Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

#Rosastreiken har vært et synlig innslag i Oslos gater siden sykkelbudene gikk ut i streik for å få tariffavtale. Fredag 20. september inviterte vi til debatt om hva som særpreger denne streiken. Vil denne typen streik bli mer vanlig? Hvordan vil delingsøkonomi og plattformøkonomi forholde seg til tariffavtaler og organisering?

Den nordiske modellen trekkes fram som godt egnet til å takle digitalisering og automatisering. Likevel anslår gjerne forskere at dette vil kunne få ganske dramatiske konsekvenser for utviklingen i og sammensetningen av arbeidsmarkedet. Disse beregningene er imidlertid gjerne utarbeidet av forskere som tar utgangspunkt i situasjonen i USA. I samarbeid med ledende forskere fra MIT, Universitetet i Michigan og Universitetet i Gøteborg skal Fafo studere hvordan digitaliseringen vil påvirke sysselsettingen og arbeidsmarkedene i Norge, Sverige og USA. Vi er opptatt av hvordan arbeidsmarkedets aktører og institusjoner påvirker og former digitaliseringen og dets utfall i de ulike land – og omvendt.

I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014. Dette vil gi kunnskap om sysselsetting og kjennetegn ved de ansatte, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kjennskap til useriøs virksomhet. Oppdraget gjennomføres for Arbeidstilsynet, som også vil ha en vurdering av om iverksatte tiltak har hatt en effekt.

En ny rapport viser at bedrifter innen byggebransjen i Trondheim benytter innleid arbeidskraft i betydelig omfang. Totalt var om lag 18 prosent av arbeidstakerne innleid, hovedsaklig fra bemanningsforetak. Rapporten påpeker ellers at innleiebedriftene sjelden inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte om innleien, til tross for at mye tilsier at en slik avtale er nødvendig. Rapporten slippes under en konferanse for byggebransjen i Trondheim 11 september.

– Jo mer netthandel overtar for handel kundene ikke trenger veiledning for, desto viktigere er det at de fysiske butikkene kan tilby noe mer. Da blir kompetansen til de voksne og erfarne ansatte viktig for gode kundemøter, kommenterer Anne Inga Hilsen i en artikkel på Retailmagasinet.no. Intervjuet oppsummerer og kommenterer Fafo-rapporten «Seniorpolitikk i varehandelen».

Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning er to nye tiltak innen norsk integreringspolitikk. Dette prosjektet skal undersøke hvordan disse tiltakene kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, samt at kommunene bedre kan tilpasse tiltak overfor gruppen. Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang. Oppdragsgiver er IMDi.

[12 3 4 5  >>