Aktive prosjekter

Prosjektleder

Mona Bråten


Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

IRIS (Petroleumstilsynet)


Forskningstema

Arbeidsmiljø


Prosjektperiode

 
januar 2017
mars 2018

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser

Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkning. Prosjektet gjennomføres som et integrert samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Fafo, og der IRIS har prosjektledelsen.