke Fafo-rapport 2009:11 2009-02-04 20101 media/com_netsukii/20101.pdf
Anna Hagen og Marjan Nadim : Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid? Fafo-rapport 2009:10 2009-02-03 20100 media/com_netsukii/20100.pdf
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip : Holdninger til offentlig sektor Fafo-rapport 2009:09 2009-02-02 20099 media/com_netsukii/20099.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip : Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025 Fafo-rapport 2009:08 2009-02-01 20098 media/com_netsukii/20098.pdf
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland : Oppdragstakere i norske kommuner Fafo-rapport 2009:07 2009-01-28 20097 media/com_netsukii/20097.pdf
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 2009-01-27 20096 media/com_netsukii/20096.pdf
Hanne Bogen og Marjan Nadim : Et flerkulturelt ettervern? Fafo-rapport 2009:05 2009-01-26 20095 media/com_netsukii/20095.pdf
Mona Bråten : Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2009:03 2009-01-25 20093 media/com_netsukii/20093.pdf
Marianne Dæhlen and Torgeir Nyen : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003–2008 Fafo-report 2009:02 2009-01-24 20092 media/com_netsukii/20092.pdf
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008 Fafo-rapport 2009:01 2009-01-23 20091 media/com_netsukii/20091.pdf
Anne Kielland and Furio Rosati : Broadening the approach to Education for All Fafo-report 2008:48 2008-03-21 20090 Web edition
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen : Kreftrammedes levekår Fafo-rapport 2008:47 2008-03-20 20089 media/com_netsukii/20089.pdf
Christer Hyggen og Geir Veland : Tjenestepensjon, utdanning og lønn Fafo-rapport 2008:46 2008-03-19 20088 media/com_netsukii/20088.pdf
Torunn Kvinge : Essays on foreign direct investments and host country effects Fafo-report 2008:45 2008-03-18 20087 media/com_netsukii/20087.pdf
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter : HIV in Norway: Knowledge and Attitudes Fafo-report 2008:44 2008-03-17 20086 media/com_netsukii/20086.pdf
Marianne Tveit og May-Len Skilbrei : Mangfoldig marked Fafo-rapport 2008:43 2008-03-16 20085 media/com_netsukii/20085.pdf
Roland Mandal : De har jo uansett uførepensjon Fafo-rapport 2008:42 2008-03-15 20084 media/com_netsukii/20084.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård : Hvordan bryte igjennom? Fafo-rapport 2008:41 2008-03-14 20083 20083.pdf
Heidi Gautun : Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma Fafo-rapport 2008:40 2008-03-13 20082 media/com_netsukii/20082.pdf
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet Fafo-rapport 2008:39 2008-03-12 20081 media/com_netsukii/20081.pdf
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp : Barn og unge i kreftrammede familier Fafo-rapport 2008:38 2008-03-11 20080 media/com_netsukii/20080.pdf
Kathleen M. Jennings : Protecting whom? Fafo-report 2008:36 2008-03-10 20078 media/com_netsukii/20078.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard : Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen Fafo-rapport 2008:35 2008-03-09 20077 media/com_netsukii/20077.pdf
Mona Bråten : Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 2008-03-08 20076 media/com_netsukii/20076.pdf
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik : Pathways to Decent Work in a Global Economy Fafo-report 2008:33 2008-03-07 20075 media/com_netsukii/20075.pdf
Espen Løken, Geir Falkenberg og Torunn Kvinge : Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport? Fafo-rapport 2008:32 2008-03-06 20074 media/com_netsukii/20074.pdf
English Abstract
Eivind Falkum : Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2008:31 2008-03-05 20073 media/com_netsukii/20073.pdf
Sissel Trygstad : Forretningsbasert regnskap i staten Fafo-rapport 2008:30 2008-03-04 20072 media/com_netsukii/20072.pdf
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2008:29 2008-03-03 20071 media/com_netsukii/20071.pdf
Anna Skårberg og Tone Fløtten : Et trappetrinn opp i livet Fafo-rapport 2008:28 2008-03-02 20070 media/com_netsukii/20070.pdf
Marjan Nadim : Levekår i Groruddalen Fafo-rapport 2008:27 2008-03-01 20069 media/com_netsukii/20069.pdf
Guri Tyldum and Marianne Tveit : Someone who cares Fafo-report 2008:26 2008-02-28 20068 Web edition
Kristine Nergaard og Bård Jordfald : Hvor blir studentmedlemmene av? Fafo-rapport 2008:25 2008-02-27 20067 media/com_netsukii/20067.pdf
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Modeller og dilemmaer Fafo-rapport 2008:24 2008-02-26 20066 media/com_netsukii/20066.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjonsordningene i Norge Fafo-rapport 2008:23 2008-02-25 20065 media/com_netsukii/20065.pdf
Torunn Kvinge, Svein Erik Moen, Rolf Røtnes og Tobias Lindqvist : Hvor man ligger – der reder man? Fafo-rapport 2008:22 2008-02-24 20064 media/com_netsukii/20064.pdf
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter : Fortsatt farlig å kysse? Fafo-rapport 2008:21 2008-02-23 20063 media/com_netsukii/20063.pdf
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund : HMS-tilstanden i Norge 2007 Fafo-rapport 2008:20 2008-02-22 20062 media/com_netsukii/20062.pdf
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås : Fra bonde til butikk Fafo-rapport 2008:19 2008-02-21 20061 media/com_netsukii/20061.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll : Det er jo ingen som sulter her, men... Fafo-rapport 2008:18 2008-02-20 20060 media/com_netsukii/20060.pdf
Jørgen Svalund : Norske lederlønninger 2006 Fafo-rapport 2008:17 2008-02-19 20059 media/com_netsukii/20059.pdf
Christer Hyggen : Slitne kvinner og farlige menn Fafo-rapport 2008:16 2008-02-18 20058 media/com_netsukii/20058.pdf
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen 2008 Fafo-rapport 2008:15 2008-02-17 20057 media/com_netsukii/20057.pdf
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen : Går fattigdom i arv? Fafo-rapport 2008:14 2008-02-16 20056 media/com_netsukii/20056.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 2008-02-15 20055 media/com_netsukii/20055.pdf
Geir Veland og Knut Bratland : Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon Fafo-rapport 2008:12 2008-02-14 20054 media/com_netsukii/20054.pdf
Bjørn Richard Nuland : Når nøden skaper overskrift Fafo-rapport 2008:11 2008-02-13 20053 media/com_netsukii/20053.pdf
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad : CSR in two countries: Brazil and Norway Fafo-report 2008:10 2008-02-12 20052 media/com_netsukii/20052.pdf
Inger Marie Hagen : Ansatte i styret Fafo-rapport 2008:09 2008-02-11 20051 media/com_netsukii/20051.pdf
Åsmund Arup Seip : Lederlønn i kommunal sektor Fafo-rapport 2008:08 2008-02-10 20050 media/com_netsukii/20050.pdf
Vedlegg (spørreskjema)
Anna Hagen og Sveinung Skule : Kompetansereformen og livslang læring Fafo-rapport 2008:07 2008-02-09 20049 media/com_netsukii/20049.pdf
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen : På rett vei Fafo-rapport 2008:06 2008-02-08 20048 media/com_netsukii/20048.pdf
Geir Veland og Jon M. Hippe : Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så? Fafo-rapport 2008:05 2008-02-07 20047 media/com_netsukii/20047.pdf
Espen Løken and Alexandre de Freitas Barbosa : Industrial bacalao? Fafo-report 2008:04 2008-02-06 20046 media/com_netsukii/20046.pdf
Kathleen M. Jennings : Seeing DDR from Below Fafo-report 2008:03 2008-02-05 20045 media/com_netsukii/20045.pdf
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Levekår og sosialhjelp Fafo-rapport 2008:02 2008-02-04 20044 media/com_netsukii/20044.pdf
Geir Veland og Bjørn Andersen : Finansnæringen i Norge Fafo-rapport 2008:01 2008-02-03 20043 media/com_netsukii/20043.pdf
Knut Fossestøl, red. : Stairway to heaven? ICT-policy, disability and employment in Denmark, the Netherlands, United Kingdom and Norway Fafo-report 2007:42 2007-03-09 20042 Web edition
Gro Hasselknippe and Marianne Tveit : Against the Odds Fafo-report 2007:41 2007-03-08 20041 Web edition
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? Fafo-report 2007:40 2007-03-07 20040 Web edition
Christer Hyggen : Tidligpensjonering og AFP Fafo-rapport 2007:39 2007-03-06 20039 media/com_netsukii/20039.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie : Ikke bare bare å bo Fafo-rapport 2007:38 2007-03-05 20038 media/com_netsukii/20038.pdf
Tove Midtsundstad : Fra utstøting til inkludering? Fafo-rapport 2007:37 2007-03-04 20037 media/com_netsukii/20037.pdf
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Varsel om vekst? Fafo-rapport 2007:36 2007-03-03 20036 media/com_netsukii/20036.pdf
Marjan Nadim og Anna Hagen : Lærlingordningen i Spekter Fafo-rapport 2007:35 2007-03-02 20035 media/com_netsukii/20035.pdf
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen : Med rett til å lære og plikt til å delta Fafo-rapport 2007:34 2007-03-01 20034 media/com_netsukii/20034.pdf
English summary
Thomas Lorentzen : Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen Fafo-rapport 2007:33 2007-02-28 20033 media/com_netsukii/20033.pdf
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Sikrer Norges framtid på minstelønn Fafo-rapport 2007:32 2007-02-27 20032 media/com_netsukii/20032.pdf
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp : Vanvittig mye å finne ut av Fafo-rapport 2007:31 2007-02-26 20031 media/com_netsukii/20031.pdf
Odd Bjørn Ure : Lifelong Learning in Norway Fafo-report 2007:30 2007-02-25 20030 Web edition
Bård Jordfald : NTL og lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 2007:29 2007-02-24 20029 media/com_netsukii/20029.pdf
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad : Noen år til? Fafo-rapport 2007:28 2007-02-23 20028 media/com_netsukii/20028.pdf
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. : Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Fafo-rapport 2007:27 2007-02-22 20027 media/com_netsukii/20027.pdf
Anne Britt Djuve : Vi får jo to ekstra hender Fafo-rapport 2007:26 2007-02-21 20026 media/com_netsukii/20026.pdf
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen : Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-rapport 2007:25 2007-02-20 20025 media/com_netsukii/20025.pdf
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Ledere i den norske modellen Fafo-rapport 2007:24 2007-02-19 20024 media/com_netsukii/20024.pdf
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg : Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Fafo-rapport 2007:23 2007-02-18 20023 media/com_netsukii/20023.pdf
Hanne C. Kavli : En felles fritid? Fafo-rapport 2007:22 2007-02-17 20022 media/com_netsukii/20022.pdf
Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland : Gull eller gråstein Fafo-rapport 2007:21 2007-02-16 20021 media/com_netsukii/20021.pdf
Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken : Krevende eierskap Fafo-rapport 2007:20 2007-02-15 20020 media/com_netsukii/20020.pdf
Mona Bråten : Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2007:19 2007-02-14 20019 media/com_netsukii/20019.pdf
Bjørn Richard Nuland : Ansikt til ansikt med fattigdommen Fafo-rapport 2007:18 2007-02-13 20018 media/com_netsukii/20018.pdf
Leif E. Moland : Flink med folk i norske kommuner Fafo-rapport 2007:17 2007-02-12 20017 20017.pdf
Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun : Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Fafo-rapport 2007:16 2007-02-11 20016 media/com_netsukii/20016.pdf
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad : Ledelse og samarbeid i staten Fafo-rapport 2007:15 2007-02-10 20015 media/com_netsukii/20015.pdf
Leenco Lata, ed. : The Search for Peace: The Conflict between Ethiopia and Eritrea Fafo-report 2007:14 2007-02-09 20014 Web edition
Åge A. Tiltnes : Keeping Up Fafo-report 2007:13 2007-02-08 20013 Web edition
Åsmund Arup Seip : Jakten på kompetanse Fafo-rapport 2007:12 2007-02-07 20012 media/com_netsukii/20012.pdf
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen : Barnevernet i Oslo og Bergen Fafo-rapport 2007:11 2007-02-06 20011 media/com_netsukii/20011.pdf
Rolf K. Andersen : Reaktivisering av uførepensjonister Fafo-rapport 2007:10 2007-02-05 20010 media/com_netsukii/20010.pdf
Gudmund Hernes : Med på laget Fafo-rapport 2007:09 2007-02-04 20009 media/com_netsukii/20009.pdf
Kathleen M. Jennings : The War Zone as Social Space: Fafo-report 2007:08 2007-02-03 20008 media/com_netsukii/20008.pdf
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg : Fra bostedsløs til egen bolig Fafo-rapport 2007:07 2007-02-02 20007 media/com_netsukii/20007.pdf
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland : Too old to rock’n roll? Fafo-rapport 2007:06 2007-02-01 20006 media/com_netsukii/20006.pdf
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen : Levekår på vandring Fafo-rapport 2007:05 2007-01-28 20005 media/com_netsukii/20005.pdf
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006 Fafo-rapport 2007:04 2007-01-27 20004 media/com_netsukii/20004.pdf
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring : Fra øst uten sikring? Fafo-rapport 2007:03 2007-01-26 20003 media/com_netsukii/20003.pdf
Geir Øvensen and Pål Sletten : The Syrian Labour Market Fafo-report 2007:02 2007-01-25 20002 Web edition
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit : Facing Return Fafo-report 2007:01 2007-01-24 20001 Web edition
Inger Marie Hagen : Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? Fafo-notat 2019:19 2019-08-13 10309 10309.pdf
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : Framtidens arbeidsliv – sammendrag Fafo-notat 2019:18 2019-08-12 10308 10308.pdf
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : De tillitsvalgte og medlemmene Fafo-notat 2019:17 2019-08-12 10307 10307.pdf
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Arbeid, teknologi og kompetanse Fafo-notat 2019:16 2019-08-12 10306 10306.pdf
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen : Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen Fafo-notat 2019:15 2019-08-12 10305 10305.pdf
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Hva kan vi lære av historien? Fafo-notat 2019:14 2019-08-12 10304 10304.pdf
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2018 Fafo-notat 2019:13 2019-06-07 10303 10303.pdf
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo-paper 2019:12 2019-06-04 10302 10302.pdf
Anne Hatløy og Ketil Bråthen : Erfaringer med Saltpartnerskapet Fafo-notat 2019:11 2019-06-11 10301 10301.pdf
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-notat 2019:10 2019-05-24 10300 10300.pdf
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:09 2019-06-04 10299 10299.pdf
Jon Helgheim Holte : Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter Fafo-notat 2019:08 2019-06-05 10298 10298.pdf
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Etter pensjonsreformen – politiske veivalg Fafo-notat 2019:07 2019-03-08 10297 10297.pdf
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm : Labour law in the future of work Fafo-paper 2019:06 2019-02-22 10296 10296.pdf
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland Fafo-notat 2019:05 2019-02-05 10295 10295.pdf
Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen : Engagement – including the elderly’s participation in work and working life Fafo-paper 2019:04 2019-01-31 10294 10294.pdf
Mathilde Bjørnset : Ønsket i Østfold Fafo-notat 2019:08 2019-05-24 10293 10293.pdf
Åsmund Arup Seip : Om forhandlingsansvaret for lærerne Fafo-notat 2019:02 2019-02-07 10292 10292.pdf
Kristin Alsos : Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom Fafo-notat 2019:01 2019-01-31 10291 10291.pdf
Guri Tyldum : Tilgang på brukererfaringer Fafo-notat 2018:25 2018-12-21 10290 10290.pdf
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil : What is to be done? Fafo-paper 2018:24 2018-12-11 10289 10289.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilt arbeidsliv Fafo-notat 2018:23 2018-12-18 10288 10288.pdf
Lars Holden og Tone Fløtten : Forskningsetikk for oppdragsforskning Fafo-notat 2018:22 2018-12-11 10287 10287.pdf
Kristin Jesnes : Approaches to atypical and precarious work Fafo-paper 2018:21 2018-11-02 10286 10286.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017 Fafo-notat 2018:20 2018-10-08 10285 10285.pdf
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i privat sektor Fafo-notat 2018:19 2018-11-22 10284 10284.pdf
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson : Collective bargaining in Northern Europe under strain Fafo-paper 2018:18 2018-07-12 10283 10283.pdf
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i helseforetakene Fafo-notat 2018:17 2018-11-22 10282 10282.pdf
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2018:16 2018-11-22 10281 10281.pdf
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren Fafo-notat 2018:15 2018-12-10 10280 10280.pdf
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad : Norsk Sykepleierforbunds tjenester Fafo-notat 2018:14 2018-07-03 10279 10279.pdf
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Motivasjon og mestring Fafo-notat 2018:13 2018-05-24 10278 10278.pdf
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll : Mellom lov og avtale Fafo-notat 2018:12 2018-06-07 10277 10277.pdf
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i kommunesektoren Fafo-notat 2018:11 2018-11-22 10276 10276.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl : Realkompetanse i varehandelen Fafo-notat 2018:10 2018-04-11 10275 10275.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune Fafo-notat 2018:09 2018-03-14 10274 10274.pdf
Åsmund Arup Seip : NTLs omdømme 2018 Fafo-notat 2018:08 2018-03-13 10273 10273.pdf
Dag Olberg og Johannes Oldervoll : Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk Fafo-notat 2018:07 2018-04-10 10272 10272.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2018:06 2018-03-15 10271 10271.pdf
Kristine Nergaard : Før lønnsoppgjøret 2018 Fafo-notat 2018:05 2018-02-16 10270 10270.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-notat 2018:04 2018-02-26 10269 10269.pdf
Jørgen Svalund : Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere Fafo-notat 2018:03 2018-02-14 10268 10268.pdf
Åsmund Arup Seip : Organisering og avtaler i finanssektoren Fafo-notat 2018:02 2018-03-13 10267 10267.pdf
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3 Fafo-notat 2018:01 2018-01-30 10266 10266.pdf
Dag Olberg : Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark Fafo-notat 2017:15 2017-12-13 10265 10265.pdf
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Fafo-notat 2017:14 2017-11-22 10264 10264.pdf
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald : Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor Fafo-notat 2017:13 2017-12-19 10263 10263.pdf
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 2017-06-29 10262 10262.pdf
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe : Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo Fafo-notat 2017:11 2018-02-13 10261 10261.pdf
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 2017-06-12 10260 10260.pdf
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 2017-06-20 10259 10259.pdf
Silje Andresen og Jon Rogstad : Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Fafo-notat 2017:08 2017-12-14 10258 10258.pdf
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 2017-04-11 10257 10257.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 2017-05-08 10256 10256.pdf
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 2017-09-12 10255 10255.pdf
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 2017-03-31 10254 10254.pdf
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 2017-03-27 10253 10253.pdf
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 2017-03-17 10252 10252.pdf
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 2017-02-02 10251 10251.pdf
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 2017-01-10 10250 10250.pdf
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 2017-02-28 10249 10249.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 2016-12-01 10248 10248.pdf
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 2016-11-18 10247 10247.pdf
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 2016-11-07 10246 10246.pdf
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 2016-12-04 10245 10245.pdf
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 2016-11-23 10244 10244.pdf
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 2016-11-18 10243 10243.pdf
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 2016-12-16 10242 10242.pdf
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 2016-07-01 10241 10241.pdf
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 2016-08-26 10240 10240.pdf
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 2016-06-29 10239 10239.pdf
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 2016-06-14 10238 10238.pdf
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor Fafo-notat 2016:13 2016-12-05 10237 10237.pdf
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 2016-06-02 10236 10236.pdf
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 2017-01-26 10235 10235.pdf
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10 2016-05-26 10234 10234.pdf
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 2016-05-22 10233 10233.pdf
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 2016-06-01 10232 10232.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 2016-04-12 10231 10231.pdf
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 2016-05-06 10230 10230.pdf
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 2016-04-20 10229 10229.pdf
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 2016-03-07 10228 10228.pdf
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 2016-03-29 10227 10227.pdf
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 2016-03-09 10226 10226.pdf
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 2016-02-08 10225 10225.pdf
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 2016-11-02 10224 10224.pdf
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 2015-12-03 10223 10223.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 2015-11-03 10222 10222.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 2015-11-03 10221 10221.pdf
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 2016-01-08 10220 10220.pdf
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08 2015-09-24 10219 10219.pdf
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 2015-09-24 10218 10218.pdf
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 2015-06-23 10217 10217.pdf
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 2016-03-11 10216 10216.pdf
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 2015-06-01 10215 10215.pdf
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 2015-02-26 10214 10214.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 2015-05-05 10213 10213.pdf
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 2015-04-24 10212 10212.pdf
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 2015-01-12 10211 Nettutgave
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 2015-01-13 10210 Nettutgave
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 2015-01-13 10208 Nettutgave
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 2015-01-13 10207 Nettutgave
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 2015-01-13 10206 Nettutgave
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 2015-01-13 10205 Web edition
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 2015-01-13 10204 Web edition
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 2015-01-13 10203 Web edition
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 2015-01-13 10202 Nettutgave
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 2015-01-09 10201 Nettutgave
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 2015-01-12 10200 10200.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 2015-11-03 10199 Nettutgave
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11 2014-10-06 10198 Nettutgave
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 2014-10-06 10197 Nettutgave
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 2015-01-12 10196 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08 2014-10-06 10195 Nettutgave
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 2014-10-06 10194 Web edition
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06 2014-10-06 10193 Nettutgave
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 2014-10-06 10192 Nettutgave
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 2014-10-06 10191 Nettutgave
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 2014-10-06 10190 Nettutgave
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 2014-10-06 10189 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 2014-10-06 10188 Nettutgave
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21 2013-01-20 10187 Nettutgave
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 2013-01-19 10186 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 2013-01-18 10185 Nettutgave
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 2013-01-17 10184 Nettutgave
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 2013-01-16 10183 Nettutgave
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 2013-01-15 10182 Nettutgave
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 2013-01-14 10181 Nettutgave
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 2013-01-13 10180 Nettutgave
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 2013-01-22 10179 Web edition
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 2013-01-12 10178 10178.pdf
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11 2013-01-21 10177 10177.pdf
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 2013-01-11 10176 Nettutgave
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 2013-01-10 10175 Nettutgave
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08 2013-01-09 10174 Nettutgave
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07 2013-01-08 10173 Nettutgave
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 2013-01-07 10172 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 2013-01-06 10171 Nettutgave
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 2013-01-05 10170 Nettutgave
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 2013-01-04 10169 Nettutgave
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 2013-01-03 10168 Nettutgave
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 2013-01-02 10167 10167.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20 2012-01-17 10166 media/com_netsukii/10166.pdf
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19 2012-01-16 10165 media/com_netsukii/10165.pdf
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 2012-01-15 10164 Nettutgave (lastes ned hos NIFU)
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 2012-01-14 10163 media/com_netsukii/10163.pdf
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 2012-01-13 10162 media/com_netsukii/10162.pdf
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14 2012-01-12 10160 media/com_netsukii/10160.pdf
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 2012-01-11 10159 media/com_netsukii/10159.pdf
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 2012-01-10 10158 media/com_netsukii/10158.pdf
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 2012-01-09 10157 media/com_netsukii/10157.pdf
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 2012-01-08 10156 media/com_netsukii/10156.pdf
National report Austria
National report the Netherlands
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09 2012-01-20 10155 media/com_netsukii/10155.pdf
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 2012-01-07 10154 Nettutgave
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07 2012-01-06 10153 Nettutgave
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 2012-01-05 10152 Nettutgave
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 2012-01-04 10151 media/com_netsukii/10151.pdf
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 2012-01-03 10150 media/com_netsukii/10150.pdf
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03 2012-01-19 10149 Nettutgave
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02 2012-01-18 10148 Nettutgave
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01 2012-01-02 10147 Nettutgave
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 2011-01-19 10146 media/com_netsukii/10146.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24 2011-01-18 10145 media/com_netsukii/10145.pdf
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 2011-01-17 10144 media/com_netsukii/10144.pdf
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22 2011-01-16 10143 media/com_netsukii/10143.pdf
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 2011-01-15 10142 media/com_netsukii/10142.pdf
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 2011-01-14 10141 media/com_netsukii/10141.pdf
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19 2011-01-13 10140 Nettutgave
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18 2011-01-12 10139 media/com_netsukii/10139.pdf
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 2011-01-23 10138 media/com_netsukii/10138.pdf
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16 2011-01-11 10137 media/com_netsukii/10137.pdf
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 2011-01-22 10136 media/com_netsukii/10136.pdf
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 2011-01-10 10135 media/com_netsukii/10135.pdf
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 2011-01-09 10134 media/com_netsukii/10134.pdf
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 2011-01-08 10133 media/com_netsukii/10133.pdf
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 2011-01-07 10132 media/com_netsukii/10132.pdf
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 2011-01-21 10130 media/com_netsukii/10130.pdf
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 2011-01-20 10129 media/com_netsukii/10129.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 2011-01-06 10128 media/com_netsukii/10128.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 2011-01-05 10127 media/com_netsukii/10127.pdf
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 2011-01-04 10126 media/com_netsukii/10126.pdf
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 2011-01-03 10125 media/com_netsukii/10125.pdf
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03 2011-01-02 10124 media/com_netsukii/10124.pdf
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 2011-01-01 10123 media/com_netsukii/10123.pdf
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01 2011-01-01 10122 media/com_netsukii/10122.pdf
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 2010-01-18 10121 media/com_netsukii/10121.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 2010-01-18 10120 media/com_netsukii/10120.pdf
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 2010-01-16 10119 media/com_netsukii/10119.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22 2010-01-15 10118 media/com_netsukii/10118.pdf
Odd Bjørn Ure : Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training Fafo-paper 2010:21 2010-01-24 10117 media/com_netsukii/10117.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 2010-01-14 10116 media/com_netsukii/10116.pdf
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 2010-01-13 10115 media/com_netsukii/10115.pdf
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18 2010-01-12 10114 media/com_netsukii/10114.pdf
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 2010-01-11 10113 media/com_netsukii/10113.pdf
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16 2010-01-23 10112 media/com_netsukii/10112.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 2010-01-22 10111 images/pub/2010/10111.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 2010-01-21 10110 images/pub/2010/10110.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 2010-01-20 10109 images/pub/2010/10109.pdf
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12 2010-01-10 10108 media/com_netsukii/10108.pdf
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 2010-01-09 10107 media/com_netsukii/10107.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 2010-01-08 10106 media/com_netsukii/10106.pdf
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 2010-01-07 10105 media/com_netsukii/10105.pdf
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 2010-01-06 10104 media/com_netsukii/10104.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 2010-01-05 10103 media/com_netsukii/10103.pdf
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 2010-01-04 10102 media/com_netsukii/10102.pdf
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 2010-01-03 10101 media/com_netsukii/10101.pdf
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 2010-01-02 10100 media/com_netsukii/10100.pdf
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 2010-01-01 10099 media/com_netsukii/10099.pdf
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 2010-01-01 10098 media/com_netsukii/10098.pdf
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01 2010-01-19 10097 media/com_netsukii/10097.pdf
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 2009-01-16 10096 media/com_netsukii/10096.pdf
