logo fafo 194x64
Økende kinesisk støtte til velferdsstaten

14. september 2018

Kinesernes ønske om at myndighetene bør ta et større ansvar innen helse, utdanning og ulikhet har blitt dramatisk styrket siden 2004, ifølge et forskningsprogram i regi av Fafo. Funnene var utgangspunkt for en egen konferanse 14. september.

 • Hvilken rolle synes kinesere staten skal ha når det gjelder å sørge for velferdstjenester til befolkningen, og hvordan har slike holdninger endret seg over tid?

  Sammen med Harvard-professor Martin Whyte, Universitetet i Bergen, Peking-universitetet og Handelshøyskolen har forskningsstiftelsen Fafo undersøkt hva befolkningen i Kina tenker om rettferdig fordeling, og hvordan dette påvirker utbyggingen av en ny kinesisk velferdsstat.

  – Her har vi sett en dramatisk endring. Andelen som mener staten bør være ansvarlig for alles velferd har vokst kraftig, forteller prosjektleder og Fafo-forsker Kristin Dalen.

  Styrket støtte til utdanning og helse

  At velferdstilbudet har blitt bedre i løpet av det siste tiåret kan ha bidratt til at forventningene til offentlige velferdstjenester har økt har økt:

  • I 2004 mente 44 prosent at staten burde være ansvarlig for et grunnleggende utdanningstilbud til alle – i 2014 hadde dette økt til 78 prosent.
  • I samme periode har støtten til at staten skal være ansvarlig for helsetilbud økt fra 30 til 66 prosent, mens støtten til myndighetsansvar for eldreomsorg har økt fra 33 til 55 prosent.
  • Flertallet av respondentene mener fremdeles at ulikhetsnivået i Kina er akseptabelt, men også her har man sett store endringer i retning av ønske om utjevning.

  Ønsket om at den kinesiske staten skal jobbe videre for en mer universell velferdsstat deles blant alle sosiale grupper, uansett utdanning, husholdningstype, geografi, alder og kjønn.

  Samtidig har klima- og miljøproblemene vært økende i denne perioden. I 2014 mente 3 av 4 at forurensning virket skadelig på helsen deres.

  – Selv med økende oppslutning om en mer universell velferdsstat, gjenstår det fortsatt store utfordringer knyttet til lik tilgang til likeverdige tjenester for alle, oppsummerer Dalen.

  «Optimistiske libertarianere»

  80 prosent av kineserne er tilfreds med livet, 85 prosent er optimistiske med hensyn til framtiden, og 75 prosent mener at de har fått det bedre de siste fem årene. Internasjonalt er dette skyhøye tall.

  Samtidig framviser den kinesiske befolkningen en blanding av rettferdighetsfølelse og «egen lykkes smed»-innstilling man heller ikke finner i mange land.

  På tross av at de ønsker en mer universell velferdsstat, er kinesere i gjennomsnitt mindre egalitære enn tyskere og amerikanere. Relativt mange kinesere mener at inntekt i sterk grad skyldes hell og talent, og at fattigdom skyldes mangel på hardt arbeid og talent.

  – Selv om mange kinesere mener staten bør sikre grunnleggende velferdstilbud, har man altså en svært høy grad av toleranse for sosial ulikhet – selv når det gjelder barn, poengterer Kristin Dalen.

  Avsluttende konferanse

  Dalen og øvrige forskere presenterte og diskuterte hovedfunn fra prosjektet på en avslutningskonferanse fredag 14. september i Fafos lokaler i Oslo.

  En rekke internasjonalt ledende forskere innledet om velferd og ulikhet i Kina, deriblant Martin K. Whyte ved Harvard, Wang Feng ved Fudan Universitetet og Jane Duckett ved universitetet i Glasgow.

  Konferansen forgikk engelsk. Se opptak av konferansen på Fafo-TV.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B