logo fafo 194x64
Utleie av arbeidskraft
Omfang og utvikling

Ordrenummer:

691

Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Fafo-notat 2002:17
ISSN 0804-5135

2002

Nettutgave

(pdf 750 kB)

Notatet ser på hva ulike datakilder sier om omfang og utvikling av arbeidsutleie på 1990-tallet og fram til i dag (2001). Status vedrørende arbeidsutleie drøftes videre ut fra tre datakilder. For det første har vi inkludert spørsmål om utleie i en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 2001 2. kvartal. For det andre går vi gjennom informasjonen fra det nye Arbeidsformidlings- og utleieregisteret i Brønnøysund vedrørende arbeidsutleie i 2001, og ser både på hvilke grupper som leies ut og hvem som leier ut arbeidskraft innen ulike yrkesgrupper. For det tredje har vi gjennomført en del informantintervjuer i bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft. Her har vi særlig konsentrert oss om å kartlegge utleie av helsepersonell (først og fremst sykepleiere), men vi har også innhentet informasjon om bransjen generelt og om utleie innen enkelte andre «nye» yrkesgrupper.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B