logo fafo 194x64

Andre


Underdirektør
Riksrevisjonen


Underdirektør
Riksrevisjonen

Brita Sydhoff
Former Director of The International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

Erna Solberg
Prime Minister of Norway


Daglig leder
weClean

Har vært innleder eller kommentator på

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

Christine Korme
Direktør digitalisering og fornying

Har vært innleder eller kommentator på

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

Simen Markussen
Seniorforsker

Knut Røed
Seniorforsker

Har vært innleder eller kommentator på

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet


Seniorrådgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Har vært innleder eller kommentator på

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

Ingunn E. Ulfsten
Fagpolitisk leder

Marit Hermansen
Konstituert leder

Har vært innleder eller kommentator på

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Tone Rønoldtangen
Leder

Har vært innleder eller kommentator på

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet


2. nestleder
Unio

Har vært innleder eller kommentator på

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer og formand i Arbejdsretten
Arbejdsretten, Danmark

Har vært innleder eller kommentator på

Arbeidsrettene i Norden – tre ulike tradisjoner

Jakob Wahl
Leder

Har vært innleder eller kommentator på

Arbeidsrettene i Norden – tre ulike tradisjoner

Jonas Malmberg
Professor ved Uppsala universitet. Ordförande i Arbetsdomstolen

Har vært innleder eller kommentator på

Arbeidsrettene i Norden – tre ulike tradisjoner

Amalie Kestler
Head of Editorial Board

Pia Prytz Phiri
Head of Regional Representation for Northern Europe

Kari Ingstad
Førsteamanuensis i sykepleiefag

Har vært innleder eller kommentator på

Bidrar turnus til heltidskultur?

Nina Amble
Førsteamanuensis/dr. philos

Har vært innleder eller kommentator på

Bidrar turnus til heltidskultur?

Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør

Eli Gunhild By
Leder

Har vært innleder eller kommentator på

Bidrar turnus til heltidskultur?


Områdeansvarlig i arbeidslivsavdelingen
Industri Energi

Har vært innleder eller kommentator på

Lovløse forhold i norske farvann?

Stian Grøthe
Direktør for politikk og samfunnskontakt

Har vært innleder eller kommentator på

Lovløse forhold i norske farvann?

Hanne Irene Bore
Advokat og forhandler

Har vært innleder eller kommentator på

Lovløse forhold i norske farvann?

Marie Nesvik
Stipendiat

Har vært innleder eller kommentator på

Lovløse forhold i norske farvann?

Astrid Ouahyb Sundsbø
Postdoktor

Har vært innleder eller kommentator på

Foreldreveiledning - virker det?

Wenche Mobråten
Direktør i Oppvekstavdelingen

Har vært innleder eller kommentator på

Foreldreveiledning - virker det?


Familieveileder
Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Oslo kommune

Har vært innleder eller kommentator på

Foreldreveiledning - virker det?


Familieveileder
Fagsenter for barn og unge, Alna bydel, Oslo kommune

Har vært innleder eller kommentator på

Foreldreveiledning - virker det?

Mari Kimsås-Otterbech
Advokat

Har vært innleder eller kommentator på

Lovløse forhold i norske farvann?

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister (H)
Nærings- og fiskeridepartementet

Har vært innleder eller kommentator på

Voksne som tar fagbrev - hvem er de?

Hanne Børrestuen
Spesialrådgiver
KS

Har vært innleder eller kommentator på

Bidrar turnus til heltidskultur?

Magnus Thue
Statssekretær (H)

Har vært innleder eller kommentator på

Hvem skal styre fagopplæringen?

Bente Søgaard
Seniorrådgiver, Fagansvarlig kompetanse- og utdanningspolitikk

Har vært innleder eller kommentator på

Hvem skal styre fagopplæringen?

Anne K. Eggen Lervik
Seniorrådgiver, Arbeidslivspolitikk

Har vært innleder eller kommentator på

Hvem skal styre fagopplæringen?


Seniorrådgiver
Utdanningsforbundet

Jorunn Leegaard
Spesialrådgiver Arbeidsliv, Arbeidsgiverpolitikk
KS

Har vært innleder eller kommentator på

Hvem skal styre fagopplæringen?

Jørn Eggum
Forbundsleder


Forbundsleder
Pensjonistforbundet


Generalsekretær
Pensjonistforbundet

Har vært innleder eller kommentator på

Pensjonistforbundets samfunnsrolle

Cecilie Flyen
Seniorforsker

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Morten Dybesland
Strategidirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Egil Skavang
Administrerende direktør

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Rune Stene
Direktør

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Johan Arnt Vatnan
Prosjektdirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Anita Moum
Sjefforsker

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Bjørn Erik Lie
Sjef prosjekt- og organisasjonsutvikling

Har vært innleder eller kommentator på

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Fredrik Oftebro
2. nestleder

Har vært innleder eller kommentator på

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Erik Orskaug
Sjeføkonom

Har vært innleder eller kommentator på

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Roar Bergan
Spesialrådgiver

Har vært innleder eller kommentator på

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Johann F. F. Despriée
Daglig leder

Har vært innleder eller kommentator på

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Thomas Norland
Avdelingsleder

May-Britt Sundal
1.nestleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Har vært innleder eller kommentator på

Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?

Kathrine Haugland Martinsen
Medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer

Har vært innleder eller kommentator på

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Gitte Huus
Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rus
Helsedirektoratet


Plansjef
Helse Vest RHF

Har vært innleder eller kommentator på

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Bjørn Pedersen
Strategidirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Bjørn Holden
Assisterende direktør

Joachim Gümüş Kallevig
Seksjonssjef for fagutdanningsseksjonen, avdeling for utenlandsk utdanning

Har vært innleder eller kommentator på

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Ingrid Sivesind Mehlum
Avdelingsoverlege – Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME)


Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

Har vært innleder eller kommentator på

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Elisabeth Franzen
Prosjektleder Housing first

Har vært innleder eller kommentator på

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid
<<  1 [23 4  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B