logo fafo 194x64
Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte?

Ordrenummer:

10181

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2013:15
ISSN 0804-5135

2013, 40 s kr 140,- Ordrenr: 10181

Nettutgave

(pdf 664 kB)

Tema for dette notatet er arbeidstidsønsker og ufrivillig deltid blant ansatte innen varehandelen. Blant spørsmål som diskuteres er:

  • Hvor mange ønsker større stilling enn det de har i dag?
  • Hva har de gjort for å oppnå større stilling?
  • Hvor vanlig er det å arbeide mer enn det som er avtalt i ansettelseskontrakten?
  • Hvilke strategier oppfattes som aktuelle for å øke arbeidstiden, og hvilke er mindre aktuelle?
  • Hvor mange kjenner til bestemmelsene om fortrinnsrett for deltidsansatte?

Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant 964 deltidsansatte innen dagligvare- og faghandel. Undersøkelsen er finansiert av Fellestiltakene LO-VIRKE. Den er del av Handel og Kontor i Norge og Hovedorganisasjonen Virke sitt samarbeidsprosjekt om
ufrivillig deltid innen varehandelen.

140,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B