logo fafo 194x64

Fafo i media

Sykepleierstreik rammer kreftpasienter

torsdag, 25 oktober 2018
Åsmund Arup Seip blir intervjuet ifm at arbeidsgiver ikke har søkt om dispensasjon fra streiken.

NRK P1 Her og nå

Mange særaldersgrenser kan fjernes, mener høyresiden og arbeidsgiverforeningen KS

torsdag, 25 oktober 2018

Tove Midtsundstad mener det er et paradoks at mange grupper arbeidstakere med like belastende arbeid, kort gjennomsnittlig levealder og lange yrkeskarrierer som 62-åringer, ikke kan gå av like tidlig uten en betydelig avkortning av pensjonen.

FriFagbevegelse.no

Gir god ledelse lavt sykefravær? Så enkelt er det ikke

mandag, 22 oktober 2018
«Det kan ikke trekkes noen konklusjoner», skriver forskerne. Likevel gjør avisene det, ifølge Atle Fretheim i Uvitenspalten. Se Fafo-rapporten Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter.

Aftenposten - Uviten (login)

Pensjonsforslag fra Ap og SV kan spise av lønnsveksten din

lørdag, 20 oktober 2018

Jon Hippe sier (...) at en økning i pensjonskostnadene kan finansieres med lavere lønnsvekst, selv om pensjonsendringen er et lovvedtak og ikke i utgangspunktet en del av lønnsoppgjøret.

Dn.no

Menn frykter metoo mest

tirsdag, 16 oktober 2018

(...) en Fafo-undersøkelse fra 2016 viste at svært få varslet om seksuell trakassering de hadde opplevd eller vært vitne til i arbeidslivet. - Saken er gjengitt i ulike media.

Klassekampen

- Utrygge omgjevnader skaper utrygge barn

mandag, 15 oktober 2018
Ein rapport frå Fafo viser at kvar flyktningfamiliar bur, påverkar kor integrerte dei blir. Bur ein i eit nabolag med norskfødde familiar, pratar ein meir norsk.

Nærnett

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

søndag, 14 oktober 2018
- Det som er interessant er at departementene er nokså likt organisatorisk bygd opp – og man kunne derfor forvente mindre forskjeller mellom dem, sier Bård Jordfald.

VG Nett

Lille julaften 1955 kom norsk politi og barnevern og tok med seg moren til Safira Josef (33)

søndag, 14 oktober 2018

Fem år etter handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo ble de nyeste tiltakene evaluert av Fafo.

Aftenposten - Login

Fafo-rapporten: Et skritt på veien

Hvem tar eierskap til LOs medlemsfordeler?

mandag, 08 oktober 2018

Gjennom LOFavør-komiteene er diskusjonen om medlemsfordelene lokalt forankret, men det er stor forskjell på hvor mye disse spørsmålene debatteres, skriver Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen.

FriFagbevegelse.no

Derfor kom ikke #metoo-oppropene i yrkene der seksuell trakassering er vanligst

fredag, 05 oktober 2018
Midlertidige stillinger, lite makt og dårlige norskkunnskaper gjør det vanskelig å si fra. - Sissel Trygstad og Jon Horgen Friberg blir intervjuet.

Aftenposten

Ap vil ha flere av de dyreste flyktningene: Det går ikke helt opp

torsdag, 04 oktober 2018
Hvordan få flyktninger i jobb, som de attpåtil klarer å beholde? Det er spørsmålet politikere, uavhengig av parti, baler med. - Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Introduksjonsprogram og norskopplæring.

Filter Nyheter

Stor støtte til #metoo på tvers av kjønn, lønnsnivå og landsdeler

tirsdag, 02 oktober 2018
Nær to av tre nordmenn mener #metoo-kampanjen har redusert seksuell trakassering i samfunnet. – Tallene i undersøkelsen viser at #metoo ikke bare var et blaff, som noen først fryktet, sier Mona Bråten.
Saken er gjengitt i ulike media.

Aftenposten

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi