Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

Tove Midtsundstad

2018

Les artikkelen / English abstract

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet