JPI MJBL - Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området "More Years, Better Lives".

Som en del av JPI-programmet "Demographic Change, Equality and Wellbeing" har forskningsrådet påtatt seg å følge opp temaet: Engagement - including the elderly's participation in work and working life. I den forbindelse har Fafo fått i oppdrag å utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen og kunnskapsbehovet på feltet i Europa. Som en del av forarbeidet arrangere et utvalg workshops. Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i oktober 2018 i regi av JPI.

T. Midtsundstad har hovedansvaret for policynotatet, mens A. I. Hilsen har hovedansvar for workshopen.

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd


Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon


Prosjektperiode

februar 2018
oktober 2018

Publisering

Midtsundstad, T. & Hilsen, A.I. (2018). Engagement - includig the elderly's participation in work and working life. Kort presentasjon av policynotat på JPI-MJBL-konferansen i Venezia, 4. oktober 2018.