logo fafo 194x64
Dag Olberg

Prosjektleder, aktive prosjekter

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, aktive prosjekter

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Tidligere forsker II

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Olberg, D. (2012). Regulating extended Work Shifts: Conflict lines and challenges for trade unions. Revista Internacional de Organizaciones, 2012, No. 9.

 • Olberg, D. & Pettersen, K-S. (2008). Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST. Nordisk sosialt arbeid, 2(28), 100-111.

 • Olberg, D. & S.C. Trygstad (2007), Organisasjonsendring – om moter, myter og praksis.) I Hamskiftet. Oslo, Gyldendal Akademisk

 • Olberg, D. & Nicolaisen, D. (2005). Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2(22), 157-164.

 • Olberg, D. (1997). Tekniske funksjonærer og arbeidsledere – endringer fra 1980 til 1995. Søkelys på arbeidsmarkedet 1997, årgang 14, 127-137.

 • Olberg, D. (1995). The Theory of Heroic Defeats: A Mixed Motivation Approach. Sociological Theory, 13(2) 178-196.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Olberg, D. (2016). Medleverturnus og tjenestekvalitet – hva sier ungdommene? I: Kari Ingstad, (red.) Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Akademisk.

 • Olberg, D. (2015). Regulating the Temporary Layoff Institution – Coalitions and Drift. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 136-156). Berlin: De Gruyter Open.

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Olberg, D. & Pettersen, K-S. (2006). Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST. NOVA Rapport 8/06.
 • Jordfald, B., Kvinge, T. & Olberg, D. (2002). Sammendragsrapport: Sysselsetting og Arbeidsmarkedsprogrammet (1997-2001). Norges forskningsråd.
 • Olberg, D. (1991). European Norms and National Regulation - The Case of Standardisation. I F. Engelstad (red.), Social Inequality and Social Norms. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Olberg, D. (1990). Segmentation and Flexibility - Models of Structural Change? I T. Lindbekk et al. (red.), Report from the First National Conference of Sociology, vol. I. Oslo: NAVF.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

 • Olberg, D. (2004). Fleksibilitet og byråkrati. Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene i 1990-årene. Avhandling for dr.polit.-graden i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B