Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anne Inga Hilsen


Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

 
mars 2018
september 2018

Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis

Fafo skal undersøke hvordan kommunene knytter faktiske arbeidsmiljøutfordringer til det systematiske HMS-arbeidet og hvilken betydning HMS-systemene har for organisering, planlegging og utføring av arbeidet.

Prosjektet skal belyse hvordan arbeidsmiljøarbeid best kan gjøres i kommunal sektor, både for å hindre arbeidsrelatert uhelse og for å knytte arbeidsmiljøarbeidet tettere til virksomhetens resultater. Prosjektet skal levere konkrete eksempler på god praksis, og gi en utdypet forståelse for konsekvensene av dagens regelverk.

Fafo-rapport 2018:31
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?