Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fattigdom på norsk – en innføring

01. april 2019

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi, rettet særlig mot helse- og sosialarbeidere. I den oppdaterte utgaven har Tone Fløtten skrevet ett av kapitlene, om «fattigdom på norsk». Kapittelet inneholder en drøfting av selve fattigdomsbegrepet. Hvordan kan begrepet defineres og måles i norsk sammenheng? Utviklingen i den norske fattigdommen presenteres og forfatteren diskuterer ulike samfunnsvitenskapelige forklaringer på fattigdom. Mulige løsninger på fattigdomsproblemet blir også tatt opp.