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21 2009-01-15 10095 Nettutgave
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 2009-01-14 10094 media/com_netsukii/10094.pdf
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 2009-01-13 10093 media/com_netsukii/10093.pdf
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 2009-01-22 10092 media/com_netsukii/10092.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 2009-01-12 10091 media/com_netsukii/10091.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 2009-01-11 10090 media/com_netsukii/10090.pdf
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 2009-01-17 10089 media/com_netsukii/WP252_0.pdf
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter : CSSR Working Paper No. 252 Fafo-paper 2009:15 2009-01-21 10089 media/com_netsukii/WP252_0.pdf
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14 2009-01-20 10088 media/com_netsukii/10088.pdf
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13 2009-01-19 10087 media/com_netsukii/10087.pdf
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12 2009-01-10 10086 images/pub/2009/10086.pdf
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 2009-01-09 10085 images/pub/2009/10085.pdf
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 2009-01-08 10084 images/pub/2009/10084.pdf
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 2009-01-07 10083 images/pub/2009/10083.pdf
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08 2009-01-06 10082 images/pub/2009/10082.pdf
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07 2009-01-05 10081 media/com_netsukii/10081.pdf
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06 2009-01-04 10080 Nettutgave
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 2009-01-03 10079 media/com_netsukii/10079.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 2009-01-02 10078 Nettugave
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 2009-01-01 10077 media/com_netsukii/10077.pdf
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 2009-01-18 10076 media/com_netsukii/10076.pdf
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 2009-01-01 10075 media/com_netsukii/10075.pdf
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 2008-01-27 10074 Nettutgave
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 2008-01-26 10073 Nettutgave
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 2008-01-25 10072 Nettutgave
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 2008-01-24 10071 media/com_netsukii/10071.pdf
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26 2008-02-02 10070 media/com_netsukii/10070.pdf
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 2008-01-23 10069 media/com_netsukii/10069.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 2008-01-22 10068 Nettutgave
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23 2008-01-21 10067  
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22 2008-01-20 10066  
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21 2008-01-19 10065  
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 2008-01-18 10064 Nettutgave
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 2008-01-17 10063 media/com_netsukii/10063.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 2008-01-16 10062 media/com_netsukii/10062.pdf
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17 2008-01-15 10061 Nettutgave
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16 2008-01-14 10060 Nettutgave
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 2008-01-13 10059 Nettutgave
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 2008-01-12 10058 Nettutgave
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 2008-01-11 10057 Nettutgave
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 2008-01-10 10056 Nettutgave
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 2008-01-09 10055 Nettutgave
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 2008-01-08 10054 Nettutgave
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 2008-01-07 10053 Nettutgave
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 2008-01-06 10052 Nettutgave
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07 2008-01-05 10051 Nettutgave
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 2008-01-04 10050 Nettutgave
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 2008-01-03 10049 Nettutgave
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 2008-01-02 10048 Nettutgave
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03 2008-01-01 10047 Nettutgave
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 2008-02-01 10046 Web edition
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01 2008-01-28 10045 Web edition
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24 2007-01-20 10044 media/com_netsukii/10044.pdf
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 2007-01-19 10043 media/com_netsukii/10043.pdf
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22 2007-01-18 10042 Publikasjonen er utgitt hos AFI
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21 2007-01-23 10041 Web edition
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20 2007-01-17 10040 media/com_netsukii/10040.pdf
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 2007-01-16 10039 media/com_netsukii/10039.pdf
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 2007-01-15 10038 media/com_netsukii/10038.pdf
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17 2007-01-14 10037 media/com_netsukii/10037.pdf
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 2007-01-22 10036 media/com_netsukii/10036.pdf
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15 2007-01-13 10035 media/com_netsukii/10035.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 2007-01-12 10034 media/com_netsukii/10034.pdf
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 2007-01-11 10033 media/com_netsukii/10033.pdf
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 2007-01-10 10032 media/com_netsukii/10032.pdf
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 2007-01-09 10031 media/com_netsukii/10031.pdf
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 2007-01-08 10030 media/com_netsukii/10030.pdf
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09 2007-01-07 10029 media/com_netsukii/10029.pdf
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08 2007-01-06 10028 media/com_netsukii/10028.pdf
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 2007-01-21 10027 media/com_netsukii/10027.pdf
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06 2007-01-05 10026 media/com_netsukii/10026.pdf
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05 2007-01-04 10025 media/com_netsukii/10025.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 2007-01-03 10024 media/com_netsukii/10024.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 2007-01-02 10023 media/com_netsukii/10023.pdf
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 2007-01-01 10022 media/com_netsukii/10022.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 2006-01-23 10021 media/com_netsukii/10021.pdf
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 2007-01-01 10020 media/com_netsukii/10020.pdf
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 2006-01-22 10019 media/com_netsukii/10019.pdf
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27 2006-01-21 10017 media/com_netsukii/10017.pdf
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26 2006-01-20 10016 media/com_netsukii/10016.pdf
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 2006-01-19 10015 media/com_netsukii/10015.pdf
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 2006-01-18 10014 media/com_netsukii/10014.pdf
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23 2006-01-17 10013 media/com_netsukii/10013.pdf
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 2006-01-27 10012 Web edition
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 2006-01-16 10011 media/com_netsukii/10011.pdf
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20 2006-01-15 10010 media/com_netsukii/10010.pdf
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 2006-01-13 10009 media/com_netsukii/10009.pdf
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18 2006-01-12 10008 media/com_netsukii/10008.pdf
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17 2006-01-11 10007 media/com_netsukii/10007.pdf
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15 2006-01-26 10005 media/com_netsukii/10005.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14 2006-01-10 10004  
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 2006-01-09 10003 media/com_netsukii/10003.pdf
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 2006-01-08 10002 media/com_netsukii/10002.pdf
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 2006-01-07 10001 media/com_netsukii/10001.pdf
Inger Marie Hagen : Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren Fafo 2019-02-28 959 959.pdf
Elin Svarstad : Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor   2018-04-19 958 958.pdf
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave : The Global Goals for Sustainable Development Other Fafo-publications 2015 2015-10-23 956 956.pdf
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang : When poverty meets affluence Other Fafo-publications 2015 2015-06-16 954 954-innmat-trykk.pdf
: NordMod2030 Summaries of project reports Other Fafo-publications 2015-05-20 953 953.pdf
: NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene Andre Fafo-utgivelser 2015-05-20 952 952.pdf
Heidi Gautun : Hvordan fordele omsorg? Andre Fafo-utgivelser 2013-01-01 951 Nettutgave
: Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography Andre Fafo-utgivelser 2012-01-02 950 media/com_netsukii/950.pdf
Gudmund Hernes (red.) : Arkitekten Andre utgivelser 2008 2008-01-01 00945 Nettutgave
Lise Bjerkan og Linda Dyrlid : Handel med mennesker. Et undervisningsopplegg   2006-01-01 943 Modul 1
Modul 2
John Wrench : Breakthroughs and blind spots Andre Fafo-utgivelser 2004-01-01 939 Web edition
Eivind Falkum : HRM and IR perspectives - antagonistic or compatible? 2003 2003-01-05 937 Nettutgave
Heidi Gautun : Når pasienten kommer først Andre Fafo-utgivelser 2003-01-06 936 media/com_netsukii/936.pdf
Thabo Sephiri : Hiv/aids and workers' right Other Fafo-publications 2002-03-05 935 Web edition
: Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Andre Fafo-utgivelser 2002-01-01 933 images/pub/2002/933.pdf
Bjørne Grimsrud (ed.) : The Next Steps Other Fafo-publications 2002-03-06 932 Web edition
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications 1999-03-28 929 Web edition
Stein Ringen (red.) : Hva skjer med demokratiet? Andre Fafo-utgivelser 2000-01-01 928  
Leif E. Moland : Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren Andre Fafo-utgivelser 1999-01-01 927 images/pub/1999/927.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard : Industrial relations in Norway Other Fafo-publications 1999-04-01 925 Web edition
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid. Kort versjon Andre Fafo-utgivelser 1998-01-01 924 media/com_netsukii/924.pdf
Liv Jorun Stokke (red.) : Tyskland, Norge og Europa Andre Fafo-utgivelser 1998-01-01 923 images/pub/1998/923.pdf
Liv Jorun Stokke (ed.) : Gender Equality in Tunisia and Norway/Egalité des sexes en Tunisie et Norvège Other Fafo-publications 1998-02-11 922  
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Sammendrag av Nye tjenester på postkontorene Andre utgivelser 1998 1998-01-02 921  
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.) : Child Labour and International Trade Policy Andre Fafo-utgivelser 1997-01-01 920  
: Institutional Development in an Indigenous Context Andre utgivelser 1997 1997-01-03 919  
Torunn Olsen : Sammendrag av Destinasjon Brussel Andre Fafo-utgivelser 1997-01-01 918  
Åke Uhlin : Kunskapens många språk Andre Fafo-utgivelser 1996-01-01 916  
Jan Dietz : Putting the Past behind Other Fafo-publications 1996-02-13 915  
Espen Dahl : Sammendrag av Ensom og ulykkelig Andre Fafo-utgivelser 1996-01-01 914  
Kristine Nergaard : Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole Andre Fafo-utgivelser 1994-01-01 912  
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen and Ole Fredrik Ugland : Perspectives on participation. Competence, Willingness and Possibilities: Reserve officers in the Norwegian Mobilization Force Other Fafo-publications 1994-02-04 911  
Marianne Depraetere og Arild H. Steen : First Expert Symposium of Termination of employment and the costs of dismissal 10.-11. Juni 1993 Andre Fafo-utgivelser 1993-01-01 910  
Thore K. Karlsen : Drug and alcohol abuse prevention and assistance programmes in the workplace Andre Fafo-utgivelser 1991-01-01 909  
Kåre Hagen and Jon M. Hippe : The Norwegian welfare state: from post-war consensus to future conflicts? Other Fafo-publications 1993-02-01 908  
Arne Pape : Videreopplæring og utdanningsforskjeller Andre Fafo-utgivelser 1992-01-01 906 media/com_netsukii/906.pdf
Jon M. Hippe : Eksperimentet som feilet? Andre Fafo-utgivelser 1991-01-01 905  
: Mobbing på arbeidsplassen Andre Fafo-utgivelser 1987-01-01 904  
Torunn Olsen : Vedlegg til "Det kom som et sjokk" Andre Fafo-utgivelser 1990-01-01 903  
LIv Tørres : Summary: European standards Other Fafo-publications 1992-01-21 902  
Terje Rød Larsen (red) : Kompetanse og kontrovers Andre Fafo-utgivelser 1991-01-02 900  
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 1998-01-06 899 images/pub/1998/899.pdf
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03 1998-01-05 898 images/pub/1998/898.pdf
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23 1997-01-26 897 897.pdf
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02 1998-01-04 896  
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01 1998-01-03 895  
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22 1997-01-25 894  
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21 1997-01-21 893  
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20 1997-01-20 892 892.pdf
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19 1997-01-19 891  
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18 1997-01-18 890 890.pdf
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17 1997-01-24 889  
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16 1997-01-23 888  
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15 1997-01-17 887 887.pdf
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14 1997-01-16 886 886.pdf
Ove Bjørnson : Norsk attføringsforskning Fafo-notat 1997:13 1997-01-15 885  
Kristine Nergaard og Arne Pape : Dagens system for lønnsfastsettelse Fafo-notat 1997:12 1997-01-14 884 Nettutgave
Åsmund Arup Seip : Utvikling av lønnssystemer Fafo-notat 1997:11 1997-01-13 883 883.pdf
Torunn Kvinge : Finansiering av investeringer i små industriforetak Fafo-notat 1997:09 1997-01-11 882 Nettutgave
Torunn Kvinge : Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering Fafo-notat 1997:08 1997-01-10 881  
Kåre Hagen : Innvandrere og sosialhjelp Fafo-notat 1997:07 1997-01-09 880 Nettutgave
Nina C. Berg : Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern Fafo-notat 1997:06 1997-01-08 879  
Espen Dahl : Sysselsetting, sykefravær og sykelighet Fafo-notat 1997:10 1997-01-12 878 878.pdf
Eifred Markussen : Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida Fafo-notat 1997:05 1997-01-07 877  
Kristine Nergaard : Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995 Fafo-notat 1996:15 1996-01-15 876 876.pdf
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04 1997-01-22 875  
Hanne Bogen : Mediebransjens kompetansebehov Fafo-notat 1997:03 1997-01-06 874 media/com_netsukii/874.pdf
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.) : Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 Fafo-notat 1997:02 1997-01-04 873  
Dag Olberg : Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie Fafo-notat 1996:14 1996-01-14 872  
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger Fafo-notat 1997:01 1997-01-04 871 871.pdf
Åsmund Arup Seip : Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO Fafo-notat 1996:13 1996-01-13 870 870.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler Fafo-notat 1996:11 1996-01-12 869  
Axel West Pedersen : Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? Fafo-notat 1996:10 1996-01-11 868  
Torunn Kvinge : Norske foretaks investeringer i utlandet Fafo-notat 1996:09 1996-01-10 867  
Torgeir Aarvaag Stokke : Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall Fafo-notat 1996:08 1996-01-09 866  
Else Ragni Yttredal : Bruk av midler i særforbundene Fafo-notat 1996:07 1996-01-08 865  
Tone Fløtten : Overganger mellom arbeid og pensjon i staten Fafo-notat 1996:06 1996-01-07 864  
Eli Feiring : Lek og lær! Fafo-notat 1996:05 1996-01-06 863  
Axel West Pedersen : Sykefraværet og arbeidslinja Fafo-notat 1996:04 1996-01-05 862  
Espen Dahl : Nytter det å følge opp sykemeldte? Fafo-notat 1996:03 1996-01-04 861  
Dag Olberg : Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk Fafo-notat 1996:02 1996-01-03 860  
Dag Olberg : Defining the Role of the Middle Manager Fafo-paper 1996:01 1996-01-16 859  
Eifred Markussen : Fra første til andre Fafo-notat 1995:14 1995-01-12 858  
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994 Fafo-notat 1995:13 1995-01-11 857 857.pdf
Eli Feiring : Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter Fafo-notat 1995:12 1995-01-10 856  
Jon Erik Dølvik : Striden ved SAS-hotellet Fafo-notat 1995:11 1995-01-09 855  
Dag Olberg : Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse Fafo-notat 1995:10 1995-01-08 854  
Dag Olberg : Organisering av mellomledere Fafo-notat 1995:09 1995-01-07 853  
Jon Pedersen : The Demography of Palestinians: Fafo-paper 1995:08 1995-01-13 852  
Tove Midtsundstad : Underveis – men mot hva? Fafo-notat 1995:07 1995-01-06 851  
Espen Dahl : Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering Fafo-notat 1995:06 1995-01-05 850  
Anne Britt Djuve : Grenseløst arbeid Fafo-notat 1995:05 1995-01-04 849  
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Livselskapenes rammevilkår for kapitalforvaltning Fafo-notat 1995:04 1995-01-03 848  
Jardar E. Flaa : Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak Fafo-notat 1995:03 1995-01-02 847  
Tove Midtsundstad : Miljøarbeid eller saksbehandling? Fafo-notat 1995:02 1995-01-01 846  
Kåre Hagen : Adresse eller karakterer? Fafo-notat 1995:01 1995-01-01 845 Nettutgave
Hanne Bogen : På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994 Fafo-notat 1994:13 1994-01-14 844  
Eifred Markussen : Reell rett? Fafo-notat 1994:12 1994-01-13 843  
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard : Tilleggsordninger i arbeidslivet Fafo-notat 1994:11 1994-01-12 842  
Tone Fløtten : Attføring i norske bedrifter Fafo-notat 1994:10 1994-01-11 841  
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen : Fagopplæring i fylker og kommuner Fafo-notat 1994:09 1994-01-10 840  
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen : Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU Fafo-notat 1994:08 1994-01-09 839  
Eivind Falkum : Evaluering av Beredskapsprogrammet Fafo-notat 1994:07 1994-01-08 838  
Bjørn Olsen : Evaluering av forsøk med daghøyskole i Sarpsborg Fafo-notat 1994:06 1994-01-07 837  
Jørgen Lund : Voksenopplæringen som alle ville ha Fafo-notat 1994:05 1994-01-06 836  
Line Eldring : Næringslivets fadderordning: Evaluering av iverksettelsen Fafo-notat 1994:04 1994-01-05 835  
Espen Dahl : Hva vet norske journalister om pressesenteret i regjeringskvartalet? Fafo-notat 1994:03 1994-01-04 834  
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene? Fafo-notat 1994:02 1994-01-03 833  
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd? Fafo-notat 1994:01 1994-01-02 832  
Liv Eli Halsa : Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter Fafo-notat 1993:11 1993-01-04 831  
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen : Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer Fafo-notat 1993:10 1993-01-03 830 830.pdf
Anne Britt Djuve : Kjøttsamvirket som markedsregulator Fafo-notat 1993:09 1993-01-02 829  
Jon Erik Dølvik : Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies 1993 1993-01-01 828  
Jon Erik Dølvik : Nordic trade unions and the social dimension of European integration Fafo-paper 828 1993-01-13 828  
Liv Jorunn Stokke : Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar? Fafo-notat 827 1993-01-12 827  
Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland : Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland Fafo-notat 826 1993-01-11 826  
Torunn Kvinge : ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited Fafo-notat 825 1993-01-10 825  
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen : Merking av næringsmidler i EF og EØS Fafo-notat 824 1993-01-09 824  
Tove Midtsundstad : EØS-avtalen og fri bevegelse av varer – norske tilsynsmyndigheters markedsovervåkning og kontroll Fafo-notat 823 1993-01-08 823  
Anne Britt Djuve : Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa Fafo-notat 822 1993-01-07 822  
Thore K. Karlsen : AKAN – mellom idealisme og organisasjon Fafo-notat 821 1993-01-06 821  
Mary Visher : Bedriftsintern attføring Fafo-notat 820 1993-01-05 820  
Tove Midtsundstad : Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder Fafo-notat 819 1992-01-06 819  
Jon M. Hippe : Når demningen brister Fafo-notat 818 1992-01-05 818  
Torgeir Aarvaag Stokke : Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting Fafo-notat 817 1992-01-03 817 817.pdf
Jon Erik Dølvik : Lov eller avtale Fafo-notat 816 1992-01-03 816  
Ove Langeland : Ansatte som eiere Fafo-notat 815 1992-01-02 815  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar Fafo-notat 814 1991-01-05 814  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Førtidspensjon i private bedrifter Fafo-notat 813 1991-01-04 813  
Kåre Hansen : Europeiske selskap Fafo-notat 812 1991-01-03 812  
Arvid Fennefoss : Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur Fafo-notat 811 1990-01-07 811  
Arvid Fennefoss : Kollektive goder, medlemsfordeler og service Fafo-notat 810 1990-01-06 810  
Anne Rogstad : Oppsigelsesvern i Norge og EF Fafo-notat 809 1990-01-05 809  
Åsmund Arup Seip : Personalpolitikk for eldre arbeidstakere Fafo-notat 808 1990-01-04 808  
Andreas Gaarder : En økonomisk og monetær union i Europa Fafo-notat 807 1990-01-03 807  
Ivar Lødemel : Citizenship in the social division of welfare Fafo-notat 806 1990-01-02 806  
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway Fafo-notat 805 1990-01-01 805  
Leif Moland og Dag Olberg : Man må jo prøve å være litt elastisk Fafo-notat 804 1989-01-01 804  
Ove Langeland : Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse Fafo-notat 803 1987-01-03 803  
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik : Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn Fafo-notat 802 1987-01-02 802  
Hilde Lorentzen : Eldre i velferds-Norge Fafo-notat 801 1987-01-01 801  
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 2006-01-06 799 media/com_netsukii/799.pdf
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 2006-01-05 798 media/com_netsukii/798.pdf
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09 2006-01-25 797 media/com_netsukii/797.pdf
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 2006-01-04 796 media/com_netsukii/796.pdf
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06 2006-01-03 795 media/com_netsukii/795.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 2006-01-02 794 media/com_netsukii/794.pdf
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04 2006-01-01 793 media/com_netsukii/793.pdf
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01 2006-01-24 792 media/com_netsukii/792.pdf
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2 2006-01-14 791 media/com_netsukii/791.pdf
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 2005-01-27 790 media/com_netsukii/790.pdf
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 2005-01-26 789 media/com_netsukii/789.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 2005-01-25 788 media/com_netsukii/788.pdf
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 2005-01-24 787 media/com_netsukii/787.pdf
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27 2005-02-03 786 Web edition
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26 2005-02-02 785 Web edition
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25 2005-01-23 784 media/com_netsukii/784.pdf
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24 2005-01-22 783 media/com_netsukii/783.pdf
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 2005-01-21 782 media/com_netsukii/782.pdf
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22 2005-02-02 781 Web edition
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 2005-01-20 780 media/com_netsukii/780.pdf
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 2005-01-19 779 media/com_netsukii/779.pdf
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19 2005-01-18 778 media/com_netsukii/778.pdf
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 2005-01-17 777 media/com_netsukii/777.pdf
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17 2005-01-28 776 Web edition
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 2005-01-16 775 media/com_netsukii/775.pdf
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 2005-01-15 774 media/com_netsukii/774.pdf
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14 2005-01-14 773 media/com_netsukii/773.pdf
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 2005-01-13 772 media/com_netsukii/772.pdf
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 2005-01-12 771 media/com_netsukii/771.pdf
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11 2005-01-11 770 media/com_netsukii/770.pdf
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10 2005-01-10 769 media/com_netsukii/769.pdf
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09 2005-01-09 768 media/com_netsukii/768.pdf
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08 2005-01-08 767 media/com_netsukii/767.pdf
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07 2005-01-07 766 media/com_netsukii/766.pdf
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 2005-01-06 765 media/com_netsukii/765.pdf
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 2005-01-05 764 media/com_netsukii/764.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 2005-01-04 763 media/com_netsukii/763.pdf
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03 2005-01-03 762 media/com_netsukii/762.pdf
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35 2004-01-24 761 media/com_netsukii/761.pdf
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02 2005-01-02 760 media/com_netsukii/760.pdf
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 2005-01-01 759 media/com_netsukii/759.pdf
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 2004-01-23 758 media/com_netsukii/758.pdf
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 2004-01-22 757 media/com_netsukii/757.pdf
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 2004-01-21 756 media/com_netsukii/756.pdf
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31 2004-02-02 755 Web edition
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30 2004-01-19 754 media/com_netsukii/754.pdf
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30 2004-01-20 753 media/com_netsukii/753.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27 2004-01-19 751 Nettutgave
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26 2004-01-17 750 media/com_netsukii/750.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 2004-01-16 749 media/com_netsukii/749.pdf
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 2004-01-15 748 media/com_netsukii/748.pdf
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 2004-01-14 747 media/com_netsukii/747.pdf
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 2004-02-01 746 746.pdf
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21 2004-01-28 745 745.pdf
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20 2004-01-27 744 744.pdf
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 2004-01-12 743 media/com_netsukii/743.pdf
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18 2004-01-26 742 Web edition
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19 2004-01-13 741 media/com_netsukii/741.pdf
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 2004-01-11 739 739.pdf
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14 2004-01-10 738 738.pdf
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13 2004-01-09 737 737.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 2004-01-08 736 736.pdf
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11 2004-01-07 735 735.pdf
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10 2004-01-06 734 734.pdf
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9 2004-01-25 733 733.pdf
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08 2004-01-05 732 732.pdf
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 2004-01-04 731 731.pdf
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 2004-01-03 728 media/com_netsukii/728.pdf
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01 2004-01-01 726 media/com_netsukii/726.pdf
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 2003-01-25 725 media/com_netsukii/725.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26 2003-01-24 724 media/com_netsukii/724.pdf
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25 2003-01-23 723 media/com_netsukii/723.pdf
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 2004-01-02 722 media/com_netsukii/722.pdf
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 2003-01-22 721 media/com_netsukii/721.pdf
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22 2003-01-21 720 media/com_netsukii/720.pdf
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20 2003-01-20 718 media/com_netsukii/718.pdf
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19 2003-01-19 717 media/com_netsukii/717.pdf
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18 2003-01-18 716 media/com_netsukii/716.pdf
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 2003-02-02 715 Web edition
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16 2003-02-01 714 Web edition
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15 2003-01-17 713 Nettutgave
Vedlegg
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 2003-01-16 712 media/com_netsukii/712.pdf
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 2003-01-16 711 media/com_netsukii/711.pdf
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 2003-01-14 710 media/com_netsukii/710.pdf
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 2003-01-13 709 media/com_netsukii/709.pdf
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10 2003-01-12 708 media/com_netsukii/708.pdf
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09 2003-01-11 707 media/com_netsukii/707.pdf
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08 2003-01-10 706 media/com_netsukii/706.pdf
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07 2003-01-28 705 Web edition
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 2003-01-09 704 media/com_netsukii/704.pdf
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 2003-01-27 702 Web edition
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03 2003-01-08 701 media/com_netsukii/701.pdf
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02 2003-01-07 700 media/com_netsukii/700.pdf
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01 2003-01-26 699 Web edition
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24 2002-01-25 698 Web edition
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 2002-01-20 697 media/com_netsukii/697.pdf
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 2002-01-19 696 media/com_netsukii/696.pdf
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 2002-01-18 695 media/com_netsukii/695.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 2002-01-17 694 media/com_netsukii/694.pdf
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19 2002-01-16 693 media/com_netsukii/693.pdf
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 2002-01-15 692 media/com_netsukii/692.pdf
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft Fafo-notat 2002:17 2002-01-14 691 media/com_netsukii/691.pdf
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 2002-01-13 690 media/com_netsukii/690.pdf
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 2002-01-12 689 images/pub/2002/689.pdf
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 2002-01-11 688 media/com_netsukii/688.pdf
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 2002-01-10 687 media/com_netsukii/687.pdf
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 2002-01-09 686 media/com_netsukii/686.pdf
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 2002-01-08 685 media/com_netsukii/685.pdf
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10 2002-01-07 684 images/pub/2002/684.pdf
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09 2002-01-06 683 media/com_netsukii/683.pdf
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 2002-01-05 682 media/com_netsukii/682.pdf
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06 2002-01-03 681 media/com_netsukii/681.pdf
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 2002-01-24 680 Web edition
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07 2002-01-04 679 media/com_netsukii/679.pdf
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 2002-01-02 678 media/com_netsukii/678.pdf
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02 2002-01-22 677 Web edition
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 2001-01-17 676 images/pub/2001/676.pdf
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 2001-01-19 675 Web edition
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01 2002-01-21 674 Web edition
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04 2002-01-23 673 Web edition
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 2001-01-16 672 media/com_netsukii/672.pdf
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 2001-01-15 671 images/pub/2001/671.pdf
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14 2001-01-14 670 images/pub/2001/670.pdf
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13 2001-01-13 669 media/com_netsukii/669.pdf
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12 2001-01-12 668 images/pub/2001/668.pdf
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 2001-01-11 667 images/pub/2001/667.pdf
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10 2001-01-10 666 images/pub/2001/666.pdf
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 2001-01-09 665 Web edition
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 2001-01-08 664 media/com_netsukii/664.pdf
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07 2001-01-07 663 images/pub/2001/663.pdf
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 2001-01-06 662 images/pub/2001/662.pdf
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05 2001-01-05 661 images/pub/2001/661.pdf
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04 2001-01-04 660 media/com_netsukii/660.pdf
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03 2001-01-18 659 Web edition
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02 2001-01-03 658 images/pub/2001/658.pdf
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 2001-01-02 657 media/com_netsukii/657.pdf
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23 2000-01-25 656 Web edition
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22 2000-01-21 655 media/com_netsukii/655.pdf
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21 2000-01-24 654 Web edition
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 2000-01-20 653 media/com_netsukii/653.pdf
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19 2000-01-19 652 images/pub/2000/652.pdf
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18 2000-01-18 651 media/com_netsukii/651.pdf
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17 2000-01-17 650 images/pub/2000/650.pdf
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 2000-01-16 649 media/com_netsukii/649.pdf
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15 2000-01-15 648 images/pub/2000/648.pdf
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 2000-01-14 647 images/pub/2000/647.pdf
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13 2000-01-13 646 images/pub/2000/646.pdf
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 2000-01-12 645 images/pub/2000/645.pdf
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11 2000-01-11 644 images/pub/2000/644.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10 2000-01-10 643 media/com_netsukii/643.pdf
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 2000-01-23 642 images/pub/2000/642.pdf
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 2000-01-09 641 images/pub/2000/641.pdf
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07 2000-01-08 640 images/pub/2000/640.pdf
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06 2000-01-07 639 images/pub/2000/639.pdf
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05 2000-01-22 638 Web edition
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04 2000-01-06 637 images/pub/2000/637.pdf
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03 2000-01-05 636 images/pub/2000/636.pdf
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 2000-01-04 635 images/pub/2000/635.pdf
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01 2000-01-03 634 images/pub/2000/634.pdf
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 1999-01-22 633 Web edition
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20 1999-01-17 632 images/pub/1999/632.pdf
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 1999-01-16 631 images/pub/1999/631.pdf
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 1999-01-15 630 images/pub/1999/630.pdf
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 1999-01-14 629 images/pub/1999/629.pdf
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16 1999-01-13 628 images/pub/1999/628.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15 1999-01-12 627 images/pub/1999/627.pdf
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14 1999-01-21 626 Web edition
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13 1999-01-11 625 images/pub/1999/625.pdf
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12 1999-01-10 624 images/pub/1999/624.pdf
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 1999-01-09 623 images/pub/1999/623.pdf
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 1999-01-20 622 Web edition
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09 1999-01-08 621 images/pub/1999/621.pdf
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 1999-01-07 620 images/pub/1999/620.pdf
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07 1999-01-06 619 media/com_netsukii/619.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 1999-01-05 618 media/com_netsukii/618.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 1999-01-04 617 images/pub/1999/617.pdf
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 1999-01-03 616 media/com_netsukii/616.pdf
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03 1999-01-19 615 Web edition
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02 1999-01-18 614  
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01 1999-01-02 613 images/pub/1999/613.pdf
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 1998-01-16 612 Web edition
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15 1998-01-14 610 images/pub/1998/610.pdf
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14 1998-01-13 609 images/pub/1998/609.pdf
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13 1998-01-12 608 images/pub/1998/608.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 1998-01-11 607 media/com_netsukii/607.pdf
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 1998-01-10 606 media/com_netsukii/606.pdf
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 1998-01-15 604 Web edition
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07 1998-01-09 602 images/pub/1998/602.pdf
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06 1998-01-08 601 images/pub/1998/601.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 1998-01-07 600 media/com_netsukii/600.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg : Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Fafo-rapport 551 2006-03-13 551 media/com_netsukii/551.pdf
Mary Wareham : What if No one's Watching Fafo-report 550 2006-03-12 550 media/com_netsukii/550.pdf
Henriette Lunde : Night commuting in Gulu, Northern Uganda Fafo-report 549 2006-03-11 549 media/com_netsukii/549.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : Grenseløst arbeidsliv? Fafo-rapport 548 2006-03-10 548 media/com_netsukii/548.pdf
Thomas Lorentzen : Social assistance dynamics in Norway Fafo-report 546 2006-03-09 546 media/com_netsukii/546.pdf
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg : Bare fantasien setter grenser? Fafo-rapport 545 2006-03-08 545 media/com_netsukii/545.pdf
Jon Horgen Friberg og Monica Lund : Mot en raskere og mer stabil bosetting? Fafo-rapport 544 2006-03-07 544 media/com_netsukii/544.pdf
Sissel Trygstad : Sykefravær og sosialt ansvar Fafo-rapport 542 2006-03-06 542 media/com_netsukii/542.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 2006-03-05 541 media/com_netsukii/541.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 2006-03-04 540 media/com_netsukii/540.pdf
Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge : Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge? Fafo-rapport 539 2006-03-03 539 media/com_netsukii/539.pdf
Håvard Lismoen og Espen Løken : Virksomhet under trykk Fafo-rapport 538 2006-03-02 538 media/com_netsukii/538.pdf
Sissel Trygstad og Espen Løken : Den nye staten. Kortversjon Fafo-rapport 537 2006-03-01 537 537.pdf
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson : Commerce, Crime and Conflict Fafo-report 536 2006-02-28 536 media/com_netsukii/536.pdf
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad : Når struktur presser kultur Fafo-rapport 535 2006-02-27 535 media/com_netsukii/535.pdf
Tove Midtsundstad : Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Fafo-rapport 2006 2006-01-28 534 media/com_netsukii/534.pdf
Anders B. Fyhn : Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar Fafo-rapport 533 2006-02-26 533 media/com_netsukii/533.pdf
Kathleen M. Jennings : Armed Services Fafo-report 532 2006-02-25 532 media/com_netsukii/532.pdf
Dr. Joanna Spear : Market Forces Fafo-report 531 2006-02-24 531 media/com_netsukii/531.pdf
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle : Den nye staten. Hovedrapport Fafo-rapport 530 2006-02-23 530 530.pdf
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen : De nye tjenestepensjonene Fafo-rapport 529 2006-02-22 529 media/com_netsukii/529.pdf
Monica Lund : De frivillige og de fattige Fafo-rapport 528 2006-02-21 528 media/com_netsukii/528.pdf
Feliciana Rajevska, ed. : Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia Fafo-report 527 2006-02-20 527 Web edition
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning Fafo-rapport 526 2006-02-19 526 media/com_netsukii/526.pdf
May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis : Afrikanske drømmer på europeiske gater Fafo-rapport 525 2006-02-18 525 media/com_netsukii/525.pdf
Monica Lund : Satsingen på arbeid og kvalifisering Fafo-rapport 524 2006-02-17 524 media/com_netsukii/524.pdf
Morten Bøås and Anne Hatløy : After the ‘Storm’ Fafo-report 523 2006-02-16 523 media/com_netsukii/523.pdf
Morten Bøås and Anne Huser : Child labour and cocoa production in West Africa Fafo-report 522 2006-02-15 522 Web edition
Siv Øverås og Anders B. Fyhn : Fra døråpner til alibi? Fafo-rapport 521 2006-02-14 521 media/com_netsukii/521.pdf
Åsmund Arup Seip : NITO i lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 520 2006-02-13 520 media/com_netsukii/520.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser Fafo-rapport 519 2006-02-12 519 media/com_netsukii/519.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Fafo-rapport 518 2006-02-11 518 media/com_netsukii/518.pdf
Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve : Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere Fafo-rapport 517 2006-02-10 517 media/com_netsukii/517.pdf
Hilde Haualand, Jon Emil Natvig og Atle Ørsnes : Tolk i lomma Fafo-rapport 516 2006-02-09 516 media/com_netsukii/516.pdf
Morten Bøås and Anne Hatløy : Living in a material world Fafo-report 515 2006-02-08 515 Web edition
Åge A. Tiltnes (ed.) : Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions Fafo-report 514 2006-02-07 514 Web edition
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelsen i staten Fafo-rapport 513 2006-02-06 513 media/com_netsukii/513.pdf
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Her vil jeg bo! Fafo-rapport 512 2006-02-05 512 media/com_netsukii/512.pdf
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Bufast, Bjørvika og Benidorm Fafo-rapport 511 2006-02-04 511 media/com_netsukii/511.pdf
Heidi Gautun : De gjemte og glemte barna Fafo-rapport 510 2006-02-03 510 media/com_netsukii/510.pdf
: Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 509 2006-02-02 509 media/com_netsukii/509.pdf
Vedlegg 2 og 3
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg : Lærernes arbeidstid Fafo-rapport 508 2005-03-13 508 media/com_netsukii/508.pdf
Åsmund Arup Seip : Kompetanse, lønn og arbeidstid Fafo-rapport 507 2005-03-12 507 media/com_netsukii/507.pdf
Heidi Gautun : Endring av barnevernets tiltaksprofil Fafo-rapport 504 2005-03-11 504 media/com_netsukii/504.pdf
Ilze Trapenciere : Poverty in Latvia Fafo-report 503 2005-03-10 503 Web edition
Inger Marie Hagen : Ansattes styrerepresentanter Fafo-rapport 502 2005-03-09 502 media/com_netsukii/502.pdf
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005 Fafo-rapport 501 2005-03-08 501 media/com_netsukii/501.pdf
Geir Veland og Hanne Bogen : Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren Fafo-rapport 500 2005-03-07 500 media/com_netsukii/500.pdf
Eivind Falkum : Evne til endring Fafo-rapport 499 2005-03-06 499 media/com_netsukii/499.pdf
Feliciana Rajevska : Social policy in Latvia Fafo-report 498 2005-03-05 498 Web edition
Avo Trumm : Poverty in Estonia Fafo-report 497 2005-03-04 497 Web edition
Morten Bøås and Anne Hatløy : Alcohol and Drug Consumption in Post War Sierra Leone – an Exploration Fafo-report 496 2005-03-03 496 Web edition
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : Én mann – én stemme? Fafo-rapport 495 2005-03-02 495 media/com_netsukii/495.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus : Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på Fafo-rapport 494 2005-03-01 494 media/com_netsukii/494.pdf
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis : Taking Stock Fafo-report 493 2005-02-28 493 Web edition
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe : Utviklingen av offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 492 2005-02-27 492 media/com_netsukii/492.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : De vil nok det samme Fafo-rapport 491 2005-02-26 491 media/com_netsukii/491.pdf
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland : Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004 Fafo-rapport 490 2005-02-25 490 media/com_netsukii/490.pdf
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg : Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører Fafo-rapport 489 2005-02-24 489 media/com_netsukii/489.pdf
Christine Friestad : Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte Fafo-rapport 488 2005-02-23 488 media/com_netsukii/488.pdf
Tone Fløtten : Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin? Fafo-report 487 2006-02-01 487 Web edition
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten Fafo-rapport 486 2005-02-22 486 media/com_netsukii/486.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Lavlønnskonkurranse og sosial dumping Fafo-rapport 485 2005-02-21 485 media/com_netsukii/485.pdf
Hanne Bogen og Anne Huser : Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune Fafo-rapport 483 2005-02-20 483 media/com_netsukii/483.pdf
Tove Midtsundstad : Ikke nødvendigvis sliten… Fafo-rapport 482 2005-02-19 482 media/com_netsukii/482.pdf
Ivar Solheim og Siri Ytrehus : Lese- og skriveopplæring som nytter Fafo-rapport 481 2005-02-18 481 media/com_netsukii/481.pdf
Mark B. Taylor and Kathleen M. Jennings : In Search of Strategy Fafo-report 480 2005-02-17 480 media/com_netsukii/480.pdf
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals : Maritime næringer i Norge Fafo-rapport 479 2005-02-16 479 media/com_netsukii/479.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter Fafo-rapport 478 2005-02-15 478 media/com_netsukii/478.pdf
Lise Bjerkan (ed.) : A Life of One’s Own. Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation Fafo-report 477 2005-02-14 477 Web edition
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten : Når nøden er størst Fafo-rapport 476 2005-02-13 476 media/com_netsukii/476.pdf
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning Fafo-rapport 475 2005-02-12 475 media/com_netsukii/475.pdf
Anne Hatløy og Anne Huser : Identification of street children Fafo-report 474 2005-02-11 474 Web edition
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle : Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk Fafo-rapport 473 2005-02-10 473 media/com_netsukii/473.pdf
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Fafo-rapport 472 2005-02-09 472 media/com_netsukii/472.pdf
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon Fafo-rapport 471 2005-02-09 471 471.pdf
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad : Obligatorisk tjenestepensjon Fafo-rapport 470 2005-02-07 470 media/com_netsukii/470.pdf
Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie : Trenger du hjelp? Fafo-rapport 469 2005-02-06 469 media/com_netsukii/469.pdf
New Security Programme. Economic Agendas and Civil Wars : Business and International Crimes Fafo-report 467 2005-02-05 467 Web edition
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon Fafo-rapport 465 2004-03-11 465 media/com_netsukii/465.pdf
Åge A. Tiltnes : Falling Behind Fafo-report 464 2005-02-04 464 Web edition
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen : Kompetansekrav i norsk landbruk Fafo-rapport 463 2004-03-10 463 media/com_netsukii/463.pdf
Bjørne Grimsrud : Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 2004-03-09 462 media/com_netsukii/462.pdf
Anna Hagen og Sveinung Skule : Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse Fafo-rapport 461 2004-03-08 461 media/com_netsukii/461.pdf
Siv Øverås : Nattergalen Fafo-rapport 460 2004-03-07 460 media/com_netsukii/460.pdf
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen : Permittering Fafo-rapport 459 2004-03-06 459 media/com_netsukii/459.pdf
Torgeir Nyen : Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004 Fafo-rapport 458 2004-03-05 458 media/com_netsukii/458.pdf
Geir Veland : Fornyelse av folketrygden Fafo-rapport 457 2004-03-04 457 media/com_netsukii/457.pdf
Peace Implementation Network : Policy or Process? Fafo-report 456 2004-03-03 456 Web edition
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård : Ti år med EØS-avtalen Fafo-rapport 455 2004-03-02 455 media/com_netsukii/455.pdf
Rolf Utgård : Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Fafo-rapport 454 2004-03-01 454 media/com_netsukii/454.pdf
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen Fafo-rapport 453 2004-02-28 453 media/com_netsukii/453.pdf
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon Fafo-rapport 452 2004-02-28 452 media/com_netsukii/452.pdf
Arne Grønningsæter (ed.) : Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway Fafo-report 451 2004-02-26 451 Web edition
Dag Olberg : Fleksibilitet og byråkrati Fafo-rapport 450 2004-02-25 450  
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen Fafo-rapport 448 2004-02-24 448 media/com_netsukii/448.pdf
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle Fafo-rapport 447 2004-02-23 447 media/com_netsukii/447.pdf
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : En inkluderende fagbevegelse? Fafo-rapport 446 2004-02-22 446 media/com_netsukii/446.pdf
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Hovedrapport Fafo-rapport 445 2004-02-21 445 media/com_netsukii/445.pdf
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben : Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked Fafo-rapport 444 2004-02-20 444 media/com_netsukii/444.pdf
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003 Fafo-report 443 2004-02-19 443 Web edition
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport Fafo-rapport 442 2004-02-19 442 media/com_netsukii/442.pdf
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg : Kvinner i fagbevegelsen 2004 Fafo-rapport 441 2004-02-17 441 media/com_netsukii/441.pdf
Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan : Travel to Uncertainty Fafo-report 440 2004-02-16 440 Web edition
Lise Bjerkan and Christophe Gironde : Achievements and setbacks in the fights against child labour Fafo-report 439 2004-02-15 439 Web edition
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken : Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte Fafo-rapport 438 2004-02-14 438 438.pdf
Espen Løken og Arne Pape : LO i offentlig sektor Fafo-rapport 437 2004-02-13 437 437.pdf
Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings : Economies of Conflict Fafo-report 436 2004-02-12 436 media/com_netsukii/436.pdf
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport Fafo-rapport 435 2004-02-12 435 Nettutgave
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Sammendragsrapport Fafo-rapport 434 2004-02-10 434 Nettutgave
Kristin Dalen and Jon Pedersen : The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip Fafo-report 433 2004-02-09 433 Web edition
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand : Facing a Baltic Invasion? Fafo-report 432 2004-02-08 432 Web edition
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka : Crossing borders to fight HIV/AIDS Fafo-report 431 2003-02-24 431 Web edition
Kristine Nergaard : Atypisk arbeid Fafo-rapport 430 2004-02-07 430 media/com_netsukii/430.pdf
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen : Levekår blant innsatte Fafo-rapport 429 2004-02-06 429 media/com_netsukii/429.pdf
Bjørn Andersen : Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen Fafo-rapport 428 2004-02-05 428 media/com_netsukii/428.pdf
Laurie Blome Jacobsen et al. : Finding Means. UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions Fafo-report 427 2003-02-23 427  
Anette Brunovskis and Guri Tyldum : Crossing Borders Fafo-report 426 2004-02-04 426 Web edition
Laurie Blome Jacobsen : Educated Housewives Fafo-report 425 2004-02-03 425 Web edition
Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser : Commerce or Crime? Fafo-rapport 424 2003-02-22 424 Web edition
Mona Bråten og Ove Langeland : Lønner det seg? Fafo-rapport 423 2003-02-21 423 media/com_netsukii/423.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip : Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning Fafo-rapport 422 2003-02-20 422 media/com_netsukii/422.pdf
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2003 Fafo-rapport 421 2003-02-19 421 media/com_netsukii/421.pdf
Heidi Gautun : Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Fafo-rapport 420 2003-02-18 420 media/com_netsukii/420.pdf
Leif E. Moland : Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører Fafo-rapport 419 2003-02-17 419 media/com_netsukii/419.pdf
Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus : Living Conditions in the Palestinian Refugee Camps and Gatherings in Syria 2001 Fafo-report 418 2003-02-16 418 418.pdf
Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad : Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-rapport 417 2003-02-15 417 media/com_netsukii/417.pdf
Nina-M Kristiansen Skalle : Vi streiker for å slippe å streike Fafo-rapport 416 2003-02-14 416 media/com_netsukii/416.pdf
Laurie Blome Jacobsen : Finding Means. Summary Report Fafo-report 415 2003-02-13 415 Web edition
Monica Lund : Kvalifisering for alle Fafo-rapport 414 2003-02-12 414 media/com_netsukii/414.pdf
Summary
Kristine Nergaard i samarbeid med Nina M. Krisitansen Skalle og Bård Jordfald : Gravid og i jobb Fafo-rapport 2003 2003-02-03 413 media/com_netsukii/413.pdf
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Uniting divided worlds Fafo-report 412 2003-02-11 412 Web edition
Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Fafo-rapport/SNF-rapport nr. 7 2003 2003-02-25 411  
Arne Grønningsæter : Great Expectations Fafo-report 2003 2003-02-04 410 Web edition
Ole Fr. Ugland, ed. : Difficult Past, Uncertain Future Fafo-report 2003 2003-02-05 409 English web edition
Arabic web edition
Pål Sletten and Jon Pedersen : Coping with Conflict Fafo-report 2003 2003-02-06 408 Web edition
Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård : Trying to be strong Fafo-report 407 2003-02-10 407 Web edition
Stein Gunnes : Anbudstap i rutebilsektoren Fafo-rapport 2003 2003-02-07 406 media/com_netsukii/406.pdf
Leif E. Moland : Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 405 2003-02-09 405 media/com_netsukii/405.pdf
Sammendrag
Jorun Andreassen : Må vi ta den jobben? Fafo-rapport 2003 2003-02-08 404 media/com_netsukii/404.pdf
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter : Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid? Fafo-rapport 403 2002-03-04 403 media/com_netsukii/403.pdf
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås : Levekår og livskvalitet blant hivpositive Fafo-rapport 402 2002-03-03 402 media/com_netsukii/402.pdf
Tove Midtsundstad : Sosiale ordninger under press Fafo-rapport 401 2002-03-02 401 media/com_netsukii/401.pdf
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen : Tillitsvalgt i omstillingenes tid Fafo-rapport 400 2002-03-01 400 media/com_netsukii/400.pdf
Heidi Gautun : Når fleksibilitet fremmer fellesskap Fafo-rapport 399 2002-02-28 399 media/com_netsukii/399.pdf
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Aspekter ved arbeidskamp Fafo-rapport 398 2002-02-27 398 media/com_netsukii/398.pdf
Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i Staten Fafo-rapport 397 2002-02-26 397 media/com_netsukii/397.pdf
Mona Bråten : Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO Fafo-rapport 396 2002-02-25 396 media/com_netsukii/396.pdf
Leif E. Moland og Heidi Gautun : Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? Fafo-rapport 395 2002-02-24 395 media/com_netsukii/395.pdf
Anna Hagen og Elin Svensen : Billett til yrkeslivet Fafo-rapport 394 2002-02-23 394 media/com_netsukii/394.pdf
Elin Svensen og Barbro Svensson : Innvandrere i fagbevegelsen Fafo-rapport 392 2002-02-22 392 media/com_netsukii/392.pdf
Bård Jordfald og Dag Olberg : IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering Fafo-rapport 391 2002-02-21 391 media/com_netsukii/391.pdf
Leif E. Moland og Halvor Holmli : Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 390 2002-02-20 390 media/com_netsukii/390.pdf
Sammendrag
Anders B. Fyhn : Sykefravær i butikker innenfor COOP Fafo-rapport 389 2002-02-19 389 389.pdf
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg : Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving Fafo-rapport 388 2002-02-18 388 media/com_netsukii/388.pdf
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli : Kurs for arbeid Fafo-rapport 387 2002-02-17 387 media/com_netsukii/387.pdf
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Norsk finansnæring i nettverksøkonomien Fafo-rapport 386 2002-02-16 386 386.pdf
Tove Midtsundstad : AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? Fafo-rapport 385 2002-02-15 385 media/com_netsukii/385.pdf
Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen : Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem Fafo-rapport 384 2002-02-14 384 media/com_netsukii/384.pdf
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland : Undervisningssykehjemsprosjektet Fafo-rapport 383 2002-02-13 383 media/com_netsukii/383.pdf
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant håndverksmestere Fafo-rapport 382 2002-02-12 382 media/com_netsukii/382.pdf
Jorun Andreassen og Kari Folkenborg : Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 318 2002-01-27 381 media/com_netsukii/381.pdf
Jonathan M. Winer : Illicit Finance and Global Conflict Fafo-report 380 2002-02-11 380 Web edition
Global Witness : Logs of War Fafo-report 379 2002-02-10 379 Web edition
Philip Swanson : Fuelling Conflict Fafo-report 378 2002-02-09 378 Web edition
Ian Smillie : Dirty Diamonds Fafo-report 377 2002-02-08 377 Web edition
Torgeir Nyen og Elin Svensen : Lærer ved å lære andre Fafo-rapport 376 2002-02-07 376 376.pdf
Marwan Khawaja : Internal migration in Syria: Findings from a national survey Fafo-report 375 2002-02-06 375 Web edition
Bjørne Grimsrud (red.) : Barnearbeid og næringslivets ansvar Fafo-rapport 374 2002-02-05 374 Nettutgave
Katrine Fangen : Tvangsekteskap Fafo-rapport 373 2002-02-04 373 media/com_netsukii/373.pdf
Anna Hagen og Sveinung Skule : Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Fafo-rapport 372 2001-02-13 372 media/com_netsukii/372.pdf
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City Fafo-report 371 2002-02-03 371 Web edition
Tone Sommerfelt (ed.) : Domestic Child Labour in Morocco Fafo-report 370 2001-02-12 370 Web edition
Mary Dupont og Jon Are Lian : Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369 2001-02-11 369 media/com_netsukii/369.pdf
Willy Egset and Lena C. Endresen : Paying a Price. Coping with Closure in Jericho Fafo-report 368 2002-02-02 368 Web edition
Kari Folkenborg : Likningskontoret som læringsarena Fafo-rapport 367 2001-02-10 367 media/com_netsukii/367.pdf
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen and Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages Fafo-report 365 2002-02-01 365 Web edition
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg : Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering Fafo-rapport 364 2001-02-09 364 media/com_netsukii/364.pdf
Sveinung Skule og Bjørn Andersen : Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien Fafo-rapport 363 2001-02-08 363 media/com_netsukii/363.pdf
Heidi Nicolaisen : Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? Fafo-rapport 362 2001-02-07 362 media/com_netsukii/362.pdf
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor Fafo-rapport 361 2001-02-06 361 media/com_netsukii/361.pdf
Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass : The Mesebetsi labour force survey Fafo-report 360 2001-02-05 360 Web edition
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul : The Conjurers' Hat Fafo-report 359 2001-02-04 359 Web edition
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden Fafo-rapport 358 2001-02-03 358 media/com_netsukii/358.pdf
Marwan Khawaja and Åge A. Tiltnes (eds.) : On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan Fafo-report 357 2002-01-28 357 Web edition
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.) : No More Forevers Fafo-report 356 2001-02-02 356 Web edition
Marie W. Arneberg and Jon Pedersen : Urban Households and Urban Economy in Eritrea Fafo-report 355 2001-02-01 355 Web edition
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard : På vei mot et nytt forsvar Fafo-rapport 354 2001-01-28 354 media/com_netsukii/354.pdf
Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.) : Growing Fast Fafo-report 353 2001-01-27 353 Web edition
: Gendering Human Security Fafo-report 352 2001-01-26 352 Web edition
Leif E. Moland og Hanne Bogen : Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner Fafo-rapport 351 2001-01-25 351 media/com_netsukii/351.pdf
Mona Bråten : Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse Fafo-rapport 350 2001-01-24 350 media/com_netsukii/350.pdf
Hanne Cecilie Kavli : En dråpe, men i hvilket hav? Fafo-rapport 349 2001-01-23 349 media/com_netsukii/349.pdf
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer Fafo-rapport 348 2001-01-22 348 media/com_netsukii/348.pdf
Torunn Kvinge : Internasjonalt eierskap i norske regioner Fafo-rapport 347 2001-01-21 347 media/com_netsukii/347.pdf
Marit Egge og Annelise Jackbo : Forlatt eller ivaretatt Fafo-rapport 346 2001-01-20 346 media/com_netsukii/346.pdf
Lena C. Endresen, Arild Schou and Per Stadig : Norwegian Support to Palestinian Civil Society and the Rule of Law: A review Fafo-report 345 2000-02-16 345 Web edition
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Styring over eget liv Fafo-rapport 345 2000-02-17 344 media/com_netsukii/344.pdf
Kristine Nergaard og Arne Pape : Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor Fafo-rapport 343 2000-02-15 343 media/com_netsukii/343.pdf
Elin Svensen : Multietniske redaksjoner? Fafo-rapport 342 2000-02-14 342 media/com_netsukii/342.pdf
Eifred Markussen : Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Fafo-rapport 341 2000-02-13 341 media/com_netsukii/341.pdf
Elin Svensen : En voksen krysser sitt spor Fafo-rapport 340 2000-02-12 340 media/com_netsukii/340.pdf
Liv Tørres (ed.) : The Smoking Business Fafo-report 339 2000-02-11 339 Web edition
Axel W. Pedersen : Konkurranseutsetting og pensjon Fafo-rapport 338 2000-02-10 338 338.pdf
Leif Moland og Marit Egge : Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? Fafo-rapport 337 2000-02-09 337 media/com_netsukii/337.pdf
Liv Tørres (ed.) : "We are emerging; emerging slowly and painfully!" Fafo-report 336 2000-02-08 336 Web edition
Lars-Henrik Johansen : Transferable training and the collective action problem for employers Fafo-report 335 2000-02-07 335 Web edition
Aadne Aasland and Guri Tyldum : Better or Worse? Fafo-report 334 2000-02-06 334 Web edition
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn : Lærende arbeid Fafo-rapport 333 2000-02-05 333 media/com_netsukii/333.pdf
Sveinung Skule, Anders N. Reichborn : A survey of learning conditions in Norwegian workplaces Fafo-report 2002 2002-01-26 333 Web edition - English
Web edition - Norwegian
Peace Implementation Network : Programme for International Co-operation and Conflict Resolution Fafo-rapport 2000 2000-01-26 332 media/com_netsukii/332.pdf
: Swords for Ploughshares Fafo-report 332 2000-02-04 332 Web edition
Anders B. Fyhn : Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst Fafo-rapport 330 2000-02-03 330 media/com_netsukii/330.pdf
Martin Byrkjeland : Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern Fafo-rapport 329 2000-02-02 329 media/com_netsukii/329.pdf
Liv Tørres, Amandla. Ngawethu? : The Trade Union Movement in South Africa and Political Change Doctoral Dissertation 2000-01-02 328 media/com_netsukii/328.pdf
Liv Tørres : Amandla. Ngawethu? Fafo-report 328 2000-02-01 328 Web edition
Dag Olberg og Bård Jordfald : Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen Fafo-rapport 327 2000-01-28 327 media/com_netsukii/327.pdf
Tina Østberg : Mobil og omskiftelig Fafo-rapport 326 2000-01-27 326 media/com_netsukii/326.pdf
Rune André Fjelly : Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift Fafo-rapport 325 1999-03-27 325 media/com_netsukii/325.pdf
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.) : Medbestemmelse og medvirkning Fafo-rapport 324 1999-03-26 324 media/com_netsukii/324.pdf
Anne Hatløy : Methodological aspects of assessing nutrition security Fafo-report 323 1999-03-25 323 Web edition
Elin Svensen : Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 1999-03-24 322 media/com_netsukii/322.pdf
Mona Bråten : Utfordringer og kompetansebehov Fafo-rapport 321 1999-03-23 321 media/com_netsukii/321.pdf
Åge Eknes and Lena C. Endresen : Local Media Support Fafo-report 320 1999-03-22 320 Web edition
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve : Jakten på storbyfaktoren Fafo-rapport 319 1999-03-21 319 media/com_netsukii/319.pdf
Lene Gezelius : Å tjene to herrer... Fafo-rapport 318 1999-03-20 318 media/com_netsukii/318.pdf
Axel West Pedersen : The taming of inequality in retirement Fafo-report 317 1999-03-19 317 Web edition
Ove Langeland : Kompensasjon og motivasjon Fafo-report 315 1999-03-18 315 media/com_netsukii/315.pdf
Bernard Enjolras : Welfare state and disincentives effects Fafo-rapport 314 1999-03-17 314 314.pdf
Bernard Enjolras : The impact of labour market regulation on economic performance Fafo-rapport 313 1999-03-16 313  
Neil Gilbert : The Enabling State Fafo-rapport 312 1999-03-15 312 312.pdf
Gerhard Bosch : Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma Fafo-rapport 311 1999-03-14 311 311.pdf
Jean-Louis Laville : Le futur du travail Fafo-rapport 310 1999-03-13 310  
Jean-Louis Laville : The future of work Fafo-rapport 309 1999-03-12 309 309.pdf
Gunn Elisabeth Birkelund : Part-time work in a welfare state Fafo-rapport 308 1999-03-11 308 308.pdf
Keith Smith : Economic growth and "low-tech" industries Fafo-rapport 307 1999-03-10 307 307.pdf
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke : Den norske forhandlingsmodellen Fafo-rapport 306 1999-03-09 306 306.pdf
Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen : Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd Fafo-rapport 305 1999-03-08 305 305.pdf
Anne Britt Djuve : Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 304 1999-03-07 304 304.pdf
Tone Fløtten : Fattigdom i Norge Fafo-rapport 303 1999-03-06 303 303.pdf
Aksel Hatland : Nordisk alderspensjon under ombygging Fafo-rapport 302 1999-03-05 302  
Gunn Elisabeth Birkelund : Marginalisering i en velferdsstat Fafo-rapport 301 1999-03-04 301  
Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene : Holdninger til helse- og omsorgstjenester Fafo-rapport 300 1999-03-03 300  
Neil Gilbert : Selvhjelpsstaten Fafo-rapport 299 1999-03-02 299  
Heidi Gautun : Endringer i familieomsorgen til eldre? Fafo-rapport 298 1999-03-01 298  
Per Kleppe : Bedre tjenesteyting i kommunene? Fafo-rapport 297 1999-02-28 297  
Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund : Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995 Fafo-rapport 294 1999-02-27 294  
Espen Dahl : Hvor går helsevesenet? Fafo-rapport 293 1999-02-26 293  
Espen Dahl : Solidaritet og velferd Fafo-rapport 292 1999-02-25 292  
Hilde Lorentzen og Reid J. Stene : Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv Fafo-rapport 291 1999-02-24 291  
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet Fafo-rapport 290 1999-02-23 290  
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdig skattlegging Fafo-rapport 289 1999-02-22 289  
Lars Fjell Hansson : «Man skal ikke plage andre… » Fafo-rapport 288 1999-02-21 288  
Eli Feiring : Beskrive for å vurdere? Fafo-rapport 287 1999-02-20 287  
Eli Feiring : Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? Fafo-rapport 286 1999-02-19 286  
Ove Langeland og Reid J. Stene : Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse Fafo-rapport 285 1999-02-18 285 285.pdf
Gerhard Bosch : Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden Fafo-rapport 284 1999-02-17 284 284.pdf
Jean-Louis Laville : Arbeidets framtid Fafo-rapport 283 1999-02-16 283  
Gunn Elisabeth Birkelund : Deltidsarbeid Fafo-rapport 282 1999-02-15 282  
Trond Petersen : Kjønnsspørsmålet Fafo-rapport 281 1999-02-14 281  
Per Kleppe : Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet Fafo-rapport 280 1999-02-13 280  
Per Kleppe : Solidaritetsalternativet - fortid og framtid Fafo-rapport 279 1999-02-12 279 279.pdf
Lars-Henrik Johansen : Bak de store ord Fafo-rapport 278 1999-02-11 278 278.pdf
Knut Arild Larsen : Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked Fafo-rapport 277 1999-02-10 277 277.pdf
Keith Smith : Økonomisk vekst og «lavteknologi» Fafo-rapport 276 1999-02-09 276  
Morten Bøås : Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet Fafo-rapport 275 1999-02-08 275  
Alexander Wright Cappelen : Globalisering: Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk Fafo-rapport 274 1999-02-07 274 274.pdf
Steinar Holden : Frie kapitalkrefter Fafo-rapport 273 1999-02-06 273  
Victor D. Norman : Globalisering: Betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge Fafo-rapport 272 1999-02-05 272 272.pdf
Jon Erik Dølvik : Farvel solidaritet? Fafo-rapport 271 1999-02-04 271 271.pdf
Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen : Mellom frihet og fellesskap Fafo-rapport 270 1999-02-03 270  
Leif E. Moland : Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene Fafo-rapport 269 1999-02-02 269 media/com_netsukii/269.pdf
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i staten Fafo-rapport 268 1999-02-01 268 media/com_netsukii/268.pdf
Dag Olberg : Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor Fafo-rapport 267 1999-01-28 267 media/com_netsukii/267.pdf
: Command from the Saddle: Managing United Nations peace-building missions Fafo-report 266 1999-01-27 266 Web edition
Tina Østberg : Utdanningsambisjoner og utferdstrang Fafo-rapport 265 1999-01-26 265 media/com_netsukii/265.pdf
Tina Østberg : Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering Fafo-rapport 264 1999-01-25 264 media/com_netsukii/264.pdf
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge : Følge opp – eller forfølge? Fafo-rapport 263 1999-01-24 263  
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Må de være ute om vinteren? Fafo-rapport 262 1999-01-23 262 media/com_netsukii/262.pdf
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid Fafo-rapport 261 1998-02-10 261 media/com_netsukii/261.pdf
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen : Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 260 1998-02-09 260 Web edition
Marit Egge : Ungdomsgarantien Fafo-rapport 259 1998-02-08 259  
Lisbet Berg : Utdanningssuget Fafo-rapport 258 1998-02-07 258 media/com_netsukii/258.pdf
Liv Tørres : Labour Markets Southern Africa Fafo-report 257 1998-02-06 257 Web edition
Torgeir Aarvaag Stokke : Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet Fafo-rapport 256 1998-02-05 256 media/com_netsukii/256.pdf
Jens B. Grøgaard : Ordinær skolegang for yrkeshemmede Fafo-rapport 255 1998-02-04 255 media/com_netsukii/255.pdf
Hanne Bogen og Torgeir Nyen : Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner Fafo-rapport 254 1998-02-03 254 media/com_netsukii/254.pdf
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds) : Jordanian Society Fafo-report 253 1998-02-02 253 Web edition
Dag Olberg : Kompetanse og kontroll Fafo-rapport 252 1998-02-01 252 media/com_netsukii/252.pdf
Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 Fafo-rapport 251 1998-01-28 251 media/com_netsukii/251.pdf
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip : Rigid og fleksibel Fafo-rapport 250 1998-01-27 250 media/com_netsukii/250.pdf
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 1998-01-26 249 media/com_netsukii/249.pdf
Thore K. Karlsen : Arbeid, helse og læring Fafo-rapport 248 1998-01-25 248 media/com_netsukii/248.pdf
Axel West Pedersen : Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land Fafo-rapport 247 1998-01-24 247 247-Sammendrag.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsforhandlinger og konfliktløsning Fafo-rapport 246 1998-01-23 246 media/com_netsukii/246.pdf
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven : Papir på egen dyktighet Fafo-rapport 245 1998-01-22 245 media/com_netsukii/245.pdf
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior : Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter Fafo-rapport 244 1998-01-21 244 media/com_netsukii/244.pdf
Åsmund Arup Seip : Rett til å forhandle Fafo-rapport 243 1998-01-20 243 media/com_netsukii/243.pdf
Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.) : Developing Palestinian Society Fafo-report 242 1998-01-19 242 Web edition
Marit Egge : Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten Fafo-rapport 241 1998-01-18 241 media/com_netsukii/241.pdf
Jørgen Lund : Partsroller i bedriftsutvikling Fafo-rapport 240 1998-01-17 240  
Siv Øverås og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen Fafo-rapport 239 1997-03-01 239 Nettutgave
Jon Erik Dølvik : Redrawing Boundaries of Solidarity? Fafo-report 238 1997-02-28 238  
Marie Arneberg : Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan Fafo-report 237 1997-02-27 237 Web edition
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik : Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life Fafo-report 236 1997-02-26 236 Web edition
Mona Bråten : Når kompetanse skal belønnes Fafo-rapport 235 1997-02-25 235 Nettutgave
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Virker tvang? Fafo-rapport 234 1997-02-24 234 Nettutgave
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke : Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? Fafo-report 233 1997-02-23 233 Web edition
Torkel Bjørnskau : Seks timers dag i omsorgsyrker Fafo-rapport 232 1997-02-22 232 Nettutgave
Espen Dahl : Den som har, ham skal gis Fafo-rapport 231 1997-02-21 231 Nettutgave
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.) : The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges Fafo-report 230 1997-02-20 230 Web edition
Åsmund Arup Seip : Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Fafo-rapport 229 1997-02-19 229 Nettutgave
Jon M. Hippe : Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? Fafo-report 228 1997-02-18 228 Web edition
Inger Marie Hagen og Arne Pape : Medspillere eller motspillere? Fafo-rapport 227 1997-02-17 227 Nettutgave
Ivar Lødemel : Pisken i arbeidslinja Fafo-rapport 226 1997-02-16 226 Nettutgave
Bjørne Grimsrud : Wage and Working Conditions in the Gaza Strip Fafo-report 225 1997-02-15 225 Web edition
Marit Egge : Gjør meg en tjeneste Fafo-rapport 224 1997-02-14 224 Nettutgave
Axel West Pedersen : Mellom arbeid og pensjon Fafo-rapport 223 1997-02-13 223 Nettutgave
Jens B. Grøgaard : Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser Fafo-rapport 222 1997-02-12 222 Nettutgave
Leif E. Moland : Ingen grenser? Fafo-rapport 221 1997-02-11 221 media/com_netsukii/221.pdf
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule : Identitet, mangfold og utvikling Fafo-rapport 220 1997-02-10 220 Nettutgave
Heidi Gautun : Hjelp til rett? Fafo-rapport 219 1997-02-09 219 Nettutgave
Axel West Pedersen : Fravær i arbeid Fafo-rapport 218 1997-02-08 218 N
Sveinung Skule og Tori Grytli : Teknologisk utvikling og samfunnsendring Fafo-rapport 217 1997-02-07 217 Nettutgave
Eli Feiring : Tilsattes trivsel i endringsprosessen Fafo-rapport 216 1997-02-06 216 Nettutgave
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir : Den norske havfiskeflåten Fafo-rapport 215 1997-02-05 215 Nettutgave
Lars Lindholt : Nyetableringer i norsk industri Fafo-rapport 214 1997-02-04 214 Nettutgave
Thore K. Karlsen : Når tid er pølser Fafo-rapport 213 1997-02-03 213 Nettutgave
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn : Bedriften som lærested Fafo-rapport 212 1997-02-02 212 Nettutgave
Torunn Olsen : Destinasjon Brussel Fafo-rapport 211 1997-02-01 211 Nettutgave
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen : Fra behov til budsjett Fafo-rapport 210 1996-02-12 210 Nettutgave
Hanne Bogen : Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 209 1997-01-28 209 Nettutgave
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen : Håndbok for tillitsvalgte i konsern Fafo-rapport 1997 1997-01-27 208 Nettutgave
Tone Fløtten og Axel West Pedersen : Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet Fafo-rapport 207 1996-02-11 207 Nettutgave
Kristine Nergaard : Næringslivets favorittkommuner 1996 Fafo-rapport 206 1996-02-10 206 Nettutgave
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede Fafo-rapport 205 1996-02-08 205 Nettutgave
Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh, Aadne Aasland (eds.) : Baltic-Nordic Rendezvous Fafo-report 204 1996-02-08 204 Web edition
Åsmund Arup Seip : 13 dager i streik Fafo-rapport 203 1996-02-07 203 Nettutgave
Kristine Nergaard og Arne Pape : Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid Fafo-rapport 202 1996-02-06 202 Nettutgave
Erik Hansen : Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform Fafo-report 201 1996-02-05 201 Web edition
Tonje Houg : Takk, bare bra ...? Fafo-rapport 200 1996-02-04 200 Nettutgave
Eivor Bremer Nebben : Hva skjer med lønnspolitikken? Fafo-rapport 199 1996-02-03 199 Nettutgave
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 198 1996-02-02 198 198.pdf
Kjersti Kleven og Arild H. Steen : Kjedemakt mot industrimakt Fafo-rapport 197 1996-02-01 197 Nettutgave
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen : Privatisering av helsetjenester Fafo-rapport 196 1996-01-28 196 Nettutgave
Torunn Olsen (ed.) : Industrial Relations Systems in the Public Sector in Europe Fafo-report 195 1996-01-27 195 Web edition
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket Fafo-rapport 194 1996-01-26 194 Nettutgave
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun : Hva med dobbeltklientene? Fafo-rapport 193 1996-01-25 193 Nettutgave
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe : Som du sår skal du høste Fafo-rapport 192 1996-01-24 192 Nettutgave
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle : Nyskaping i norsk næringsliv Fafo-rapport 191 1996-01-23 191 Nettutgave
Jens B. Grøgaard (ed.) : Estonia in the Grip of Change Fafo-report 190 1996-01-22 190 Web edition
Heidi Gautun : Voldens ansikt Fafo-rapport 189 1996-01-21 189 Nettutgave
Aadne Aasland (ed.) : Latvia: The Impact of the Transformation Fafo-report 188 1996-01-20 188 Web edition
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.) : Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import Fafo-rapport 187 1996-01-19 187 Nettutgave
Knud Knudsen : Lithuania in a Period of Transition Fafo-report 186 1996-01-18 186 Web edition
Espen Dahl og Pernille Vogt : Ensom og ulykkelig? Fafo-rapport 185 1996-01-17 185 Nettutgave
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Skaff meg en jobb! Fafo-rapport 184 1995-01-20 184 Nettutgave
Dag Olberg (red.) : Endringer i arbeidslivets organisering Fafo-rapport 183 1995-01-19 183 Nettutgave
Liv Tørres : South African Workers Speak Fafo-report 182 1995-01-18 182 Web edition
Kristen Knudsen og Arild H. Steen : Sjø og land - hand i hand Fafo-rapport 181 1995-01-17 181 Nettutgave
Line Eldring og Eivind Falkum : Framtidens ingeniørarbeid Fafo-rapport 180 1995-01-16 180 Nettutgave
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Små industriforetak Fafo-rapport 179 1995-01-15 179 Nettutgave
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Smått, men ikke bare godt Fafo-rapport 178 1995-01-14 178  
Signe Gilen et al. : Finding Ways Fafo-report 177 1994-02-03 177 Web edition
Lena C. Endresen and Geir Øvensen : The Potential of UNRWA-Data for Research on Palestinian Refugees Fafo-report 176 1994-02-02 176 Web edition
href="http://almashriq.hiof.no/general/300/320/327/fafo/reports/FAFO176/"
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund : Næringslivets favorittkommuner Fafo-rapport 175 1994-02-01 175 Nettutgave
Espen Dahl m.fl. : Velferdssignaler Fafo-rapport 174 1994-01-28 174 Nettutgave
Per Heum og Dag Stokland (red.) : Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk Fafo-rapport 173 1994-01-27 173 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Yrke, utdanning og fagorganisering Fafo-rapport 172 1994-01-26 172 Nettutgave
Leif E. Moland : De små grå Fafo-rapport 171 1994-01-25 171 Nettutgave
Espen Dahl : Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon Fafo-rapport 170 1994-01-24 170 Nettutgave
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland : Kyndighet - Villighet - Mulighet Fafo-rapport 169 1994-01-23 169 Nettutgave
Jon Erik Dølvik (red.) : Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union Fafo-rapport 168 1994-01-22 168 Nettutgave
Per Egil Hødnebø og Dag Stokland : Hvor attraktivt? Fafo-rapport 167 1994-01-28 167 Nettutgave
Geir Øvensen : Responding to change Fafo-report 166 1994-01-21 166 Web edition
Kristine Nergaard : Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS Fafo-rapport 165 1994-01-19 165 Nettutgave
Torunn Olsen : Den sosiale dialogen og staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 164 1994-01-19 164 Nettutgave
Siri Gloppen : Korttidsansettelser i elektrobransjen Fafo-rapport 163 1994-01-18 163 Nettutgave
Torunn Kvinge : Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri Fafo-rapport 162 1994-01-17 162 Nettutgave
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt : Oslo: den delte byen? Fafo-rapport 161 1994-01-16 161 Nettutgave
Line Eldring : Arbeidsmiljø i vegsektoren Fafo-rapport 160 1994-01-15 160 Nettutgave
Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas : Norsk barnepolitikk og EF Fafo-rapport 159 1993-01-28 159 159.pdf
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke : Frisørbransjen - en tilstandsrapport Fafo-rapport 158 1993-01-27 158 158.pdf
Kristine Nergaard : Samarbeid og selvstendighet Fafo-rapport 157 1993-01-26 157 157.pdf
Ivar Lødemel og Jardar E. Flaa : Sosial puls Fafo-rapport 156 1993-01-25 156 Nettutgave
Erik Hansen : Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 155 1993-01-24 155 155.pdf
Mary Visher og Tove Midtsundstad : Utgang fra arbeidslivet Fafo-rapport 154 1993-01-23 154 154.pdf
Liv Jorunn Stokke : Uførepensjonistar i offentleg sektor Fafo-rapport 153 1993-01-22 153 153.pdf
Leif E. Moland : Tidsfordriv og kompetanse Fafo-rapport 152 1993-01-21 152 152.pdf
Marianne Heiberg and Geir Øvensen et al. : Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem Fafo-report 151 1993-01-20 151 Web edition
Espen Dahl : Bedre føre var ... Fafo-rapport 150 1993-01-19 150 150.pdf
Tom Christian Pape : Arbeidsmiljø i Norge Fafo-rapport 149 1993-01-18 149 Nettutgave
Arne Pape : Kampen om kompetansen Fafo-rapport 148 1993-01-17 148 Nettutgave
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland : Velferd og produksjon Fafo-rapport 147 1993-01-16 147 147.pdf
Jens B. Grøgaard : Skomaker bli ved din lest? Fafo-rapport 146 1993-01-15 146 Nettutgave
Elisabeth Melander Stene : Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning Fafo-rapport 145 1993-01-14 145 145.pdf
Thore K. Karlsen : Barn og arbeidsløshet Fafo-rapport 144 1992-01-20 144 144.pdf
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen : Norsk fisk - dansk produkt Fafo-rapport 143 1992-01-19 143 143.pdf
Leif Moland og Ole Roger Sandstad : Kunnskap som virkemiddel Fafo-rapport 142 1992-01-18 142 142.pdf
Elisabeth Melander Stene : Bank i bordet Fafo-rapport 141 1992-01-17 141 141.pdf
Arne Pape : Deltakelse og oppslutning Fafo-rapport 140 1992-01-16 140 Nettutgave
Tone Fløtten : Funksjonshemmede i Europa Fafo-rapport 139 1992-01-15 139 Nettutgave
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland : Kampen om kapitalen Fafo-rapport 138 1992-01-14 138 Nettutgave
Torunn Olsen : Staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 137 1992-01-13 137  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Når jobben betaler Fafo-rapport 136 1992-01-12 136 Nettutgave
Espen Paus og Arild H. Steen : I samme båt? Fafo-rapport 135 1992-01-11 135  
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug : Kvinners Europa? Fafo-rapport 134 1992-01-10 134 Nettutgave
Anne K. Waldrop : Før vi vet ordet av det Fafo-rapport 133 1992-01-09 133  
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland : Én for alle Fafo-rapport 132 1992-01-08 132 Nettutgave
Liv Tørres : Er det europeisk standard over norske myndigheter? Fafo-rapport 131 1992-01-07 131 Nettutgave
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland : Norsk økonomi og europeisk integrasjon Fafo-rapport 130 1991-01-27 130 Nettutgave
Gudmund Hernes and Knud Knudsen : Lithuania Fafo-rapport 129 1991-01-26 129 Web edition
Lietuvos : Gyvenimo Salygos Fafo-rapport 1991 1991-02-01 129  
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg Fafo-rapport 128 1991-01-25 128 Nettutgave
Torunn Olsen : Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien Fafo-rapport 127 1991-01-24 127 Nettutgave
Arild H. Steen : Ingen over - ingen ved siden? Fafo-rapport 126 1991-01-23 126 Nettutgave
Arild H. Steen : Nye vilkår Fafo-rapport 125 1991-01-22 125 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 Fafo-rapport 124 1991-01-21 124 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 3 Fafo-rapport 123 1991-01-20 123 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2 Fafo-rapport 122 1991-01-19 122 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 1 Fafo-rapport 121 1991-01-18 121 Nettutgave
Leif E. Moland : Kompetanse eller tidsfordriv? Fafo-rapport 120 1991-01-17 120 Nettutgave
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Alle vet jo at ... Fafo-rapport 119 1991-01-16 119  
Halvor Fauske : Profesjonene - bremsekloss eller syndebukk? Fafo-rapport 118 1991-01-15 118 Nettutgave
Hanne Bogen : Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse? Fafo-rapport 117 1991-01-14 117 Nettutgave
Tone Fløtten : Godt sikret? Fafo-rapport 116 1991-01-13 116 Nettutgave
Thore K. Karlsen : Fagopplæring i arbeidslivet Fafo-rapport 115 1991-01-12 115 Nettutgave
Espen Paus : Høyt skattet? Fafo-rapport 114 1991-01-11 114 Nettutgave
Dag Stokland : Fortsatt på gyngende grunn Fafo-rapport 113 1991-01-10 113 Nettutgave
Torgeir Aarvaag Stokke : Medlemsbevegelser i LO Fafo-rapport 112 1991-01-09 112 Nettutgave
Ivar Lødemel : Sosialpolitikken i EF Fafo-rapport 111 1991-01-08 111 Nettutgave
Axel West Pedersen : Fagbevegelsen og folketrygden Fafo-rapport 110 1991-01-07 110 Nettutgave
Gudmund Hernes og Knud Knudsen : Svart på hvitt Fafo-rapport 109 1990-01-22 109 Nettutgave
Åsmund Arup Seip : Lektorene Fafo-rapport 108 1990-01-21 108 Nettutgave
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg : Ny norsk standard? Fafo-rapport 107 1991-01-06 107 Nettutgave
Andreas Gaarder : 1992 og harmonisering av indirekte skatter Fafo-rapport 106 1990-01-20 106 Nettutgave
Knut N. Kjær : Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa Fafo-rapport 105 1990-01-19 105 Nettutgave
Kåre Hagen : Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon Fafo-rapport 104 1990-01-18 104 Nettutgave
Ivar Hippe : Det nye markedet i bedrifter Fafo-rapport 103 1990-01-17 103 Nettutgave
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa Fafo-rapport 102 1990-01-16 102 Nettutgave
Jon M. Hippe : Mye vil ha mer Fafo-rapport 101 1990-01-15 101 Nettutgave
Espen Paus : Statlige tiltak i bygg- og anleggsbransjen Fafo-rapport 100 1990-01-14 100  
Jon Erik Dølvik : Idrett, fritid og organisering Fafo-rapport 099 1990-01-13 099 Nettutgave
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.) : Kampen om framtiden Fafo-rapport 098 1990-01-12 098 Nettutgave
Dag Olberg : Fleksibilitet og fagorganisering Fafo-rapport 097 1990-01-11 097  
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen : Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid Fafo-rapport 096 1990-01-10 096 Nettutgave
Torunn Olsen : Det kom som et sjokk ... Fafo-rapport 095 1990-01-09 095 Nettutgave
Arild H. Steen : En næring i nytelse? Fafo-rapport 094 1989-01-11 094 Nettutgave
Leif Moland : Samarbeid gjør sterk? Fafo-rapport 093 1989-01-10 093 Nettutgave
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Svar skyldig Fafo-rapport 092 1989-01-09 092 Nettutgave
Dag Stokland : Over stokk og stein Fafo-rapport 091 1989-01-08 091 Nettutgave
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard : Oss i mellom Fafo-rapport 090 1989-01-07 090 Nettutgave
Thore K. Karlsen : Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet Fafo-rapport 089 1989-01-06 089 Nettutgave
Øivind Danielsen : Den nye breddeidretten Fafo-rapport 088 1989-01-05 088 Nettutgave
Hanne Bogen og Ove Langeland : Privatisering eller fornyelse? Fafo-rapport 087 1989-01-04 087  
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard : Inntekt og levekår blant kunstnere 1986 Fafo-rapport 086 1989-01-03 086 Nettutgave
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik : Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Fafo-rapport 085 1989-01-02 085 Nettutgave
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : For lang og tro tjeneste? Fafo-rapport 084 1988-01-06 084 Nettutgave
Jon M. Hippe : Spillet om velferdsstaten Fafo-rapport 083 1988-01-05 083 Nettutgave
Jon M. Hippe : Sosialpolitisk kalender 2. utg. Fafo-rapport 082 1988-01-04 082 Nettutgave
Arvid Fennefoss : Lønnstakerorganisering Fafo-rapport 081 1988-01-03 081 Nettutgave
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes : Kluss i vekslinga Fafo-rapport 080 1988-01-02 080 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen : Vinn - vinn! 2. utg. Fafo-rapport 079 1990-01-08 079 Nettutgave
Hanne Bogen og Ove Langeland (red) : Offentlig eller privat? Fafo-rapport 078 1988-01-01 078 Nettutgave
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen : Forskningsrådene Fafo-rapport 077 1988-01-01 077  
Jens B. Grøgaard : Voksenopplæring i forsvaret Fafo-rapport 075 1987-01-09 075 Nettutgave
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet Fafo-rapport 074 1987-01-08 074 Nettutgave
Martin Eide og Gudmund Hernes : Død og pine! Fafo-rapport 073 1987-01-07 073 Nettutgave
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik : Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold Fafo-rapport 071 1987-01-06 071  
Hanne Bogen : Barnepass - drøm og virkelighet Fafo-rapport 069 1987-01-05 069 Nettutgave
Dag Olberg : Bank hjemme? Fafo-rapport 066 1987-01-04 066  
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : Velferd til salgs Fafo-rapport 065 1986-01-11 065  
Hanne Bogen : Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede Fafo-rapport 064 1986-01-10 064 Nettutgave
David Hansen : Lett på tråden? Fafo-rapport 063 1986-01-09 063  
Halvor Fauske : Når tid ikke er penger? Fafo-rapport 062 1986-01-08 062  
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz : Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika. Fafo-rapport 061 1986-01-07 061  
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Nye norske muligheter innen sjømatindustri Fafo-rapport 060 1986-01-06 060 Nettutgave
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Fast i fisken? Fafo-rapport 059 1986-01-05 059 Nettutgave
Lars Sørgard m.fl. : Tekstilmaskiner til Nicaragua? Fafo-rapport 058 1986-01-04 058 Nettutgave
Dag Odnes : Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån Fafo-rapport 057 1986-01-03 057 Nettutgave
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard : Rana i arbeid (II) Fafo-rapport 055 1986-01-02 055 Nettutgave
Petter Holm : Handelshindringer på norske fiskeprodukter i EF Fafo-rapport 054 1986-01-01 054  
Thorbjørn Overholdt (red) : Arbeidsledighet og sysselsetting Fafo-rapport 053 1986-01-01 053 Nettutgave
Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold : Arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet Fafo-rapport 052 1985-01-13 052  
Hanne Bogen : Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet - evaluering av et jobbskapingsprosjekt Fafo-rapport 051 1985-01-12 051  
Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss : Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter Fafo-rapport 050 1985-01-11 050  
Tron Petersen : Specifying the earnings function in sociological studies of earning determination Fafo-report 049 1985-01-10 049  
Jon M. Hippe (red) : Ny kurs for velferdsstaten? Fafo-rapport 048 1985-01-09 048  
Dag Olberg : Kultur og sysselsetting Fafo-rapport 047 1985-01-08 047  
Jon Erik Dølvik : Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid Fafo-rapport 045 1985-01-07 045  
Jorunn Fryjordet : Natta til 1. Mai Fafo-rapport 044 1985-01-06 044 Nettutgave
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes : Så samles vi på valen … ? Fafo-rapport 043 1985-01-05 043 Nettutgave
Gudmund Hernes og Atle Marøen : Fagbevegelsen og arbeidslivet Fafo-rapport 042 1985-01-04 042 Nettutgave
Halvor Fauske : Det nye ungdomsopprøret Fafo-rapport 041 1985-01-03 041 Nettutgave
Arne Krokan : Ungdomsguiden for Oslo Fafo-rapport 040 1985-01-02 040  
Dag Olberg (red) : Kultur mot arbeidsløshet Fafo-rapport 039 1985-01-01 039  
Jens B. Grøgaard : Politicas y mecanismos de cooperacion internacional Fafo-rapport 030 1984-01-07 030 Nettutgave
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes : Streikende, politi, opinion Fafo-rapport 029 1984-01-06 029  
Jørn Teigstad : Håndbok for lokal-tv Fafo-rapport 027 1984-01-05 027  
Arvid Fennefoss og Halvor Fauske : En leseundersøkelse av tre fagblad Fafo-rapport 024 1984-01-04 024 Nettutgave
Svein Ole Borgen : Rana i arbeid - ny giv og ny sats Fafo-rapport 022 1984-01-03 022 Nettutgave
Hanne Bogen og Audun Gleinsvik : Offentlige ytelser og sosialt fellesskap Fafo-rapport 016 1984-01-02 016  
Siv Aksnes og Håkon Gundersen : På gyngende grunn Fafo-rapport 015 1984-01-01 015  
Håkon Gundersen : TV 2 - Den nye mediesituasjonen i Norge Fafo-rapport 014 1984-01-01 014  
Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes : Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak Fafo-rapport 011 1983-01-01 011  
Ole Berrefjord og Per Heum : Oljepolitikken og leveransespørsmålet Fafo-rapport 010 1983-01-01 010  
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes : I ditt ansikts sved Fafo-rapport 009 1982-01-01 009  
Gudmund Hernes : The logic of the protestant ethic Andre Fafo-utgivelser 1989-01-01 009  
Kristine Nergaard og Arne Pape : Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien Andre utgivelser 1994-01-01 00008  
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt Andre utgivelser 1996 1996-01-02 00007  
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norge og Baltikum Andre utgivelser 1997 1997-01-02 00006  
Willy Egset : Poverty in the Middle East and North Africa Delstudie 12 2000 2000-01-01 00005  
Mona Bråten, Inger Marie Hagen, Nina-M. Kristiansen Skalle : Tillitsvalgte i en ny tid Rapport for LO Stat 2000 2000-02-18 00004  
Anne Britt Djuve : Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion? Andre utgivelser 2001 2001-01-01 00003  
Anne Britt Djuve and Hanne Cecilie Kavli : From social benefits to paid qualification Andre utgivelser 2001 2001-01-01 00002  
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis : Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative   2012-01-02   cote-d-ivoir-cocoa.pdf
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt : Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina   2016-09-16   Konflikt-legitim-makt-og-politisk-inklusjon-i-Ukraina.pdf
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén : Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway   2016-09-16   Fafo-summary-2015-1.pdf
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll : Delingsøkonomien møter den nordiske modellen   2016-09-27   160927_krj_faktaflak.pdf
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt : Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries   2019-03-06   Nfow-brief3.pdf
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann : Measuring online labour: A subcategory of platform work   2019-03-06   Nfow-brief2.pdf
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi : Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments   2019-03-06   Nfow-brief1.pdf
Kristine Nergaard : Atypical labour markets in Norway   2019-03-06   Nfow-brief7.pdf
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen : Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?   2019-03-06   Nfow-wp2.pdf
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm : Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations   2019-03-06   Nfow-WP3.pdf