logo fafo 194x64
Arbeidstakere som jobber alene

27. april 2018

Mona Bråten har gjennomført en undersøkelse om helse, miljø og sikkerhet ved alenearbeid i fem LO-forbund. 62 prosent svarer at de jobber alene i cirka en fjerdedel av tiden eller mer, og mye av alenejobbingen skjer på kveld eller natt. Det tegner seg et bilde av betydelige fysiske og psykososiale utfordringer, redsel for uønskede hendelser og risiko for skade og ulykke ved alenearbeid.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi