logo fafo 194x64
Matematikkforsøk i Osloskolen

18. april 2018

I dette notatet beskrives forsøk og foreløpige resultater med tiltak for elever med svak matematikkompetanse og målrettet etterutdanning av  lærere. Forsøket ledes av Statistisk sentralbyrå og gjennomføres i samarbeid med Fafo, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad er deltakere fra Fafo.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi