logo fafo 194x64

Fafo-utgivelser

Vi kan alltids rope på han Per

Erfaringer med Samhandlingsmodellen i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 7 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:11
Hanne Bogen

Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv

Hvordan gjenspeiles kunnskap om sosial ulikhet i helse i norske helseplaner?
Fafo-notat 2005:10
Hanne Bogen og Christine Friestad

EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft

Fafo Østforum
Fafo-notat 2005:07
Sigmund Aslesen

Med legene på laget

Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 6 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:06
Leif E. Moland

Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg

Når arbeidstakere ytrer seg kritisk

En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
Fafo-notat 2005:04
Marit Skivenes og Sissel Trygstad

På vei mot fellesskap?

Endringer i oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv i deler av Trygdeetaten fra 2002 til 2003. Arbeidsnotat 5 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2004:35
Eivind Falkum

Arbeidstakere som går tjenestevei

Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS
Fafo-notat 2005:01
Anne Mette Ødegård

Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?

Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt
Fafo-notat 2004:33
Jon Horgen Friberg

Innvandring og det flerkulturelle samfunn

Fafo-notat 2004:32
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg

Poverty in Haiti

Fafo-paper 2004:31
Pål Sletten and Willy Egset

Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng?

Framtidig rekruttering til Kriminalomsorgen
Fafo-notat 2004:30
Odd Bjørn Ure

Tiltak for barn og unge i større bysamfunn

En kartlegging av tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større bysamfunn»
Fafo-notat 2004:30

The logic of the protestant ethic

Særtrykk
Andre Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes

Lærende arbeid

En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 333
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn
<<  80 81 82 83 84 [85

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B