logo fafo 194x64
Store hull i kunnskapen om egen pensjon

31. januar 2019

I privat sektor vet ikke 2 av 5 ansatte hvilken pensjonsordning de har på arbeidsplassen. Mange er også usikker på om arbeidsplassen åpner for avtalefestet pensjon (AFP). Også blant ledere og tillitsvalgte melder mange pass. Dette er blant de mest iøynefallende funnene i Ståle Østhus’ rapport Kunnskap om pensjon.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B