Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor

Prosjektleder

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Kompetanse Norge

Prosjektperiode

 
juni 2018
oktober 2018

Kartlegging av ordninger i tariffavtaler i offentlig sektor som fremmer etter- og videreutdanning.

Prosjektet skal foreta en kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor gjennom å undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene. I tillegg gjennomføres en undersøkelse av ordninger som et utvalg arbeidstakerorganisasjoner ensidig har etablert, samt et utvalg av disse organisasjonenes tariffavtaler i andre tariffområder (NHO, Virke). Hensikten er å beskrive bestemmelser som kan bidra til at arbeidstakere deltar i etter- og videreutdanning, herunder incentivordninger og fond- eller stipendordninger og deres finansieringsmodell.