logo fafo 194x64
Fattigdom på norsk – en innføring

01. april 2019

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi, rettet særlig mot helse- og sosialarbeidere. I den oppdaterte utgaven har Tone Fløtten skrevet ett av kapitlene, om «fattigdom på norsk». Kapittelet inneholder en drøfting av selve fattigdomsbegrepet. Hvordan kan begrepet defineres og måles i norsk sammenheng? Utviklingen i den norske fattigdommen presenteres og forfatteren diskuterer ulike samfunnsvitenskapelige forklaringer på fattigdom. Mulige løsninger på fattigdomsproblemet blir også tatt opp.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B