logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Ny artikkel: Uryddig rolleforståelse i mange selskapers toppsjikt
Ny artikkel: Uryddig rolleforståelse i mange selskapers toppsjikt

30. august 2018

Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse ble etablert i 2003. Helt sentralt står rolleavklaring og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og ledelsen. Et stort antall norske og svenske selskap etterlever likevel ikke dette. Andelen passive styrer er betydelig, og kontakten mellom eiere og ledelsen foregår i stor grad gjennom direkte dialog, ifølge en undersøkelse blant ansattevalgte styremedlemmer. Artikkelen er skrevet av Inger Marie Hagen og Elin Svarstad og publisert i tidsskriftet Magma.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi