logo fafo 194x64

Fafo i media

Spår pensjonskrangel

onsdag, 03 juni 2015
Det kan bli kamp mellom slitere og høytlønte i offentlig sektor når man skal forhandle om nye tjenestepensjonsordninger, spår pensjonsekspert Jon Hippe i Fafo.

Klassekampen

Tillit er nøkkelen

tirsdag, 02 juni 2015
Utenforskapet er navnet på gruppen som reiser bekymring. NAV regner med at denne gruppen utgjør omtrent 50-60000 unge under 25 år, mens Fafo regner med at tallet er så høyt som 100000, om de unge regnes som de fra 18 til 30 år.

<em>Dagbladet</em>

Se Fafo-rapporten Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Viktig for freden

lørdag, 30 mai 2015
Det er viktig for fredsprosessen med kurderne at HDP kommer over sperregrensen, sier Nerina Weiss, tyrkiakjenner og forsker ved Fafo.

Klassekampen

Norge på deltidstoppen i Europa

fredag, 29 mai 2015
En fersk Fafo-rapport, som har kartlagt omfanget av deltid i tre statlige bedrifter på oppdrag for LO Stat, avslører ufrivillig deltid som et stort problem.

<em>Dagsavisen</em>

Se Fafo-rapporten: Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

Kommuner anbefaler selvbosetting

onsdag, 27 mai 2015
Fafo-forsker Vidar Bakkeli har forsket på Bergens erfaringer med selvbosetting av flyktninger, og han tror denne formen for selvbosetting vil bli mer ut
bredt.

<em>Vårt Land</em>

Se Fafo-rapporten: Samordnet bosetting av flyktninger

Stor gevinst i større stillinger

onsdag, 27 mai 2015
Mindre deltid og små stillingsbrøker gir større effektivitet, bedre arbeidsmiljø og økt kvalitet på tjenestene, viser ny Fafo-rapport. Saken er gjengitt i P4.

<em>Dagsavisen</em>

Se Fafo-rapporten Større stillinger og bedre drift

Flere vil følge etter

onsdag, 27 mai 2015
Fafo-forsker Vidar Bakkeli tror selvbosetting vil bli mer utbredt.

Se Fafo-rapporten: Samordnet bosetting av flyktninger

|

Vårt Land

Et nytt velferdsløft

tirsdag, 26 mai 2015
Leder i avisa viser til SSBs og Fafos forskning på gratis kjernetid i barnehage.

<em>Dagbladet</em>

Arbeidskraft frå EU tener dårlegare

mandag, 25 mai 2015
– Ser vi på dei som har tent ei heilårsløn, så ligg inntekta om lag på i overkant av 70 prosent av norske arbeidstakarar, seier Fafo-forskar Jon Horgen Friberg.

<em>Nationen</em>

Krever de ikke sin rett?

fredag, 22 mai 2015
Kvoteringsloven har vært en suksess, og en generalforsamling i et asa-selskap som velger et styre uten 40 prosent kvinner, plasseres i skammekroken, skriver Fafo-forsker Inger Marie Hagen.

Dagens Næringsliv

Jordbruket løner EU-arbeidsinnvandrarar dårlegast

torsdag, 21 mai 2015
Fafo-forskar Jon Horgen Friberg seier inntektsgapet mellom arbeidsinnvandrarar og norske arbeidstakarar generelt sett er mindre i låginntektsgrupper enn i høginntektsgrupper.

Nationen

Foreigners’ exit helps curbs Norway unemployment

onsdag, 20 mai 2015
Fafo-researcher Line Eldring advises looking more long-term than making hasty judgements.

<em>The Foreigner</em>

<<  94 95 96 97 98 [99100 101 102 103  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi