Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anne Kielland


Prosjektdeltaker(e)

Anne Kielland

Eksterne forskere

Strømmestiftelsen v/Anne Breivik, prosjektledelse

Université Abdou Moumouni, Niger


Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd, Norad og Innovasjon Norge


Forskningstema

Global utdanning


Prosjektperiode

 
desember 2016
mars 2021

Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education

Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

Prosjektet skal forbedre en lavkostnadsmekanisme for å reintrodusere elever som har falt fra i barneskolen til utdanning på ungdomsskolenivå. Prosjektet dekker landene Mali, Niger og Burkina Faso.

Partnere er Strømmestiftelsen (som har prosjektledelsen), Fafo, Université Abdou Moumouni, Niger, GRAADECOM, Mali, ATPF, Niger og ONEN, Niger.