logo fafo 194x64

Om Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Fafo ble etablert av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og omdannet til en ikke-kommersiell stiftelse i 1993, med stiftelsesbidrag fra LO, Fagforbundet, Telenor, Elkem, Orkla, Umoe, Coop og Sparebank1.

Forskningsstiftelsen Fafo har tre datterselskaper: Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Fafo Technology Consulting (Beijing) Co. Ltd og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Vi baserer forskningen vår på høye etiske og metodiske standarder. Vi følger «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi» (se NESH), og vi har strenge kvalitetssikringsrutiner. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er Fafos personvernombud, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD. Vi legger vekt på informasjonssikkerhet, herunder korrekt behandling av personopplysninger. Fafos rutiner for internkontroll er utarbeidet i henhold til Datatilsynets krav, og er tilpasset GDPR.

Fafo leverer kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk. Vi forsker på temaer som: kollektiv organisering og regulering, tilknytningsformer i arbeidslivet, integrering i og ekskludering fra arbeidsmarkedet, kvalifisering og livslang læring, etter- og videreutdanning, utformingen av velferdstjenester og -ytelser, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling.

Fafo er et utadvendt forskningsmiljø som jobber i nær kontakt og dialog med brukere og oppdragsgivere. Fafo har mange samarbeidspartnere og et bredt faglig nettverk i inn- og utland. Vi ønsker å skape interessante møteplasser og er aktive formidlere av kunnskap fra prosjektene. I tillegg til publiseringer i akademiske bøker og journaler, utgir Fafo en rapportserie på eget forlag. Fafos forskere brukes ofte som innledere på konferanser og seminarer, og Fafo er det samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet som hyppigst refereres i norske medier. Vi er stolte av at Fafos forskning vektlegges av sentrale beslutningstakere i viktige beslutningsprosesser.

Fafo mottar årlig en grunnbevilgning fra Norges forskningsråd, som benyttes til strategisk utvikling av Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. For øvrig finansieres Fafo av oppdragsforskning. Våre største oppdragsgivere er Forskningsrådet, offentlige myndigheter og arbeidslivets parter, men vi har også inntekter fra internasjonale organisasjoner som Nordisk Ministerråd, FN-systemet og Verdensbanken.

Totalt teller Fafo 90 ansatte, 62 av disse utgjør den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Forskerne har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 13 samfunnsøkonomer. 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B