Tilgang på brukererfaringer
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Fafo-notat 2018:25
ISSN 0804-5135

2018

(pdf 435 kB)

Brukermedvirkning står sentralt i norsk forvaltning, og i de fleste sektorer er det lagt til rette for at tjenester skal kunne videreutvikles basert på innspill fra brukere. For offentlige tjenester der brukerne har begrensede muligheter til å velge bort tjenester de ikke er fornøyd med, er det spesielt viktig å legge til rette for at brukernes stemmer slipper til. I dette notatet diskuterer vi ulike muligheter og løsninger for en brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet, og utarbeider noen anbefalinger for hvordan IMDi kan gå fram for å kartlegge og nyttiggjøre seg brukererfaringer på dette feltet.

Ordrenummer:

10290