Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kollektive aktører

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

 
januar 2013
desember 2016

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organsiterte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene.

81871