logo fafo 194x64
Assistentenes rolle i barnehagene

19. juni 2018

Siden barnehageforliket i 2003 har det vært en formidabel vekst i antall barn i barnehager. Det har også skjedd en omstrukturering i retning færre og større enheter. Denne rapporten, skrevet av Mona Bråten og Bård Jordfald, drøfter assistentenes rolle. Spørsmålet er om det vil utvikle seg et A- og B-lag blant assistentene, når det dreier seg om kompetanse og mulighet for fast arbeid.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi