Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Prosjektperiode

 
januar 2017
desember 2017

Prosjektet, som utføres på oppdrag av IMDi, handler om rekruttering til offentlig sektor.

Mer konkret ser vi på rekrutteringspraksis i fem virksomheter, som har til felles at de er en del av det statlige mangfoldsnettverket. Gjennom å se på innstillingsprotokoller, intervjuer og å følge jobbintervjuer får vi innblikk i hva som gjøres, hvorfor og med hvilke utfall.

Fafo-rapport 2018:01
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket