Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway

Kaja Reegård

2017

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Kaja Reegård

Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway