Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Fafo-notat 2011:21
ISSN 0804-5135

2011, 50 s kr. 125,- Ordrenr: 10142

Nettutgave

(pdf311kb)

Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verftsindustri, fiskeindustri og kjøttindustrien er tema for dette notatet. Felles for disse bransjene er at behovet for arbeidskraft varierer i takt med svingningene i produksjonen. Mangelen på norsk arbeidskraft er den dominerende motivasjonen fra bedriftenes side for å rekruttere østeuropeere. Samtidig er det lite tvil om at kombinasjonen av lavere lønnskostnader og større arbeidstidsfleksibilitet er et resultat av å bruke østeuropeisk arbeidskraft. I noen bedrifter kan dette også føre til en fortrengning av norsk arbeidskraft.
125,00 kr
125,00 kr

Ordrenummer:

10142