logo fafo 194x64
Bærekraftsmålene om å redusere barnedødelighet

15. mai 2018

Innsatsen for å redusere dødeligheten blant barn under 5 år har siden 1990 hatt stor effekt. Likevel, estimerte tall på nasjonalt nivå kan skjule misforhold innenfor de ulike landene. Dette er tema i artikkelen i The Lancet Global Health, hvor Fafos Jon Pedersen er medforfatter.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi