Aktive prosjekter

Prosjektleder

Mona Christophersen


Prosjektdeltaker(e)

Svein Erik Stave
Huafeng Zhang

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet


Forskningstema

Kina


Prosjektperiode

 
oktober 2018
mai 2020

Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene

Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Vi konsentrerer oss om to temaområder: Innovasjonsdrevet utviklingsstrategi, og politisk organisering og reform knyttet til utviklingsmål. Oppdraget inkluderer to temarapporter, og Fafo vil være vertskap for et åpent arrangement om Kina og bærekraftsmålene.