Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Anne Hege StrandOppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementetProsjektperiode

 
november 2014
august 2015

NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom

I dette prosjektet vil vi undersøke hvilke utfordringer NAV-kontorene opplever i møtet med unge brukere.

Spørsmål vi stiller er blant annet:

  • Hvordan organiserer NAV oppfølgingsarbeidet rettet mot unge?
  • Hvordan fungerer den nye ordningen med egne kontaktpersoner for unge ved enkelte NAV-kontor?
  • Hvordan forholder NAV-ansatte seg til de ulike garantiordningene for ungdom?
  • Hvilke faktorer mener NAV-ansatte påvirker overgangen til utdanning og arbeid for NAVs unge brukere?