logo fafo 194x64

Fafo i media

Ververne i Oslo har satt seg hårete mål: 15 prosent økning i medlemsmassen i løpet av 2018

tirsdag, 30 oktober 2018

Forbundets størrelse gir tyngde, både på kjøttvekta innad i LO og utad, særlig når det gjelder lønnsforhandlinger, sier Kristine Nergaard.

Fagbladet

Ny forskning: Én maktperson var sentral da Norge fikk nytt pensjonssystem

mandag, 29 oktober 2018

I alt 18 av de viktigste aktørene forut for denne store politiske reformen i 2011 er blitt intervjuet av de to samfunnsforskerne Anne Skevik Grødem (ISF) og Jon M. Hippe (Fafo).

Forskning.no

Ann-Kristin hadde 5,6 i karaktersnitt: - Jeg ble kalt dum da jeg sa jeg ville velge yrkesfag

fredag, 26 oktober 2018

Torgeir Nyen tror fordommene kommer av at folk ikke vet eller forstår hvilke muligheter det gir å gå yrkesfag.

Fagbladet

Gratis barnehage hjelper

fredag, 26 oktober 2018
Gjør det bedre på skolen, viser (SSB-)rapport. - Det vises også til tidligere rapporter fra Fafo om gratis kjernetid.

P4

Lettere å håndtere seksuell trakassering fra gjester

fredag, 26 oktober 2018
Ansatte i hotellbransjen i Skandinavia syns det er lettere å si fra og håndtere saker der en gjest trakasserer, enn når en kollega gjør det. Se Fafo-rapporten Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia.

P4

Sykepleierstreik rammer kreftpasienter

torsdag, 25 oktober 2018
Åsmund Arup Seip blir intervjuet ifm at arbeidsgiver ikke har søkt om dispensasjon fra streiken.

NRK P1 Her og nå

Mange særaldersgrenser kan fjernes, mener høyresiden og arbeidsgiverforeningen KS

torsdag, 25 oktober 2018

Tove Midtsundstad mener det er et paradoks at mange grupper arbeidstakere med like belastende arbeid, kort gjennomsnittlig levealder og lange yrkeskarrierer som 62-åringer, ikke kan gå av like tidlig uten en betydelig avkortning av pensjonen.

FriFagbevegelse.no

Gir god ledelse lavt sykefravær? Så enkelt er det ikke

mandag, 22 oktober 2018
«Det kan ikke trekkes noen konklusjoner», skriver forskerne. Likevel gjør avisene det, ifølge Atle Fretheim i Uvitenspalten. Se Fafo-rapporten Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter.

Aftenposten - Uviten (login)

Pensjonsforslag fra Ap og SV kan spise av lønnsveksten din

lørdag, 20 oktober 2018

Jon Hippe sier (...) at en økning i pensjonskostnadene kan finansieres med lavere lønnsvekst, selv om pensjonsendringen er et lovvedtak og ikke i utgangspunktet en del av lønnsoppgjøret.

Dn.no

Menn frykter metoo mest

tirsdag, 16 oktober 2018

(...) en Fafo-undersøkelse fra 2016 viste at svært få varslet om seksuell trakassering de hadde opplevd eller vært vitne til i arbeidslivet. - Saken er gjengitt i ulike media.

Klassekampen

- Utrygge omgjevnader skaper utrygge barn

mandag, 15 oktober 2018
Ein rapport frå Fafo viser at kvar flyktningfamiliar bur, påverkar kor integrerte dei blir. Bur ein i eit nabolag med norskfødde familiar, pratar ein meir norsk.

Nærnett

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

søndag, 14 oktober 2018
- Det som er interessant er at departementene er nokså likt organisatorisk bygd opp – og man kunne derfor forvente mindre forskjeller mellom dem, sier Bård Jordfald.

VG Nett

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B