logo fafo 194x64
Omtale hos FN-delegasjonen i Roma

07. mai 2018

FN-delegasjonen i Roma har en omtale av Fafo-rapporten Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach, som er skrevet av Anne Hatløy og Tone Sommerfelt. Fafo har siden 2016 jobbet med Verdens matvareprogram for å få en bedre forståelse av fordeler og hvilke muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi