Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Fafo er underleverandør for Nofma AS

Prosjektperiode

 
desember 2017
februar 2019

Hvordan kan sosial bærekraft ivaretas i hele verdikjeden i norsk fangstbasert fiskerinæring i Norge?

De internasjonale standardene for sosial bærekraft er foreløpig bare i støpeskjeen, og ved å være tidlig ute kan man sette agendaen og ha innflytelse på sluttresultatet. I en norsk sammenheng vil det være naturlig å samle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, næringsorganisasjoner, båteiere og representanter for myndighetene til å utføre dette. Målet må være å lage en «norsk standard» som kan dokumentere sosial bærekraft, og dermed «godkjennes» i markedet.