logo fafo 194x64
Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv
Tilleggsundersøkelse til AKU 2005 4. kvartal

Ordrenummer:

10009

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2006:19
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 147k)

I dette notatet analyseres ulike trekk ved midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv. Blant de forhold som tas opp er hvor langvarige de midlertidige ansettelsene er, hva arbeidstakeren gjorde før sin nåværende jobb og om midlertidig ansatte har samme betingelser som fast ansatte på arbeidsplassen. Data er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal 2005, der 780 personer er intervjuet.

De fleste midlertidig ansatte har en ansettelse som skal vare ett år eller mindre. Et flertall kommer fra en posisjon utenfor arbeidsmarkedet, enten skolegang/studier eller ved at de har vært arbeidsledige/arbeidssøkende. Analysen viser at én av tre midlertidig ansatte oppgir at de har dårligere muligheter til å delta i kurs og seminarer enn det fast ansatte i lignende stillinger på bedriften har. De fleste midlertidig ansatte mener at det er svært gode eller nokså gode muligheter for å si fra om problemer på arbeidsplassen, men én av fem ville være mer forsiktig med å ta opp slike forhold, siden jobben er midlertidig.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B