Nyheter
Få tillitsvalgte tar initiativet for grønnere arbeidsplasser

04. november 2019

De fleste arbeidsplasser gjør iallfall litt for å skåne miljø og klima, ifølge en fersk Fafo-undersøkelse blant landets LO-tillitsvalgte. Som representanter for de ansatte har likevel kun 1 av 4 jobbet konkret med slike spørsmål de siste to årene.