logo fafo 194x64
Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter

Ordrenummer:

856

Eli Feiring

Fafo-notat 1995:12
ISSN 0804-5135

1995

Fafos evalueringsprosjekt løper i tolv måneder fordelt over to år. Fordi utviklingen av nye arbeidsmåter er en tidkrevende prosess, er det hensiktmessig å dele evalueringsprosjektet i to faser med om lag ett års opphold. Vi har funnet det nyttig å oppsummere første fase av evalueringen i denne delrapporten. Det tas utgangspunkt i data innsamlet i perioden november 1994 – april 1995. Funnene som er gjort er gyldige for denne perioden. Rapporten vil inngå som en del av en sluttrapport etter at neste fase av evalueringsprosjektet er gjennomført.
Siktemålet med Fafos evalueringsprosjekt er å skaffe prosessinnsikt fra trygdekontorer som deltar i stønadsfaglige utviklingsprosjekter (SUP), slik at erfaringer kan overføres til andre kontorer. Vi har i hovedsak lagt vekt på å synliggjøre «gode» erfaringer. Med dette forstår vi kunnskap om hvordan endringsprosessen kan møtes av kontorets ledelse og den enkelte medarbeider, slik at utstøting av og mistrivsel blant medarbeiderne unngås.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B