Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ny offentlig tjenestepensjon: Ytelsesulv i hybridfåreklær?

Eksterne forskere

Pål Lillevold

Oppdragsgiver(e)

Storebrand Livsforsikring

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

 
mai 2017
desember 2017

I dette prosjektet diskuterer vi alternative modeller for ny tjenestepensjon i offentlig sektor, hvor en sentral forutsetning er at påslagsmodellens kvalitative kjennetegn skal ivaretas. Dette betyr blant annet at den enkelte ansatte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges. Vi skal diskutere hvordan tilpasninger i eksisterende regelverk for private tjenestepensjoner kan gjøres for å ivareta disse kjennetegnene. Vi skal i prosjektet også diskutere markedet for og konkurransen i kommunal tjenestepensjon og hva som kan være avgjørende faktorer for private pensjonsleverandørers gjeninntreden i dette markedet, og således hvordan ny offentlig tjenestepensjon kan stimulere konkurransen i det kommunale markedet. 

Fafo-rapport 2017:34
Ytelsesulv i hybridfåreklær?

83250