logo fafo 194x64

Fafo i media

Ansatterepresentasjon i styret Interessestyrt, irriterende eller irrelevant?

onsdag, 27 mars 2019

Kun to prosent av ansattrepresentantene sier at de tar utgangspunkt i fagforeningens interesser i sitt styrearbeid, skriver Inger Marie Hagen.

Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere

tirsdag, 26 mars 2019

Bare halvparten av ansatte i privat sektor jobber i bedrifter som tilbyr AFP, viser tall fra forskningsstiftelsen Fafo. Artikkelen er basert på et oppslag i Dagbladet. Det vises bl.a. til Fafo-notatet Etter pensjonsreformen – politiske veivalg.

Bjørn klimastreiket - fikk advarsel om oppsigelse

mandag, 25 mars 2019

Åsmund Arup Seip ved Fafo sier at det er opp til arbeidsgiver hvorvidt det er greit å streike for klimaet.

Den beste satsingen jeg har sett, sier forsker

tirsdag, 19 mars 2019

– Det spesielle er ikke prekesjappene i seg selv, men at de har brukt to år i forkant til å snakke med ledere og tillitsvalgte – og at de nå kjører samlinger med alle ansatte, sier Leif E. Moland.

Civita underkommuniserer ulempene med EØS

fredag, 15 mars 2019
I artikkelen vises det til Fafo-notatet Lønnsfordeling i privat sektor.

Uten arbeidsavklaringspenger blir du frisk

fredag, 15 mars 2019

En Fafo-rapport fra 2015 viser at mange med arbeidsavklaringspenger hadde svært lange stønadsforløp.

Slik skal Fredrikstad snakke seg fra 40 til 80 prosent heltid

torsdag, 14 mars 2019

– Prosessen de har kjørt for å få reell oppslutning om heltidsmålene er overlegen alt annet jeg har sett på de 30 årene jeg har fulgt med, sier Leif E. Moland.

Nina og Rozina gjør klubbarbeid til alle døgnets tider

torsdag, 14 mars 2019

Mer enn hver tredje tillitsvalgte opplever å ha for lite tid til å utføre oppgavene sine, viser undersøkelse fra Fafo (Arbeidslivet.no).

Uenighet om tigging i Høyre

onsdag, 13 mars 2019

Det vises bl.a. til rapport fra Fafo, When poverty meets affluence.

Hetset og truet på grunn av jobben? Forsker vil ha din forklaring

onsdag, 13 mars 2019

– Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap om hvordan utfordringene håndteres i dag og hvilke tiltak FOs medlemmer ser for seg at kan forbedre arbeidsmiljøet, sier arbeidslivsforsker ved Fafo, Inger Marie Hagen.

LO har krevd lavlønnstillegg år etter år

onsdag, 13 mars 2019
men greier ikke å løfte de fattigste. – Vi har ikke gjennomført noen nyere studier, men vi vet at mange av de lavest lønte jobber i bransjer der både organisasjonsgrad og tariffavtaledekning er lav, sier Bård Jordfald til NTB.

Grasrota må også kjenne seg igjen i historier om metoo

mandag, 11 mars 2019
I år som i fjor var metoo-bevegelsen et mye diskutert tema på kvinnedagen. - Det vises til Fafo-rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet.
<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B