Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Najonal korrespondent til Eurofound

Prosjektleder

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

 

Fafo skal på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet være nasjonal rapportør for Norge om temaene arbeidslivsrelasjoner og omstillinger til Eurofoundation. Oppgaven vil utføres i samarbeid med STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), som vil ha hovedansvaret for rapportering på arbeidsmiljøområdet.