logo fafo 194x64
Politiet har blitt fjernere fra folket

10. april 2019

Sammen med forskere fra OsloMet, Polithøyskolen og UiO har Fafos Niri Talberg skrevet en rapport om hvordan den såkalte nærpolitireformen har slått ut blant politi-ansatte. I en undersøkelse blant 3100 politifolk uttrykker mange frustrasjon over at de i større grad skal kontrollere framfor hjelpe befolkningen. Mindre lokalkunnskap, mindre uformell kontakt og fortrengning av småoppgaver grunnet terrorberedskap er blant frustrasjonene. Rapporten ble formelt lansert på et eget AFI-seminar torsdag morgen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B