logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Hvordan øke mulighetene for å fullføre videregående?
Hvordan øke mulighetene for å fullføre videregående?

24. mai 2018

Kaja Reegård og Jon Rogstad har samlet kunnskap om hvilke tiltak som må til for å få elever i risikosonen til å fullføre videregående opplæring. Notatet, med tittelen "Motivasjon og mestring" er rapportering fra et forprosjekt, initiert av Kronprinsparets fond.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi