logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Grunnlaget for å vurdere innsatsen på rusfeltet er lagt
Grunnlaget for å vurdere innsatsen på rusfeltet er lagt

25. april 2018

Det er store utfordringer innenfor rusfeltet. En opptrappingsplan med tidlig innsats, behandling og ettervern ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Denne planen skal evalueres løpende. Dette er første statusrapport og nullpunktanalyse fra prosjektet. Fafo gjør arbeidet sammen med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi