Prosjektleder

Kristine Nergaard


Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Eksterne forskere

Kristine Nergaard


Oppdragsgiver(e)

ArbeidsdepartementetProsjektperiode

 
januar 2013
desember 2016

Kollektive aktører

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organsiterte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene.

81871