logo fafo 194x64

Fafo i media

Opp til bedriften

onsdag, 20 mai 2015
Det er sterke krefter i sving fra fagforeninger, som Fellesforbundet og Handel og Kontor, for å få pensjon inn i tariffavtaler, men de har møtt kraftig motstand i arbeidsgiverforeningene Norsk Industri og Virke, sier Fafos pensjonsforsker Geir Veland.

Dagens Næringsliv

Ni av ti som er borte er utlendinger

tirsdag, 19 mai 2015
- Arbeidsinnvandringen har vært etterspørselsdrevet, Da er det ikke så overraskende at den går ned når etterspørselen etter arbeidskraft synker, sier Fafo-forsker Line Eldring.

<em>Dn.no</em>

95 prosent av lærerne vil tilbake til staten

tirsdag, 19 mai 2015
95 prosent av lærerne vil vekk fra KS; de ønsker staten som forhandlingsmotpart. - Det toget har nok gått, sier Fafo-forsker Bård Jordfald.

<em>Utdanningsnytt</em>

Ein av to utlyste stillingar for sjukepleiarar er på deltid

tirsdag, 19 mai 2015
Ein Fafo-rapport om deltidsarbeid frå 2012 syner at det er sterk heiltidskultur og arbeidsdeling som fremjar heiltid for typiske Fellesorganisasjonen-stillingar.

Se Fafo-rapporten Frivillig deltid – en privatsak?

|

Nationen

Høg del kvinner jobbar ufrivillig deltid i Noreg

tirsdag, 19 mai 2015
Fafo-forskar Leif Moland synest Noreg samla sett kjem bra ut av statistikken: Vi er på europatoppen når det gjeld yrkesaktivitet blant kvinner, seier Moland. - Saken er gjengitt i fleire media.

<em>Nationen</em>

Int’l survey highlights strong impact of refugee influx on employment among Jordanians

mandag, 18 mai 2015
The unemployment rate among Jordanians has increased from 14.5 per cent prior to the Syrian crisis in 2011 to 22.1 per cent at present, according to a recent report by ILO and Fafo.

<em>The Jordan Times</em>

See the report: Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market

Slakter Norges behandling av rombarn

mandag, 18 mai 2015
Europarådet kommer med krass kritikk av Norges behandling av rom, og spesielt ekstremt hyppig bruk av fosterhjem.

<em>NRK</em>

Se Fafo-rapporten Et skritt på veien

Færre fagorganiserer seg

fredag, 15 mai 2015
Det vises til artikkelen "Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?" publisert i Søkelys på arbeidslivet, og skrevet av Kristine Nergaard sammen med ISF-forskere. Saken er gjengitt i P4, Vestviken24.no og en rekke andre media.

<em>Avisen Agder</em>

Søkelys på arbeidslivet lanseres hos ISF den 19. mai

Sier ja til søndagsfri

torsdag, 14 mai 2015
Kommunestyret i Sunndal vil gå i mot søndagsåpne butikker. Jonny Meland mener søndagsfri er best.

<em>Driva</em>

Se Fafo-notatet Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker

Hva er det med polet?

onsdag, 13 mai 2015
Når 77 prosent av de ansatte jobber deltid og flertallet av dem vil jobbe mer, er det noe galt i Vinmonopolet.

<em>FriFagbevegelse.no</em>

Se Fafo-rapporten om uønsket deltid i bl.a. Vinmonopolet

Halvparten følger ikke opp myndighetenes krav

tirsdag, 12 mai 2015
En god del bedrifter inngår kontrakter med underleverandører som de kjenner godt og betrakter som seriøse. De ser derfor ikke et akutt behov for å kontrollere at kontraktene faktisk følges opp, sier Fafo-forsker Line Eldring.

<em>Utrop.no</em>

Klart nei til søndagsåpent

tirsdag, 12 mai 2015
Verken KrF eller Rødt ønsker søndagsåpne butikker.

Se Fafo-notatet Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker

|

Saltenposten

<<  95 96 97 98 99 [100101 102 103 104  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi