logo fafo 194x64

Nyheter

Ny artikkel om ungdom og butikkarbeid

08. mai 2015

Mange unge jobber deltid i butikk ved siden av skole eller studier. Men hva med dem som ønsker seg varehandelen som en karriere? Hvilke aspekter ved butikkarbeid identifiserer de seg med? I en ny artikkel undersøker Kaja Reegård unges begrunnelser for valg av yrkesfaglig salgsutdanning og deres orienteringer mot butikkarbeid. Artikkelen er publisert i Journal of Education and Work.

Ny Fafo-rapport: Større stillinger og bedre drift

07. mai 2015

In en ny rapport evalueres 47 prosjekter som har deltatt med 82 tiltak i programmet Ufrivillig deltid. Hva er det som egentlig virker for å få til større stillinger? Leif Moland har skrevet rapporten på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Den presenteres på et seminar hos Fafo i dag.

Ny Fafo-rapport: Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

07. mai 2015

Hvor stort er omfanget av deltidsansettelser i Posten, Vestre Viken HF og Vinmonopolet? Og hvor mye av deltiden er uønsket? I denne rapporten analyseres omfanget av deltid og hva dette betyr for driften og for de ansatte. Avslutningsvis drøftes hva som kan gjøres for at virksomhetene kan tilby flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger. Forskere er Ketil Bråthen og Leif E. Moland.

Fafo-frokost 7. mai: Ufrivillig deltid skal bort - men hvordan?

05. mai 2015

På dette seminaret lanseres to Fafo-rapporter. Disse handler om ufrivillig deltid og tiltak for å få til større stillinger. Hva er det som egentlig virker? Leif Moland (bildet) har vært med på å evaluere programmet «Ufrivillig deltid» på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge er blant dem som skal kommentere den nye rapporten.

Nytt Fafo-notat: En ekstra dytt, eller mer?

05. mai 2015

Fylkeskommunene har fra sommeren 2014 prøvd ut ulike tiltak som kan hjelpe unge med å gjennomføre videregående opplæring. Det dreier seg både om å få læreplass og å fullføre påbyggingskurs til generell studiekompetanse. Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy (bildet) og Torgeir Nyen har evaluert tiltakene, og beskriver i en delrapport hvordan de har blitt organisert og gjennomført.

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

04. mai 2015

Bærum kommune ønsker en evaluering av bedriftshelsetjenesten i kommunen. Fafo-forsker Sol Skinnarland skal gi et kunnskapsgrunnlag for hvordan tjenesten kan organiseres i framtiden.

Konferanse om kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

30. april 2015

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge? Disse spørsmålene vil bli belyst når Fafo, Frischsenteret og Fafo Østforum inviterer til konferanse 21. mai, fra 12 til 16. Konferansen er fullbooket, men den strømmes, og direktesending kan ses på Fafo-tv.

Fafo-frokost 7- mai om datarevolusjonen og bærekraftig utvikling

30. april 2015

Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette er tema for et frokostseminar som Fafo arrangerer i samarbeid med UNDP, torsdag 7. mai fra 08.30. Frokosten holdes i Cafeteatret, Hollendergata 8 på Grønland i Oslo.  Seminaret og diskusjonen holdes på engelsk.

Ny Fafo-rapport: Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen

29. april 2015

Fafo har fulgt utprøvingen av et såkalt prosjekteringsverksted hos Kruse Smith Entreprenør. Dette innebærer blant annet et samlokalisert samarbeid. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland resultatene. Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan samarbeide i prosjekteringen for å få fram riktig tegningsleveranse i tide?

Ti år med introduksjonsprogrammet

28. april 2015

Det er i løpet av årene gjennomført en rekke studier av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, som nylig rundet nylig ti år. Her oppsummeres og diskuteres det vi har av kunnskap så langt. Det dreier seg om implementering av programmet, resultater, brukererfaringer og etikk. Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli har skrevet rapporten.

Nytt Fafo-notat: Grunnskole for tegnspråklige elever

24. april 2015

Vil en tegnspråklig grunnskole for både døve og hørende være egnet for å nå målet om inkluderende opplæring for alle elever? Dette er ett av spørsmålene i et nytt notat, skrevet av Hilde Haualand. Hun belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk.

Ny rapport: Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

22. april 2015

Hvem arbeider som tilkallingsvikarer, hvor mange er de og hva slags avtaler finnes?  En tilkallingskontrakt er en arbeidsavtale som verken regulerer ukentlig arbeidstid eller tidspunkt for når arbeidet skal skje. Denne rapporten er skrevet av Kristine Nergaard, sammen med Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

<<  53 54 55 56 57 [5859 60 61 62  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi